Arhiva za 6. mjesec 2005. godine
2021: 1.2.3.4.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

26.06.2005. - - Održana 1. izvjeŔtajno-tematska Konvencija SDP-a

U Zagrebu je 26. lipnja 2005. održana 1. izvjeÅ”tajno-tematska Konvencija SDP-a Hrvatske na temu: Regionalna politika i lokalna samouprava. U uvodnom dijelu predsjednik SDP-a Ivica RaĆØan govorio je o aktualnim pitanjima u Hrvatskoj i zadacima SDP-a u narednom razdoblju. Zamjenica predsjednika Željka AntunoviƦ podnijela je IzvjeÅ”taj o radu i aktivnostima SDP-a u razdoblju od proÅ”le 9. Konvencije, a Slavko LiniƦ o potrebnim reformama i promjenama u jaĆØanju regionalne i lokalne samouprave.

Ispred Gradske organizacije SDP-a Križevci delegati na 1. Konvenciji bili su: Ivan Knok, Željko BrliƦ, Nikola Novosel-MiÅ”ko i Matija BrliƦ.


21.06.2005. - - 1. IzvjeŔtajno-tematska konvencija SDP Hrvatske

U nedjelju 26. lipnja 2005. u Zagrebu se održava 1. IzvjeŔtajno-tematska konvencija SDP Hrvatske s temom: Regionalna politika i lokalna samouprava.

Delegati ispred Gradske organizacije SDP-a Križevci su: Ivan Knok, Željko BrliƦ, Nikola Novosel-MiÅ”ko i Matija BrliƦ.


12.06.2005. - - Izabrano novo rukovodstvo Foruma mladih SDP-a

Na Izbornoj konveniji Foruma mladih SDP-a gradske organizacije Križevci 11. lipnja 2005. izabrano je novo rukovodstvo Foruma mladih. Za predsjednika je izabran Martin VujiƦ, a za potpredsjednice Romina Prepolec i Tamara Timarac. U Gradski odbor Foruma izabrani su: Tomislav ƈut, Jurica Horvat, Marijana IpÅ”a, Zlatko KruÅ”iƦ, Marijan Mikec, Sandro Novosel, Sergej Novosel i Tihomir SokoliƦ.

Pozdravnim rijeĆØima Konvenciji su se obratili Vesna Knok u ime PredsjedniÅ”tva GO Križevci i Foruma žena, te Branko MrazoviƦ u ime gradskog Foruma seniora.


10.06.2005. - - Izborna konvencija Foruma mladih SDP-a

Izborna konvencija gradskog Foruma mladih SDP-a održava se 11. lipnja 2005. u Križevcima. Pored izvjeÅ”Ć¦a o dosadaÅ”njem radu izvrÅ”iti Ʀe se izbor novog rukovodstva Foruma mladih.

Konvenciji Ʀe prisustvovati i gosti iz rukovodstva Gradskog odbora SDP-a, Foruma žena i Foruma seniora gradske organizacije.


10.06.2005. - - Održana konstituirajuƦa sjednica Gradskog vijeƦa Križevci

Na održanoj konstituirajuƦoj sjednici Gradskog vijeƦa Križevaca 10. lipnja 2005. izabrana je nova gradska vlast. Za predsjednika Gradskog vijeƦa izabran je Dragutin GuzaliƦ (HSS), a za potpredsjednike Davor Japec (koalicija SDP-HSU) i Stjepan PerÅ”in (HDZ).

Za gradonaĆØelnika je izabran Branko Hrg (HSS), zamjenik gradonaĆØelnika je Goran Gregurek (HSS), a u poglavarstvu su joÅ” dva ĆØlana iz HSS-a, jedan iz HDZ-a i jedan iz HSLS-a.

Izbor gradonaĆØelnika uslijedio je bez predstavljanja i iznoÅ”enja Programa rada gradske vlasti za naredno ĆØetverogodiÅ”nje razdoblje, ali su mu, unatoĆØ tome, podrÅ”ku dali vijeƦnici HSS-a, HDZ-a i HSLS-a.

Iako je SDP trebao sudjelovati u izvrÅ”noj gradskoj vlasti s dva ĆØlana, zbog ulaska predstavnika HDZ-a u Gradsko poglavarstvo odbijena je takva ponuda, te je SDP formalno u oporbi.


06.06.2005. - - Sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Na sjednici Gradskog odbora SDP-a Križevci 05. lipnja 2005. razmatrani su prijedlozi Gradske organizacije HSS-a o moguƦem sudjelovanju SDP-a u izvrÅ”noj vlasti Grada Križevaca. Zauzet je stav da je koalicija s HSS-om moguƦa, ali ne, kao Å”to je bilo navedeno u tisku od strane HSS-a, da Ʀe u Gradskom poglavarstvu sudjelovati i predstavnici HDZ-a. Gradski SDP je protiv bilo kakve koalicije s HDZ-om i u tom sluĆØaju neƦe sudjelovati u gradskoj vlasti Križevaca.

TakoĆ°er su na sjednici utvrĆ°eni delegati za 1. IzvjeÅ”tajno-tematsku konvenciju SDP-a Hrvatske koja Ʀe se održati 26. lipnja 2005. godine u Zagrebu. Ispred Gradske organizacije SDP-a Križevci su Ivan Knok, Željko BrliƦ i Nikola Novosel.


04.06.2005. - - Sazvana konstituirajuƦa sjednica Županijske skupÅ”tine za 09. lipnja 2005.

U ĆØetvrtak 09. lipnja 2005. održava se konstituirajuƦa sjednica Županijske skupÅ”tine KoprivniĆØko-križevaĆØke županije na kojoj Ʀe se izabrati predsjednik i potpredsjednik SkupÅ”tine, te ĆØlanovi Županijskog poglavarstva, župan i dva zamjenika župana.

04.06.2005. - - Konstituiranje Gradskog vijeƦa za 10. lipnja 2005.

U petak 10. lipnja 2005. održati Ʀe se konstituirajuƦa sjednica Gradskog vijeƦa Grada Križevaca uz izbor predsjednika i dva potpredsjednika Gradskog vijeƦa. TakoĆ°er Ʀe se izvrÅ”iti izbor ĆØlanova Gradskog poglavarstva, te gradonaĆØelnika i dva zamjenika gradonaĆØelnika.