Arhiva za 4. mjesec 2011. godine
2021: 1.2.3.4.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

29.04.2011. - * ƈESTITKE ZA PRAZNIK RADA *

  

Gradska organizacija SDP-a Križevci ĆØestita svima, posebno radnicama i radnicima, 
1. MAJ - MeĆ°unarodni praznik rada.


20.04.2011. - *** Sretan Uskrs ***

Sretan Uskrs i uskrŔnje blagdane želi Vam Gradska organizacija SDP-a, Forum žena i Forum mladih SDP-a Križevci


20.04.2011. - - ƈestitke uz Dan Grada Križevaca

Gradska organizacija SDP-a, Forum mladih i Forum žena SDP-a Križevci ĆØestita svim graĆ°ankama i graĆ°anima Grada Križevaca 24. travnja - Dan Grada.


20.04.2011. - - SDP protiv izvrÅ”enja ProraĆØuna Grada Križevaca za 2010. godinu

Na održanoj sjednici Gradskog vijeƦa 20. travnja 2011. križevaĆØki SDP nije prihvatio IzvjeÅ”Ć¦e o izvrÅ”enju ProraĆØuna Grada Križevaca za 2010., kao ni IzvjeÅ”Ć¦e o radu gradonaĆØelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2010. godine.


panorama Križevaca

Razlozi su u neizvrÅ”enju i neostvarenju planiranih programa i projekata u 2010. godini, odnosno u ostvarenju ProraĆØuna sa svega 56.418.518,81 kn ili 79,71%, od planiranih 70.777.300,79 kn.

Posebno zabrinjava ostvarenje prihoda sa samo 37,64% od planiranih gotovo 11 milijuna kuna iz kapitalnih pomoƦi unutar opƦe države i meĆ°unarodnih institucija, jer se na vrijeme nisu pripremili projekti za financiranje iz tih izvora. Iz navedenih razloga u komunalnim djelatnostima, od planiranih 23.996.000,00 kn realizirani su programi sa svega 71,16% , odnosno sa 17.074.983,26 kn.

Izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže po naseljima od 3,4 milijuna kuna izvrÅ”ena je sa svega 307 tisuƦa kn ili 9,05%, u PoduzetniĆØku zonu Gornji ƈret utroÅ”eno je samo 196 tisuƦa kn od 2,7 milijuna, ili 7,28%, dok se neki planirani projekti nisu ni otpoĆØeli realizirati (rekonstrukcija ceste u Istarskoj ulici, ulici Marcela Kiepacha, nogostup u KoprivniĆØkoj ulici i Petra Zrinskog i dr.).

Nisu isplaƦivane ni subvencije poljoprivrednicima za sufinanciranje viÅ”egodiÅ”njih nasada, plasteniĆØku proizvodnju cvijeƦa i povrƦa, analizu tla, edukaciju poljoprivrednika, kao ni za programe poticaja turizma, ulaganja u projekt agro-inkubatora i dr.

Pored navedenog Grad je joÅ” zadužen s ostatkom kredita od 13.888.476,00 kn s isplatom do 2016. godine.

Sve navedeno ukazuje i na nesposobnost upravljanja Gradom i gradskim ProraĆØunom, ĆØime SDP nije prihvatio ni IzvjeÅ”Ć¦e o radu gradonaĆØelnika za 2010. godinu.


08.04.2011. - - Okrugli stol Foruma mladih Križevaca

Forum mladih SDP-a Križevaca organizirao je 08. travnja 2011. okrugli stol o ulozi i perspektivama mladih u Križevcima.

Predsjednik križevaĆØkog Foruma mladih Mihael TruÅ”ĆØec otvorio je tribinu na kojoj su uvodna izlaganja o stanju, ulozi i perspektivama mladih u Križevcima, od obrazovanja, zapoÅ”ljavanja, ukljuĆØivanja u druÅ”tvo kroz razne aktivnosti u lokalnim sredinama, utjecaja na donoÅ”enje politiĆØkih i drugih odluka, govorili Ivan Ledinski, potpredsjednik Foruma mladih Križevaca i ĆØlan Savjeta mladih u Županiji, te Sandro Novosel, gradski vijeƦnik SDP-a.
Ocijenjeno je da mladima nije omoguƦeno i nisu dovoljno ukljuĆØeni u druÅ”tveni život svojih sredina, pa i u obnaÅ”anju vlasti, ĆØime je i njihov utjecaj na donoÅ”enju dugoroĆØnih strateÅ”kih odrednica, važnih za mlade, beznaĆØajan.

Predsjednik Gradske organizacije SDP-a Križevci Ivan Knok iznio je stavove koje je križevaĆØki SDP u proteklom razdoblju predlagao gradskoj vlasti  s ciljem  osiguranja veƦeg utjecaja mladih i davanja im znaĆØaja u provedbi raznih akcija, projekata i programa u lokalnim sredinama, a naroĆØito u gradu Križevcima. 

Zvonimir MrÅ”iƦ, saborski zastupnik i ĆØlan PredsjedniÅ”tva SDP-a Hrvatske govorio je o potrebi veƦeg ukljuĆØivanja mladih u sve sektore druÅ”tvenog života, posebno u lokalnoj sredini, kako kroz razne udruge i institucije civilnog druÅ”tva, tako i kroz politiĆØko djelovanje. Ukazao je na važnost da mladi svojim inicijativama i prijedlozima utjeĆØu na promjene koje treba ĆØiniti u okruženju.


06.04.2011. - - Tribina Foruma mladih Križevaca - 08. travnja 2011.

Forum mladih SDP-a Križevci organizira u petak 08. travnja 2011. u 19,30 sati u hotelu Kalnik u Križevcima javnu tribinu pod nazivom "Stanje i perspektive mladih u Križevcima" na kojoj Ʀe govoriti potpredsjednik Foruma mladih Križevaca i ĆØlan Županijskog savjeta mladih Ivan Ledinski, gradski vijeƦnik SDP-a Sandro Novosel,  predsjednik Gradske organizacije SDP-a Ivan Knok, te ĆØlan PredsjedniÅ”tva SDP-a Hrvatske i saborski zastupnik Zvonimir MrÅ”iƦ.

Pozivaju se zainteresirani, posebno mladi ovog podruĆØja i predstavnici udruga mladih, za dolazak na ovu tribinu i ukljuĆØivanje u raspravu.