Arhiva za 12. mjesec 2008. godine
2021: 1.2.3.4.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

20.12.2008. - * SRETAN BO┼ŻI├ć I NOVA 2009. *Sretan Bo┼żi├Ž i uspje┼ínu Novu 2009. godinu ┼żeli Vam Gradska organizacija SDP-a Kri┼żevci
19.12.2008. - - Odr┼żana sjednica Gradskog odbora SDP-a Kri┼żevci

Na 38. sjednici Gradskog odbora SDP-a Kri┼żevci odr┼żanoj 19. 12. 2008. razmatrani su materijali o odr┼żavanju Izvje┼ítano-tematske konvencije SDP-a Kri┼żevci, te za sjednicu Gradskog vije├Ža Grada Kri┼żevaca koja je sazvana za 23. 12. 2008. godine.

Izvještajno-tematska konvencija
Gradske organizacije SDP-a Kri┼żevci odr┼żati ├Že se 14. 01. 2009. godine na kojoj ├Že se, pored izvje┼í├Ža o proteklom jednogodi┼ínjem radu, izabrati delegati za ┼Żupanijsku konvenciju 17. 01. 2009., a u tematskom dijelu utvrditi ├Že se smjernice Izbornog programa za lokalne izbore u svibnju 2009. godine.

Kod prijedloga Prora├Ęuna grada Kri┼żevaca za 2009. godinu nedostaje niz strate┼íkih projekata (od infrastrukture i ure├░enja objekata u krugu biv┼íe Vojarne Kri┼żevic, ure├░enja ulica i nogostupa u gradu, stavljanja i ure├░enja zgrada u vlasni┼ítvu Grada za odre├░enu namjenu, ure├░enja lokalnih cesta, ure├░enja infrastrukture poslovne zone Cubinec i dr.), zbog ├Ęega Gradski SDP ne mo┼że podr┼żati Prora├Ęun grada Kri┼żevaca za 2009. godinu.

17.12.2008. - - Sazvana sjednica Gradskog odbora SDP-a

Za petak, 19. 12. 2008. predsjednik Gradske organizacije SDP-a Ivan Knok sazvao je sjednicu Gradskog odbora SDP-a Kri┼żevci na kojoj ├Že se razmatrati materijali za sjednicu Gradskog vije├Ža Grada Kri┼żevaca sazvanu za 23. 12. 2008. godine.
Isto tako Gradski odbor ├Že donijeti odluku o sazivanju redovne godi┼ínje Konvencije Gradske organizacije SDP-a Kri┼żevci.