Arhiva za 5. mjesec 2012. godine
2021: 1.2.3.4.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

17.05.2012. - Gradski vijeƦnici SDP-a napustili sjednicu Gradskog vijeƦa Grada Križevaca

Na sjednici Gradskog vijeƦa Grada Križevaca održanoj 17. 05. 2012. raspravljalo se o izgradnji autoceste A-12 Gradec - Križevci.
VijeƦnici SDP-a napustili su sjednicu prije izglasavanja predloženih zakljuĆØaka pripremljenih od strane gradonaĆØelnika i HSS-a, te vladajuƦe koalicije HSS-HDZ-HSLS-HDSS-a, buduƦi da ta koalicija nije prihvatila prijedloge SDP-a koji su uruĆØeni predsjedniku Gradskog vijeƦa za usvajanje.

Prijedlozi zakljuĆØaka sa sjednice Gradskog odbora SDP-a od 16. 05. 2012. dostavljeni Gradskom vijeƦu su slijedeƦi:

  1. Gradsko vijeƦe Grada Križevaca smatra da je prometnica od Gradeca do Križevaca i dalje do Koprivnice vrlo važna za sveukupni razvoj ovog kraja, ĆØime se daje podrÅ”ka Vladi RH u osiguranju potrebnih sredstava za nastavak izgradnje i zavrÅ”etak investicije.
  2. Zbog neosiguranih sredstava u prijaÅ”njem razdoblju planirana izgradnja autoceste A-12 u razdoblju od 2009. do danas neznatno je izvedena (svega oko 7%). Stoga se traži ubrzani dovrÅ”etak gradnje te dionice, uz prenamjenu kategorije ā€žautoceteā€œ u ā€žbrzu cestuā€œ, ujedno i kao nastavak do sada izgraĆ°ene brze ceste od Sv. Helene do Gradeca.
  3. Prenamjenom autoceste u brzu cestu znatnije bi se smanjila visina investicije i prije osigurala potrebna sredstva, Å”to bi ubrzalo izgradnju. Time bi se prometnica u kraƦem roku stavila u promet, Å”to je od interesu stanovnika ovog podruĆØja.
  4. Izgradnjom brze ceste omoguƦio bi se promet bez naplate cestarine.
  5. Gradsko vijeƦe s ovim zakljuĆØcima upoznaje nadležno ministarstvo koje treba s ostalim državnim tijelima i institucijama, te lokalnom i podruĆØnom samoupravom, Å”to prije provesti proceduru prenamjene u brzu cestu, te osigurati potrebna sredstava i organizirati zavrÅ”etak gradnje od Gradeca do Koprivnice.

Ove zakljuĆØke odbila je veƦina vijeƦnika u Gradskom vijeƦu iz vladajuƦe koalicije HSS-HDZ-HSLS-HDSS-a na inzistiranje gradonaĆØelnika.


16.05.2012. - Na sjednici Gradskog odbora SDP-a Križevci o autocesti

Na održanoj sjednici Gradskog odbora SDP-a Križevci 16. 05. raspravljalo se o sazvanoj sjednici Gradskog vijeƦa Grada Križevaca za 17. 05. s dnevnim redom na temu autoceste A-12, dionica Gradec - Križevci.

ZakljuĆØeno je da sazvana sjednica Gradskog vijeƦa u funkciji politiĆØkog igrokaza i promidžbe HSS-a. To dokazuju izjave za medije 10. svibnja na trasi autoceste A-12 gradonaĆØelnika Križevaca i predsjednik HSS-a Hrvatske Branka Hrga i župana KoprivniĆØko-križevaĆØkog Darka Korena koji tvrde da je ā€žlokalni SDP za prekid radova na gradnji dionice autoceste Cugovec ā€“ Križevciā€œ. Time lažima i podmetanjima lokalnom SDP-u žele skrenuti politiĆØku pozornost sa svojih promaÅ”aja u obnaÅ”anju izvrÅ”ne vlasti gradonaĆØelnika u Križevcima i župana u Županiji. Za javnost organiziraju u ime HSS-a i potpisivanje peticije na gradskom trgu u Križevcima na temu ā€žprotiv zaustavljanja radova na autocesti A-12ā€œ.

Ove izjave ĆØelnika HSS-a su neprimjerene, jer je Gradski SDP, ne samo za nastavak izgradnje te prometnice od Gradeca do Križevaca, veƦ i do Koprivnice, kao pretpostavke razvoja ovog podruĆØja i treba je zavrÅ”iti Å”to prije.

Za podsjetiti se da je, veƦ usvojen projekt brze ceste Vrbovec ā€“ Koprivnica i Vrbovec ā€“ Bjelovar do 2008. godine, kroz prostorne planove, najednom prije lokalnih izbora 2009. promijenjen u autoceste A-12 i A-13, bez valjanih planova i dokumentacije.
Tako je otvoren i poĆØetak radova u travnju 2009. slikanjem tadaÅ”nje državne vlasti i lokalnih ĆØelnika HDZ-a i HSS-a, dva tjedna prije lokalnih izbora u Cugovcu, bez osiguranih financija i projektne dokumentacije. Tada su vladajuƦi iz HDZ-a i HSS-a obeƦali da Ʀe se autocesta izgraditi za 2 do 3 godine.

Od svega toga u protekle tri godine na autocesti do Križevaca izgraĆ°en je jedan nadvožnjak i neÅ”to je zapoĆØetih radova na drugim objektima, od desetak nadvožnjaka koliko ih ima do Križevaca, te par stotina metara navezenog Å”ljunka i kamena na trasi, od potrebnih 12 kilometara.
Prema podacima investitora Hrvatskih autocesta od ugovorenih radova 1,17 milijardi kuna, bez PDV-a, za tu dionicu do Voj. KloÅ”tra, veƦinom je otkupljeno zemljiÅ”te i izraĆ°ena projektna dokumentacija, dok su radovi na objektima i trasi prometnice izvedeni sa svega 7% vrijednosti. Dakle, beznaĆØajno u odnosu na vrijednost ugovorenih radova. Pored toga, sredstva za gradnju nisu bila osigurana od prijaÅ”nje Vlade RH.

Iz svih tih razloga, križevaĆØki SDP smatra i osuĆ°uje nastup Branka Hrga, kao gradonaĆØelnika Križevaca i Darka Korena, kao župana, za koriÅ”tenje javnih medija, te obmanjivanje graĆ°ana ove sredina kroz potpisivanje peticije, za svoju osobnu promociju, koristeƦi autocestu kao temu svoje predizborne kampanje.

 

Pored toga, Gradski odbor SDP-a je zauzeo stajaliÅ”ta za sjednicu Gradskog vijeƦa Grada Križevaca sazvanu za 17. 05. 2012. po temi ā€žautocesteā€œ i predlaže Gradskom vijeƦu donoÅ”enje slijedeƦih zakljuĆØaka:

  1. Gradsko vijeƦe Grada Križevaca smatra da je prometnica od Gradeca do Križevaca i dalje do Koprivnice vrlo važna za sveukupni razvoj ovog kraja, ĆØime se daje podrÅ”ka Vladi RH u osiguranju potrebnih sredstava za nastavak izgradnje i zavrÅ”etak investicije.
  2. Zbog neosiguranih sredstava u prijaÅ”njem razdoblju planirana izgradnja autoceste A-12 u razdoblju od 2009. do danas neznatno je izvedena (svega oko 7%). Stoga se traži ubrzani dovrÅ”etak gradnje te dionice, uz prenamjenu kategorije ā€žautoceteā€œ u ā€žbrzu cestuā€œ, ujedno i kao nastavak do sada izgraĆ°ene brze ceste od Sv. Helene do Gradeca.
  3. Prenamjenom autoceste u brzu cestu znatnije bi se smanjila visina investicije i prije osigurala potrebna sredstva, Å”to bi ubrzalo izgradnju. Time bi se prometnica u kraƦem roku stavila u promet, Å”to je od interesu stanovnika ovog podruĆØja.
  4. Izgradnjom brze ceste omoguƦio bi se promet bez naplate cestarine.
  5. Gradsko vijeƦe s ovim zakljuĆØcima upoznaje nadležno ministarstvo koje treba s ostalim državnim tijelima i institucijama, te lokalnom i podruĆØnom samoupravom, Å”to prije provesti proceduru prenamjene u brzu cestu, te osigurati potrebna sredstava i organizirati zavrÅ”etak gradnje od Gradeca do Koprivnice.

Prenamjenom kategorije autoceste u brzu cestu omoguƦila bi se jeftinija gradnja, ĆØime bi se u kraƦem roku osigurala potrebna sredstva i prije zavrÅ”ila izgradnja. Ujedno korisnici ove prometnice ne bi plaƦali cestarinu, a najveƦi dio ih je iz ovog kraja.


15.05.2012. - Sazvana sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Za srijedu, 16. 05. predsjednik Gradske organizacije SDP-a Križevci Ivan Knok sazvao je sjednicu Gradskog odbora na kojoj Ʀe se zauzeti stajaliÅ”ta o sazvanoj tematskoj sjednici Gradskog vijeƦa Grada Križevaca za 17. 05. 2012. o izgradnji autoceste A-12, Cugovec-Križevci.

10.05.2012. - Odgovor na HSS-ovu objavu za medije o autocesti A-12, Cugovec-Križevci

Na konferenciji za medije 10. svibnja križevaĆØki gradonaĆØelnik i predsjednik HSS-a Branko Hrg i stranaĆØki mu kolega župan i predsjednik Županijskog HSS-a Darko Koren izjavili su da je ā€žlokalni SDP za prekid radova na gradnji dionice autoceste Cugovec ā€“ Križevciā€œ.


Ova izjava je lažna i politiĆØki nekorektna, makar dolazila od ovakvih politiĆØkih protivnika koji su svoje politiĆØko djelovanje i promaÅ”aje pokazali u dosadaÅ”njem voĆ°enju Grada Križevaca i Županije.

JoÅ” je žalosnija ĆØinjenica da svoje osobne frustracije kao ĆØelnici HSS-a i lokalni dužnosnici koriste za ovakve laži, stavljajuƦi SDP-u na teret izjave koje nitko iz SDP-a nije izgovorio.


To se posebno odnosi na Branka Hrga, koji se kao ĆØelnik HSS-a, pojavljuje u ulozi zaÅ”titnika ostalih križevaĆØkih politiĆØkih stranaka. Tako je pozvao na sastanak sve ĆØelnike stranaka, a i gradski Savjet mladih, za podrÅ”ku njegovim stavovima, koji bi mu trebali biti alibi za njegove politiĆØke igre.

Neshvatljivo je da se, zbog svoje nesposobnosti, obruÅ”io na lokalni, gradski i županijski SDP, o temi izgradnje autoceste Cugovec ā€“ Križevci.


A ta autocesta gradi se veƦ tri godine, poĆØetak radova otvorila je tada vladajuƦa državna vlast HDZ-a i HSS-a. Mnogi se sjeƦaju otvorenja radova u Cugovcu na tuĆ°em zemljiÅ”tu pred lokalne izbore 2009. godine, slikanja po medijima gotovo ĆØitave tadaÅ”nje Vlade sa ĆØelnicima HSS-a iz ovog kraja.

I Å”to je, do sada, u ovim godinama izgraĆ°eno na toj autocesti? Jedan nadvožnjak, neÅ”to zapoĆØetih radova na objektima, od desetak nadvožnjaka koliko ih ima do Križevaca i par stotina metara navezenog Å”ljunka i kamena na trasi autoceste, od potrebnih 12 kilometara. S takvim dosadaÅ”njim tempom autocesta do Križevaca bila bi zavrÅ”ena do kraja ovog desetljeƦa.

ZaÅ”to je, do sada, tako malo uraĆ°eno na toj autocesti, to bi zapravo SDP trebao pitati i prozvati HDZ i HSS, koji su do sada vladali državom. A i župana Darka Korena, jer je prije proÅ”lih lokalnih izbora izjavio da Ʀe dati ostavku ako autocesta do Križevaca neƦe biti izgraĆ°ena do ove godine.

 


   Autocesta A-12, do sada izvedeni radovi (nasip Å”ljunka - nekoliko stotina metara trase)


Ova autocesta ili brza cesta, ne samo do Križevaca, veƦ i do Koprivnice, želja je svih graĆ°ana ovog kraja i Županije. Želja je i SDP-ovaca i SDP-a kao politiĆØke stranke. To je, uostalom bio i program SDP-a za protekle izbore.

Stoga SDP zagovara izgradnju ove prometnice, sve do Koprivnice, kao strateŔki projekt ove sredine.


A o politiĆØkoj igri Branka Hrga i pozivu graĆ°anima na potpisivanju peticije u Križevcima samo su dio folklora koji mu treba podiƦi rejting kao ĆØelnika HSS-a Hrvatske.


04.05.2012. - Održana IzvjeŔtajno-tematska konvencija SDP-a Križevci

U hotelu Kalnik u Križevcima održana je 04. svibnja 2012. IzvjeÅ”tajno-tematska konvencija SDP-a Kriiževci na kojoj su podnesena izvjeÅ”Ć¦a o proteklom razdoblju i odarani delegati za Izbornu konvenciju SDP-a Hrvatske. Konvencijom je rukovodilo radno predsjedniÅ”tvo u sastavu Davor Konfic, Emina ƈubiƦ i Aleksandra StojsavljeviƦ.

Konvenciji je prisustvovao veliki broj gostiju, a pozdravne rijeĆØi uputili su; Davor BernardiƦ, predsjednik GO SDP-a Zagreba i predsjednik gradske SkupÅ”tine Grada Zagreba, Dražen Pros, predsjednik GO SDP-a Koprivnica i zamjenik ministra, Milica FuĆØek, predsjednica GO SDP-a ƐurĆ°evca i predsjednica Županijske skupÅ”ine KoprivniĆØko-križevaĆØke, Draženko Pandek, saborski zastupnik SDP-a, Slavko Konfic, potpredsjednik HSU-a Hrvatske i predsjednik Županijskog HSU-a, Nenad Orak, predsjednik HNS-a Križevaca i MiÅ”el JakÅ”iƦ, predsjednik Foruma mladih SDP-a Županije.

                         
             Davor BernardiƦ                                                             Dražen Pros

                        
                  Milica FuĆØek                                                             MiÅ”el JakÅ”iƦ

IzvjeÅ”Ć¦e o proteklom jednogodiÅ”njem radu Gradske organizacije SDP-a podnio je predsjednik Ivan Knok, naglasivÅ”i dobar rad stranke na lokalnom nivou, a posebno u pripremama i održavanju Parlamentarnih izbora u prosincu 2011. godine. Taj rad potvrĆ°uju i rezultati izbora od preko 49% glasova biraĆØa za Koaliciju, na osnovu ĆØega je po prvi puta iz križevaĆØkog SDP-a izabrana Marija VukobratoviƦ za saborsku zastupnicu. Zahvalio se svim križevaĆØkim ĆØlanovima stranke na suradnji, Forumu mladih i Forumu žena, kao i svim aktivistima, volonterima i graĆ°anima za postignute rezultate na Parlamentarnim izborima.
O radu Foruma žena izvjestila je predsjednica Nada Å egrt, a o Forumu mladih predsjednik Dejan Pernjak. Sva izvjeÅ”Ć¦a delegati Konvencije jednoglasno su prihvatili.

U tematskom dijelu - Zadaci Gradske organizacije SDP-a u predstojeƦem razdoblju - govorili su Ivan Knok i Darko Ledinski.
Predsjednik Ivan Knok iznio je programske smjernice za rad stranke na lokalnom nivou, posebno naglasivÅ”i predstojeƦe aktivnosti u pripremama i provoĆ°enju lokalnih izbora u svibnju 2013. godine. OĆØekuje na tim izborima dobar rezultat SDP-a za Gradsko vijeƦe i gradonaĆØelnika, kao i to da, po prvi puta, Križevci imaju gradonaĆØelnika iz SDP-a.

Predsjednik Županijske organizacije SDP-a i zamjenik ministrice Darko Ledinski zahvalio se na dosadaÅ”njoj suradnji sa Županijskom organizacijom vodstvu križevaĆØkog SDP-a, gdje je ta suradnja doprinjela pobjedi SDP-a i Koalicije na Parlamentarnim izborima. O važnosti križevaĆØkog SDP-a i rezultatima na predstojeƦim lokalnim izborima 2013. ovise i rezultati za izbor župana, gdje oĆØekuje da i župan u KoprivniĆØko-križevaĆØkoj županiji bude iz SDP-a. Osvrnuo se na rad državne vlasti i poruĆØio da su u Hrvatskoj potrebne važne reforme kako bi se osigurao brži razvoj, rast gospodarstva i zapoÅ”ljavanje, zaÅ”tita socjalnih prava i bolji život graĆ°ana.

Za delegate Izborne konvencije SDP-a Hrvatske koja se održava 02. lipnja u Zagrebu, pored po funkciji Martine Majdak, Marije VukobratoviƦ i Ivana Knoka, izabrani su: Jurica Horvat, Vesna Horvat, Sandro Novosel, Dejan Pernjak, Tihomir SokoliƦ, Aleksandra StojsavljeviƦ i Nada Å egrt.

 


02.05.2012. - Konvencija SDP-a Križevci - 04. 05.2012.

U petak 04. 05. u 19 sati u Hotelu Kalnik u Križevcima održava se IzvjeÅ”tajno-tematska konvencija SDP-a Križevci.
Pozivaju se ĆØlanovi križevaĆØkog SDP-a za prisustvovanje Konvenciji.

01.05.2012. - ForumaŔi SDP-a Križevci na "Uncutarijama"

Na Praznik rada, 1. svibnja, ĆØlanovi Forum mladih SDP-a Križevci sudjelovali su na tradicionalnim kalniĆØkim Uncutarijama (puĆØkim igrama) kod Starog grada na Kalniku. 


Ekipa ForumaÅ”a u sastavu; Marko KatanoviƦMartina MajdakDamir OrehovaĆØki, Dejan Pernjak, Ivan Premec, Hrvoje Tolnaj i Martin VujiƦ uz podrÅ”ku Emine ƈubiƦ i Mihaela TruÅ”ĆØeca nastupila je u raznim disciplinama (potezanje užeta, bacanje kamena s ramena, zamusikane jabuke, ples s jajetom itd.) osvojivÅ”i ukupno drugo mjesto.