Arhiva za 12. mjesec 2006. godine
2021: 1.2.3.4.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

22.12.2006. - ***SRETAN BO┼ŻI├ć I NOVA 2007.***

                     

Sretan Bo┼żi├Ž i uspje┼ínu Novu 2007. ┼żeli Vam Gradska organizacija SDP-a Kri┼żevci


21.12.2006. - - Konvencija SDP-a Kri┼żevci

Gradska organizacija SDP-a Kri┼żevci odr┼żala je 21. 12. 2006. godi┼ínju Izvje┼ítajno-tematsku konvenciju na kojoj su podnijeta izvje┼í├Ža o proteklom jednogodi┼ínjem radu.


U ime Gradskog odbora SDP-a predsjednik Ivan Knok upoznao je delegate o aktivnostima i inicijativama SDP-a u 2006. godini, posebno o prijedlozima koje je SDP upu├Živao prema Gradskom vije├Žu i Poglavarstvu Kri┼żevaca.

 

Kroz izvje┼í├Že je naglasio veliku aktivnost SDP-a na upu├Živanju prijedloga i inicijativa prema gradskoj vlasti za podr┼íku programima i projekatima koji su zna├Ęajni za br┼żi razvoja Grada i va┼żni su za gra├░ene Kri┼żevaca i okolice; od izgradnje vodoopskrbe po naseljima, asfaltiranja lokalnih cesta, ure├░enja gradskih ulica, nogostupa i sredi┼ínjih trgova - Nem├Ęi├Ževog i Strossmayerovog, pa do rje┼íavanja prostora biv┼íe vojarne u Kri┼żevcima za civilne namjene, poticajnih mjera za ulaganja u poslovne zone, poticaja za obrtnike, poduzetnike i poljoprivrednike, kao i za projekte razvoja turizma, gospodarskih zona, izgradnje vodovodne mre┼że, kanalizacije i druge infrastrukture.

 

           

 

O radu Foruma ┼żena izvje┼í├Že je podnijela Nada ┼áegrt, o akcijama ┼żena na za┼ítiti njihovih prava i pomo├Ži ┼żenama, posebno ┼żrtvama obiteljskog nasilja, a u ime Foruma mladih SDP-a Natalija Milekovi├Ž je nazna├Ęila akcije koje su mladi Foruma ├Ęinili u 2006. godini.

U tematskom dijelu raspravljalo se o aktivnostima gradskog SDP-a u pripremama za predstoje├Že parlamentarne izbore 2007. godine, o ├Ęemu je delegate upoznao predsjednik Gradske organizacije Ivan Knok i potpredsjednik ┼Żupanijske organizacije SDP-a Koprivni├Ęko-kri┼żeva├Ęke Milivoj Androli├Ž.

 


11.12.2006. - - 14. sjednica Gradskog odbora SDP-a Kri┼żevci

Na 14. sjednici Gradskog odbora SDP-a Kri┼żevci 11. 12. 2006. razmatrani su materijali za 12. sjednicu Gradskog vije├Ža Kri┼żevaca sazvanu za 18. 12. 2006. godine.
Posebno su sagledavani strate┼íki programi i projekti koji su predvi├░eni u Prora├Ęunu Grada za 2007. godinu. Iz tih programa i projekata vidljivo je da nisu planirana sredstva za ure├░enje centralnih gradskih trgova, Nem├Ęi├Ževog i Strossmayerovog trga, kao ni za ure├░enje i dovo├░enje u civilnu svrhu dobivenih prostora biv┼íe vojarne u Kri┼żevcima.

Stoga je SDP podnio amandmane prema Gradskom vije├Žu sa zahtjevom da se osiguraju sredstva za:
a) ure├░enje Nem├Ęi├Ževog i Strossmayerovog trga, I faza - 1.000.000 kn
b) za ure├░enje hangara u Vojarni za potrebe i besplatnu dodjelu tog prostora poduzetnicima - 500.000 kn
Za o├Ęekivati je da ├Že i vladaju├Ža gradska koalicija HSS-HSLS-HDZ prihvatiti navedene prijedloge kako bi se kona├Ęno otpo├Ęelo s ure├░enjem glavnih gradskih trgova, kao i s ulaskom poduzetnika u prostor Vojarne, ┼íto bi besplatnom dodjelom tog prostora omogu├Žilo povoljnije uvjete poslovanja za obrtnike i male poduzetniku te novo zapo┼íljavanje.

Pored navedenog, iz Prora├Ęuna za 2007. godinu vidljivo je da je gotovo 57% prihoda (bez kredita) od poreza i prireza na dohodak i imovinu,  a prenosi se u novi Prora├Ęun i iznos od 9.122.000 kn dignutog kredita iz lipnja 2006. godine, dok se u tro┼íenju sredstava premalo osigurava za poticanje poduzetni┼ítva, poljoprivredu i ure├░enje poduzetni├Ękih zona (svega 5%), ┼íto je vidljivo iz tabela.

A) PRIHODI U PRORA├łUNU ZA 2007.

 

VRST PRIHODA

IZNOS (kn)

 %

1.

Porezi i prirezi na dohodak, imovinu i dr.

26.460.487,00

47,68

2.

Pomo├Ži iz dr┼żave, ┼Żupanije i fondova

7.584.000,00

13,58

3.

Prihodi od zakupa nekretnina i imovine, koncesije i sl.

1.260.000,00

2,26

4.

Komunalna naknada, doprinos i ostale pristojbe

7.960.000,00

14,25

5.

Prihodi od donacija, kazni i ostali prihodi

875.300,00

1,57

6.

Prihodi od prodaje zemljišta, stambenih i drugih objekata

2.640.000,00

4,73

7.

Prenesen neutrošeni kredit iz 2006. godine

9.122.000,00

16,33

UKUPNO

55.865,787,00

100

B) RASHODI U PRORA├łUNU ZA 2007.

VRST RASHODA

IZNOS (kn)

%

1.

Gradske slu┼żbe, uprava i poglavarstvo

8.131.036,00

14,91

2.

Otplata kamata i glavnice primljenog kredita

2.720.000,00

4,88

3.

Poticanje poduzetništva, poljoprivrede i poslovne zone

3.007.630,00

5,38

4.

Društvene djelatnosti - ustanove i predškolski odgoj

12.971.821,00

23,22

5.

Odr┼żavanje komunalne infrastrukture

5.170.000,00

9,25

6.

Izgradnja komunalne infrastrukture

19.682.000,00

35,23

7.

Odr┼żavanje gradske imovine i sakralne ba┼ítine

3.533.300,00

6,36

8.

Mjere zaštite okoliša i
ekologija

430.000,00

0,77

 

UKUPNO

55.865.787,00

100


08.12.2006. - - Sazvana 14. sjednica Gradskog odbora SDP-a Kri┼żevci

Za 11. prosinca 2006. predsjednik Gradske organizacije SDP-a Kri┼żevci Ivan Knok sazvao je 14. sjednicu Gradskog odbora na kojoj ├Že se raspravljati o materijalima za 12. sjednicu Gradskog vije├Ža Grada Kri┼żevaca 18. 12. 2006. godine.

07.12.2006. - - 13. sjednica Gradskog odbora SDP-a Kri┼żevci

Na odr┼żanoj 13. sjednici Gradskog odbora SDP-a Kri┼żevci 07. 11. 2006. godine donesena je odluka o sazivanju Izvje┼ítajno-tematske konvencije Gradske organizacije SDP-a Kri┼żevci koja ├Že se odr┼żati 21. prosinca 2006. godine.
Pored izvje┼í├Ža o radu Gradske organizacije u proteklom jednogodi┼ínjem razdoblju raspravljati ├Že se na temu: SDP Kri┼żevci u pripremama za parlamentarne izbore u 2007 godini.


03.12.2006. - - Sazvana 13. sjednica Gradskog odbora SDP-a Kri┼żevci

Predsjednik Gradskog odbora SDP-a Kri┼żevci Ivan Knok sazvao je za 07. 12. (├Ęetvrtak) u 18,00 sati 13. sjednicu Gradskog odbora SDP-a Kri┼żevci na kojoj ├Že se raspravljeti izvje┼í├Ža o proteklom jednogodi┼ínjem radu Gradske organizacije, te o pripremama za odr┼żavanje Izvje┼ítajne konvencije koja se planira za 21. prosinca 2006. godine.