Arhiva za 1. mjesec 2012. godine
2021: 1.2.3.4.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

28.01.2012. - ƈlanice Foruma žena na SkupÅ”tini Foruma žena u Zagrebu

U subotu 28. 01. 2012. održana je u Zagrebu 11. IzjeÅ”tajno-tematska skupÅ”tina Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Hrvatske s temom "Žene i europska unija". Uvodno su govorile Sonja Lokar, izvrÅ”na direktorica Mreže za jednakost spolova Srednje i IstoĆØne Europe i Rada BoriƦ, izvrÅ”na direktorica Centra za ženske studije i ĆØlanica IzvrÅ”nog odbora Europskog ženskog lobija.
 

Kao delegatkinje gradske organizacije SDFŽ-a Križevci prisustvovale su Nada Å egrt, predsjednica, Marija VukobratoviƦ, potpredsjednica i saborska zastupnica, Martina Majdak, ĆØlanica Glavnog odbora SDP-a i kao goÅ”Ć¦a Emina ƈubiƦ.

25.01.2012. - SDP nije prihvatio smanjenje gradskog ProraĆØuna za 2011.

Na Gradskom vijeƦu grada Križevaca u prosincu 2011. vijeƦnici SDP-a nisu prihvatili smanjenje gradskog ProraĆØuna za 2011. , iz razloga neizvrÅ”enja istog za preko 11%.
NajveƦe smanjenje bilo je u stambeno-komualnim djelatnostima od 21%, te za gospodarstvo od 15%.

Podaci su vidljivi iz sljedeƦe tabele:

RAZDJEL/NAMJENA PLAN ZA 2011. SMANJENJE NOVI PLAN SMANJENJE
1. Gradska uprava

9.501.800

- 314.400

9.185.126

3%

2. Gospodarstvo i financije

11.732.900

- 1.820.640

9.912.260

15%

3. DruŔtvene djelatnosti

29.384.835

- 514.683

28.870.152

2%

4. Stambeno-komunalne

24.030.000

- 5.028.000

19.002.000

21%

UKUPNO (kn)

74.649.535

- 7.680.723

66.969.538

11%

Zabrinjava vrlo mala realizacija projekata u stambeno-komunalnim djelatnostima, posebno u dijelu izgradnje komunalne infrastrukture, od ureĆ°enja i rekonstrukcije ulica i nogostupa, modernizacije lokalnih cesta, rekonstrukcije gradske vodovodne mreže i kanalizacije, kao i ulaganja u vodoopskrbu i zaÅ”titu okoliÅ”a.

Isto tako, nisu realizirani programi u gospodarstvu i poljoprivredi, posebno u dijelu pomoƦi poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima kod njihovih razvojnih projekata. 


20.01.2012. - Poziv na referendum - 22. 01.

U ime Gradske organizacije SDP-a Križevci pozivam Vas u nedjelju 22. sijeĆØnja na referendum za ulazak Hrvatske u Europsku uniju i da svojm ZA potvrdite pristupanje razvijenim europskim zemljama.

Predsjednik SDP-a Križevci Ivan Knok