Arhiva za 12. mjesec 2005. godine
2021: 1.2.3.4.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

18.12.2005. - ***** SRETNA NOVA 2006. *****

 

ƈestit BožiƦ,
sretnu i uspjeŔnu 2006.
želi Vam Gradska organizacija SDP-a Križevci


14.12.2005. - - 6. sjednica Gradskog vijeƦa Grada Križevaca

Na 6. sjednici Gradskog vijeƦa Grada Križevaca 14. 12. 2005. usvojene su izmjene i dopune ProraĆØuna za 2005., prihvaƦeni su programi u gospodarstvu, stambeno-komunalnim i druÅ”tevenim djelatnostima s ProraĆØunom za 2006., donesena je odluka o uvoĆ°enju Prireza poreza na dohodak od 10% i podizanju kredita od 20 milijuna kuna, te je izvrÅ”en izbor drugog zamjenika gradonaĆØelnika.
Ovime je gradska koalicija HSS-HDZ uvela dodatno dugoroĆØno optereĆØenje za graĆ°ane kroz uvoĆ°enje prireza i podizanje kredita na 10 godina.
Gradski je SDP bio protiv uvoĆ°enja Prireza od 10% za namjenu "poboljÅ”anja financijske proraĆØunske likvidnosti Grada", umjesto da je za razvojne gospodarske projekte i ureĆ°enje komunalne infrastrukture (poticanje gospodarstva, ureĆ°enje gradskih trgova i ulica, razvoj vodoopskrbe i sl.).
SDP je i protiv podizanja kredita, jer se sredstva od 5.700.000 kn koriste za kupnju Vojarne u Križevcima, umjesto da država istu dodjeli Gradu besplatno na koriÅ”tenje. NelogiĆØno je da Grad kupuje Vojarnu kada je namjena prostora predviĆ°ena za Srednju obrtniĆØku Å”kolu s praktikumima (vlasnik Å kole je Županija), za studentvki campus-dom (vlasnik je država), te za poduzetniĆØki inkubator (država takav prostor za poduzetniÅ”tvo daje besplatno na koriÅ”tenje).


13.12.2005. - - 3. sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Na održanoj 3. sjednici Gradskog odbora SDP-a Križevci 13. prosinca 2005. raspravljalo se o materijalima za Gradsko vijeƦe Križevaca, o ProraĆØunu za 2006., o uvoĆ°enju Prireza i podizanju kredita Grada od 20 milijuna kuna.Gradski odbor je zauzeo stav da se Prirez porezu na dohodak od 10% ne može prihvatiti, jer u Odluci stoji da Ʀe se prikupljena sredstva koristiti za "poboljÅ”anje proraĆØunske likvidnosti i smanjenju poteÅ”koƦa u izvrÅ”avanju proraĆØunskih obveza Grada", a ne za razvojne programe u gospodarstvu i infrastrukturi.
Pored toga gradski SDP ne podržava podizanje kredita od 20 milijuna kuna, jer je od  9.800.000 kn novog zaduženja 5.700.000 kn namjenjeno za kupnju Vojarne u Križevcima. Ne može se prihvatiti kupnja Vojarne od države, veƦ se traži besplatna dodjela, jer su prostori Vojarne, a prema prijaÅ”njoj odluci Gradskog vijeƦa, veƦinom namjenjeni za potrebe državne i županijske razine.  Tako je preselenje Srednje obrtniĆØke Å”kole s praktikumima obveza Županije, studenski campus - dom je državnog znaĆØaja, a za tehnoloÅ”ki park- poduzetniĆØki inkubator država daje prostor besplatno.
Isto tako Gradski odbor je podržao akciju potpisivanja Peticije protiv Regionalnog odlagaliÅ”ta komunalnog otpada na Gunjaku, gdje je sakupljeno novih 1022 potpisa graĆ°ana ovog kraja.


10.12.2005. - - Peticija protiv odlagaliŔta komunalnog otpada Gunjak

U organizaciji gradskog SDP-a Križevci vrÅ”ilo se 02. 12. 2005. na NemĆØiƦevom trgu potpisivanje PETICIJE protiv Regionalnog odlagaliÅ”ta komunalnog otpada za sjeverozapadnu Hrvatsku na lokaciji Gunjak. Isto tako Peticija se potpisivala u tvrtki "Mlinar" i srednjim Å”kolama u Križevcima. Prikupljeno je 687 potpisa graĆ°ana s ovog podruĆØja.

TakoĆ°er je u suradnji i  u organizaciji EKO-UDRUGE VojakovaĆØki KloÅ”tar provedeno 04. i 05. 12. 2005. potpisivanje Peticije u okolnim naseljima iz Županije. Pored veƦ prije prikupljenih 960 potpisa mjeÅ”tana VeƦeslavca, RuÅ”evca, PoveliƦa, Malih i Velikih Sesveta i drugih u ovoj akciji potpisalo je novih 335 graĆ°ana iz naselja; Ladislav SokolovaĆØki (96), Trnovac SokolovaĆØki (49), Mala MuĆØna (17), Donji Maslarac (30), Gorni Maslarac (29), BrĆ°ani (29), Srijem (58) i Mala Baranjska (27 potpisa).

Na taj je naĆØin u ovoj akciji prikupljeno novih 1022 potpisa graĆ°ana koji ne žele Regionalno odlagaliÅ”te otpada na lokaciji Gunjak.


08.12.2005. - - Grad Križevci podiže kredit od 20 milijuna kuna

Gradska koalicija HSS-HSLS-HDZ podiže kredit od 20 milijuna kuna. Taj je prijedlog usvojilo Gradsko poglavarstvo Križevaca na sjednici 05. prosinca 2005. godine.
Po prijedlogu iz ProraĆØuna za 2006. iznos od 10.200.000 kn utroÅ”iti Ʀe se na reprogramiranje starog kredita, podignutog joÅ” za vrijeme bivÅ”e HDZ-ove vlasti, a 9.800.000 kn biti Ʀe rasporeĆ°eno na kupnju kapitalnih objekata i ureĆ°enje postojeƦeg odlagaliÅ”ta smeƦa.

 

Tako Ʀe se 5.700.000 kn namjeniti za kupnju objekata VOJARNE u Križevcima, dok Ʀe se iznos od 4.097.000 kn biti namjenjen za sanaciju deponije komunalnog otpada IvanĆØino Brdo u Križevcima.


07.12.2005. - - 5. sjednica Gradskog vijeƦa Grada Križevaca

Na održanoj tematskoj sjednici Gradskog vijeƦa Grada Križevaca 07. prosinca 2005. usvojena je KriževaĆØka strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u 2006. godini te je prihvaƦen i potpisan Sporazum o suradnji Grada Križevaca i Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske.
Gradski vjeƦnik SDP-a Ivan Knok predložio je dopunu u Strategiji s odredbom da "Grad Križevci subvencionira 50% iznosa bruto plaƦe svim poslodavcima koji zaposle osobe s invaliditetom", Å”to su gradski vijeƦnici podržali, uz obvezu da Ʀe Gradsko poglavarstvo taj prijedlog ugraditi kod izrade slijedeƦe Strategije.

07.12.2005. - - 3. sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Za 13. prosinca 2005. predsjednik Gradskog odbora SDP-a Križevci sazvao je 3. sjednicu GO, a u pripremi održavanja sjednice Gradskog vijeƦa Grada Križevaca sazvanu za 14. 12. 2005. godine.
Na sjednici Ʀe se razmatrati materijali za Gradsko vijeƦe (ProraĆØun za 2006., uvoĆ°enje Prireza za Grad Križevce i dr.), te izvjeÅ”Ć¦e o rezultatima potpisivanja PETICIJE protiv odlagaliÅ”ta komunalnog otpada na lokaciji Gunjak.

07.12.2005. - - 6. sjednica Gradskog vijeƦa Grada Križevaca

Za 14. prosinca 2005. sazvana je 6. sjednica Gradskog vijeƦa Grada Križevaca.
Pored Izmjena i dopuna ProraĆØuna za 2005. godinu razmatrati Ʀe se programi rada ustanova i gradske uprave za 2006., programi ulaganja u gospodarstvo i komunalnu infrastrukturu, ProraĆØun za 2006., Odluka o uvoĆ°enju prireza poreza na dohodak od 10%, te izbor zamjenika gradonaĆØelnika Grada Križevaca.

05.12.2005. - - UvoĆ°enje PRIREZA za Grad Križevce

Koalicija HSS-HSLS-HDZ na Gradskom poglavarstvu Grada Križevaca donijela je 05. prosinca 2005. Odluku o uvoĆ°enju PRIREZA porezu na dohodak od 10% za Grad Križevce.
Za 2006. godinu planira se prikupiti oko 2.200.000 kn, a prema obrazloženju Gradskog poglavarstva sredstva bi se koristila za "poboljÅ”anje proraĆØunske likvidnosti i smanjenje poteÅ”koƦa u realizaciji i izvrÅ”avanju proraĆØunskih obveza Grada"
Time se uvode nova davanja graĆ°anima Grada Križevaca, a posebno na zaposlene, kako bi se saniralo loÅ”e financijsko poslovanje Grada.
S ovim novim "porezom" dodatno Ʀe se opteretiti graĆ°ani, zaposlenima Ʀe se smanjiti ionako male neto plaƦe, te Ʀe se ujedno destimulirati razvoj gospodarstva i novo zapoÅ”ljavanje.

02.12.2005. - - Peticija protiv odlagaliÅ”ta smeƦa GUNJAK


01.12.2005. - - Tribina Foruma žena Križevci

Forum žena Križevaca organizirao je 01. prosinca 2005. u Gradskoj vjeƦnici Križevaca tribinu pod nazivom "Seksualno nasilje".
PredavaĆØ je bila Maja Mamula, koordinatorica "Ženske sobe", centra za prevenciju, istraživanje i suzbijanje seksualnog nasilja i žensku seksualnost.


01.12.2005. - - 5. sjednica Gradskog vijeƦa Križevaca

Na sazvanoj 5. sjednici Gradskog vijeƦa grada Križevaca 07. prosinca 2005. raspravljati Ʀe se o KriževaĆØkoj strategiji jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u 2006. godini, gdje Ʀe se ujedno potpisati i "Sporazum" o suradnji Grada Križevaca i Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske.