Arhiva za 1. mjesec 2008. godine
2021: 1.2.3.4.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

17.01.2008. - - Gradski odbor SDP-a o izgradnji Ŕkole i studentskog doma

Na 29. sjednici Gradskog odbora SDP-a Križevci 17. 01. 2008. raspravljalo se o projektima koje bi trebalo hitno pokrenuti za stavljanje dijela prostora bivÅ”e Vojarne u Križevcima u predviĆ°ene namjene.


Kako je odlukom Gradskog vijeƦa grada Križevaca iz 2007. godine utvrĆ°ena namjena prostora bivÅ”e Vojarne u Križevcima time su se stekli uvjeti za stavljanje tog prostora i zgrada u funkciju.
Do sada, osim planiranog ureĆ°enja nekih zgrada u 2008. godini za potrebe Srednje Å”kole Ivan Seljanec, za ostale objekte i prostore niÅ”ta nije pokrenuto od križevaĆØke gradske vlasti HSS-HSLS-HDZ.
Stoga gradski SDP podnosi inicijativu i traži od Gradskog poglavarstva hitno poduzmanje potrebnih radnji kojima bi se u krugu bivÅ”e Vojarne pristupilo, a zbog pripreme donoÅ”enja državnog ProraĆØuna za 2008. godinu, slijedeƦim projektima:

1) izgradnji nove zgrade 3. osnovne Å”kole s pripadajuƦom Å”kolsko-sportskom dvoranom 
2) ureĆ°enju glavne zgrade za potrebe studentskog campusa - doma

Naime, u programu nove Vlade RH  obrazovanje i Å”kolski sustav stavlja se u razvojne prioritete  Hrvatske, u Å”to se ukljuĆØuje i jednosmjenska nastava kroz izgradnju potrebnih Å”kola, kao i dizanje studentskog standarda kroz izgradnju prostora studentskih campusa ā€“ domova, a Å”to je u Križevcima neophodno.
Ova inicijativa ima za svrhu da se veƦ u ovoj proraĆØunskoj godini u državnom ProraĆØunu, kroz financiranje nadležnog ministarstva, osiguraju sredstva za projektiranje i poĆØetak gradnje ili ureĆ°enje navedenih zgrada, kako bi se uĆØenicima u Križevcima osigurala jednosmjenska nastava s adekvatnim prostorom Å”kolsko ā€“ sportske dvorane, a studentima stvorili uvjeti za studentski smjeÅ”taj s prateƦim sadržajima u okviru projekta studentskog campusa.


14.01.2008. - - Sazvana sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Za ĆØetvrtak, 17. 01. 2008. predsjednik Gradske organizacije SDP-a Križevci Ivan Knok sazvao je 29. sjednicu Gradskog odbora SDP-a na kojoj Ʀe se razmatrati aktualna pitanja Grada Križevaca i KoprivniĆØko-križevaĆØke županije.