Arhiva za 3. mjesec 2006. godine
2021: 1.2.3.4.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

20.03.2006. - - predsjednik Ivica RaĆØan - o Tezama za SDP

U Koprivnici je 20. 03. 2006. predsjednik SDP-a Hrvatske Ivica RaĆØan prisustvovao raspravi o Tezama za SDP koje je organizirala Županijska organizacije SDP-a.
Predsjednik Županijske organizacije Stjepan Henezi upoznao je prisutne ĆØlanove Županijskog i Nadzornog odbora SDP-a, ĆØlanove Županijske skupÅ”tine i predsjednike gradskih/opƦinskih organizacija SDP-a o održanim raspravama s ĆØlanstvom o Tezama koje su provedene u svim organizacijama na podruĆØju Županije.

Predsjednik Ivica RaĆØan iskazao je zadovoljstvo s raspravom o Tezama naglasivÅ”i da Ʀe temeljem svih rasprava i prijedloga po organizacijama u Hrvatskoj saĆØiniti i na Glavnom odboru donijeti dokument kojim Ʀe se sagledati daljnje aktivnosti SDP-a, izmeĆ°u ostalog,  u jaĆØanju demokratskog razvoja druÅ”tva i socijaldemokracije u Hrvatskoj, posebno s ciljem približavanja Hrvatske prema Europi.


16.03.2006. - - 8. sjednica Gradskog vijeƦa Križevaca

Na održanoj 8. sjednici Gradskog vijeƦa Grada Križevaca 16. 03. 2006. razmatrana su, izmeĆ°u ostalog, izvjeÅ”Ć¦a i obraĆØun ProraĆØuna Grada za 2005. godinu te rebalans ProraĆØuna za 2006. s odlukom o kreditnom zaduženju od 20 milijuna kuna.
Ostvarenje ProraĆØuna Grada za 2005. od planiranih 31.668.540 kn iznosi 24.877.082 kn ili 79%, odnosno od ukupnog ProraĆØuna s planiranih 37.069.201 kn ostvareno je 25.792.518 kn ili 70%.
Rashodi su ostvareni s 30.123.125 kn Å”to je viÅ”e od prihoda (ili manjak) za 4.330.607 kn. Pored prenesenog manjka iz 2004. godine ukupni iznos manjka - duga je 6.404.078 kn, Å”to se planira pokriti u 2006. godini.

PRIHODI - 2005.

IZNOS (kn)

1. Prihodi od poreza

15.365.102

2. Prihodi iz proraĆØuna Županije i države

1.774.327

3. Prihodi od imovine (najam, koncesije) 

1.063.504

4. Prihodi iz kom. naknade, doprinosa i dr.

6.140.289

5. Ostali prihodi (donacije, kazne i dr.)

533.858

6. Prihodi od prodaje imovine (graĆ°evinsko i poljoprivredno zemljiÅ”te)

281.823

7. Prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora

633.613

UKUPNO

25.792.518

RASHODI - 2005.

IZNOS (kn)

%

1. Gradska uprava i poglavarstvo

5.941.478

20

2. Gospodarstvo i otplata kredita (kredit = 2.455.554 kn)

3.020.108

10
3. DruŔtvene djelatnosti (ustanove, udruge, zajednice i dr.)

10.271.822

34
4. Komunalni poslovi - ulaganja (ceste, vodoopskrba, rasvjeta, održavanje)

10.889.717

36

UKUPNO

30.123.125

U rebalansu ProraĆØuna za 2006. izvrÅ”ena je prenamjena sredstava iz podizanja kredita od 20 milijuna kuna na naĆØin da Ʀe iznos od 10.203.000 kn biti za refinanciranje postojeƦeg kredita, 4.097.000 kn za sanaciju odlagaliÅ”ta otpada IvanĆØino brdo, te 4.200.000 kn za izgradnju regionalnog vodovoda Lepavina - VS Bukovje i 1.500.000 kn za izgradnju kolektora Istok - PoduzetniĆØka zona Gornji ĆØret (umjesto dosadaÅ”nje odluke od 5.700.000 kn za kupovanje Vojarne Križevci).
Promjena odluke na Gradskom vijeƦu o sredstvima koja su bila namjenjena iz kredita od 5.700.000 kn za kupovanje Vojarne uz prenamjenu u druge projekte uspjeh je gradskog SDP-a koji je svojom inicijativom prema Županiji tražio da se Vojarna besplatno dodijeli na koriÅ”tenje za civilne namjene, Å”to je podrÅ”kom župana i prihvaƦeno.

VijeƦnici SDP-a zatražili su da se sredstva iz kredita (osim za reprogramiranje) u iznosu 9.797.000 kn prenamjene za viÅ”e projekata i to za: regionalni vodovod Lepavina-VS Bukovje, vodovod Prikraj-Raven, ureĆ°enje objekata u Vojarni i ureĆ°enje NemĆØiƦevog i Strossmayerovog trga.
Ovaj prijedlog vladajuƦa koalicija HSS-HSLS-HDZ u Gradu nije prihvatila.


14.03.2006. - - 6. sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Na 6. sjednici Gradskog odbora SDP-a 14. 03. 2006. razmatrani su materijali za 8. sjednicu Gradskog vijeƦa Križevaca 16. 03. 2006., informacija o održanim raspravama po gradskim organizacijama o Tezama za SDP, te inicijativa gradskog SDP-a prema Županiji oko rjeÅ”avanja Vojarne Križevci i dodjeli tog prostora od strane države.

Pored izvjeÅ”Ć¦a o radu gradskih ustanova, institucija, udruga i ostvarenja programa stambeno-komunalnih poslova za 2005. za Gradsko vijeƦe, razmatran je i godiÅ”nji obraĆØun ProraĆØuna Grada za 2005. godinu.
Ostvarenje ProraĆØuna Grada za 2005. od planiranih 31.668.540 kn iznosi 24.877.082 kn ili 79%, odnosno od ukupnog ProraĆØuna s planiranih 37.069.201 kn ostvareno je 25.792.518 kn ili 70%. Rashodi su ostvareni s 30.123.125 kn Å”to je viÅ”e od prihoda (ili manjak) za 4.330.607 kn. Pored prenesenog manjka iz 2004. godine ukupni iznos manjka - duga je 6.404.078 kn, Å”to se planira pokriti u 2006. godini.
ZakljuĆØeno je da Gradski SDP ne može prihvatiti ovakav obraĆØun izvrÅ”enja ProraĆØuna Grada za 2005. godinu, a posebno Å”to je vrÅ”en rebalans ProraĆØuna 14. 12. 2005. na kojem je SDP upozoravao o nerealnom planiranju i nedovoljnom agažiranju gradske vlasti u punjenju ProraĆØuna.

U raspravama o Tezama za SDP Gradski odbor je usvojio Informaciju o održanim raspravama po gradskim organizacijama SDP-a i uputio je prema Županijskom odboru SDP-a.


11.03.2006. - - Sazvana 6. sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Predsjednik Gradske organizacije SDP-a Križevci Ivan Knok sazvao je 6. sjednicu Gradskog odbora za 14. 03. 2006. na kojoj Ʀe se raspravljati materijali za Gradsko vijeƦe Križevaca 16. 03. 2006., te izvjeÅ”Ć¦a o obavljenim raspravama u gradskim organizacijama SDP-a o Tezama za SDP.

11.03.2006. - - 8. sjednica Gradskog vijeƦa Križevaca

Za 16. ožujka 2006. sazvana je 8. sjednica Gradskog vijeƦa Grada Križevaca na kojoj su u najveƦem dijelu izvjeÅ”Ć¦a o ostvarenju programa rada i financijskih planova ustanova i institucija za 2005. koje sufinancira Grad, kao i obraĆØun ProraĆØuna Grada za 2005. godinu.

08.03.2006. - - Inicijativa SDP-a Križevci prema Županiji

Gradska organizacija SDP-a Križevci održala je 08. 03. 2006. konferenciju za tisak na kojoj je predstavljena inicijativa za rjeÅ”avanje bivÅ”e Vojarne Križevci upuƦena prema Županijskom poglavarstvu KoprivniĆØko-križevaĆØke županije.


Prema izjavama predsjednika Gradske organizacije Ivana Knoka i zamjenika predsjednika Željka BrliƦa ova inicijativa je pokrenuta radi nedovoljnog angažiranja Gradskog poglavarstva Križevaca za rjeÅ”avanje Vojarne u civilnu namjenu, kao i zbog ZakljuĆØka Gradskog poglavarstva od 16. 02. 2006. oko izgradnje Srednje Å”kole "Ivan Seljanec" uz Gimnaziju Križevci, po principu javog privatnog partnerstva.
Ovakav stav Gradskog poglavarstva suprotan je odluci Gradskog vijeƦa Križevaca od 17. 04. 2003. gdje je predviĆ°eno preseljenje Srednje Å”kole "Ivan Seljanec" u prostor Vojarne.
Gradski SDP se protivi i odluci Gradskog poglavarstva da se Vojarna kupi od strane Grada iz kredita u iznosu 5.700.000 kn.

Stoga je iz navedenih razloga Gradski SDP uputio Županiji slijedeƦe prijedloge:
1)     da se u postupku predviĆ°enom županijskim aktima donese odluka o preselenju Srednje Å”kole Ā«Ivan SeljanecĀ» (Županija je osnivaĆØ Å kole) u prostor Vojarne, naravno uz dodijelu tog prostora od strane države
2)     da se podrži prijedlog besplatne dodjele ĆØitavog kompleksa bivÅ”e Vojarne u Križevcima, kao i ostalih nekretnina (bivÅ”a ekonomija u Gornjem ƈretu i dr.) za namjene predviĆ°ene prema ZakljuĆØku Gradskog vijeƦa Grada Križevaca od 17. 04. 2003. (za Å kolu s praktikumima, studentski kampus, poduzetniĆØki inkubator, Gradsku knjižnicu, udruge i dr.)
3)     da se ova inicijativa o besplatnoj dodijeli kompleksa Vojarne i ostalih nekretnina proslijedi Vladi RH na donoÅ”enje (posebno u pripremi sjednice Vlade RH u Koprivnici)

Ova inicijativa proslijeĆ°ena je i Gradskom poglavarstvu i Gradskom vijeƦu Grada Križevaca na daljnje postupanje sa željom da Gradsko poglavarstvo Križevaca odustane od kupovanja Vojarne Križevci, veƦ da se ista dodijeli od države besplatno na koriÅ”tenje, ili eventualno da se dio prostora (Dom HV ā€“ koji je za gradsku namjenu) dade na koriÅ”tenje kroz koncesiju.


08.03.2006. - ***** SRETAN DAN ŽENA *****

Gradska organizacija SDP-a Križevci ĆØestita svim ženama 8. ožujka - MeĆ°unarodni dan žena


07.03.2006. - - Tribina Foruma žena Križevci

Forum žena Križevci organizirao je 07. 08. 2006. u Gradskoj vijeƦnici Križevaca tribinu pod nazivom "SkloniÅ”te za žrtve obiteljskog nasilja".
Predsjednica Foruma žena Nada Å egrt upoznala je prisutne o aktivnostima Foruma u zaÅ”titi žena i obitelji od obiteljskog nasilja na križevaĆØkom podruĆØju.  
Kao goÅ”Ć¦a, o obiteljskom nasilju i skloniÅ”tima za žrtve obiteljskog nasilja u Hrvatskoj, te ukljuĆØivanju države, lokalne samouprave, udruga za zaÅ”titu žena i civilnog druÅ”tva iznjela  je Neva Tolle, koordinatorica Autonomne ženske kuƦe, Zagreb.


03.03.2006. - - Forum mladih Kalnik

Na Kalniku je 02. 03. 2006. održan inicijativni sastanak mladih SDP-a oko formiranja foruma mladih Kalnika.
Inicijativnom sastanku prisustvovali su Željka VuliƦ, predsjednica Foruma mladih Županijske organizacije i Martin VujiƦ, predsjednik Foruma mladih Križevaca sa suradnicima.
ZakljuĆØeno je da Ʀe se Forum mladih Kalnika konstituirati u slijedeƦa dva tjedna.

03.03.2006. - - OpƦinska organizacija SDP-a Kalnik

OpƦinska organizacija SDP-a Kalnik organizirala je 03. ožujka 2006. raspravu o Tezama za SDP.
Predsjednik OpƦinske organizacije Zoran Pugar otvorio je raspravu, te je ujedno upoznao ĆØlanstvo s aktivnostima Organizacije u obnaÅ”anju opƦinske vlasti.
Kao gosti u raspravi su sudjelovali Ivan Knok, potpredsjednik Županijske organizacije, Biserka Sitar, tajnica ŽO, Stjepan ƈut, ĆØlan IzvrÅ”nog odbora ŽO i Željko BrliƦ, ĆØlan Županijskog odbora.


02.03.2006. - - Mjesna organizacija Donji grad

Mjesna organizacija SDP-a Donji grad organizirala je 02. 03. 2006. raspravu o dobivenim Tezama za SDP. Kao gost u raspravi je sudjelovao predsjednik Županijske organizacije SDP-a Stjepan Henezi.

Izabrano je i vodstvo Mjesne organizacije. Za predsjednika je izabran Dragutin MilekoviƦ, za zamjenicu predsjednika Vesna Knok, a za tajnicu ƐurĆ°ica BedeniĆØec.
Za ĆØlanove Odbora izabrani su: Stjepan ƈut, Jurica Horvat, Biserka Novosel, Sandro Novosel, Sergej Novosel, Jovanka PaviĆØiƦ, Tihomir SokoliƦ i Marija VukobratoviƦ.


02.03.2006. - - Mjesna organizacija Centar

ƈlanovi mjesne organizacije SDP-a Centar raspravljali su 02. 03. 2006. o Tezama za SDP. Kao gosti u raspravi sudjelovali su predsjednik Županijske organizacije Stjepan Henezi, predsjednik Nadzornog odbora ŽO Davor Konfic i predsjednik Gradske organizacije Križevci Ivan Knok.

Izabrano je vodstvo Mjesne organizacije. Za predsjednicu je izabrana Nada Å egrt, za zamjenika predsjednice Stojan MiÅ”ĆØeviƦ, a za tajnicu Mirjana SinkoviƦ.
ƈlanovi Odbora su: Nenad BatkoviƦ, Antun Ɛurin, Zdravko GaÅ”paroviƦ, Živko GuskiƦ, Vesna Horvat, Željko Husinec, Darko JambrekoviƦ i Dragutin TortiƦ.