Arhiva za 7. mjesec 2008. godine
2021: 1.2.3.4.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

01.07.2008. - - Održana sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Na održanoj 34. sjednici Gradskog odbora SDP-a Križevci 01. srpnja 2008. razmatrani su materijali za sjednicu Gradskog vijeƦa sazvanu za 02. 07. 2008. godine.

Gradski odbor je podržao izmjene i dopune Financijskih planova za 2008. križevaĆØkih ustanova u kulturi, djeƦjih vrtiƦa, te izmjena programa javnih potreba u:
a) predŔkolskom odgoju i naobrazbi
b) u osnovnim i srednjim Å”kolama, te uĆØeniĆØkim i studentskim potporama
c) kulturi
d) Å”portu, rekreaciji i tehniĆØkoj kulturi
e) socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama
f) protupožarnoj zaŔtiti, civilnoj zaŔtiti i javnoj sigurnosti

Gradski odbor nije podržao IzvjeÅ”Ć¦e o radu Gradskog poglavarstva za 2007. godinu, kao ni Izmjene i dopune ProraĆØuna Grada Križevaca za 2008. godinu.

Iz IzvjeÅ”Ć¦a Gradskog poglavarstva vidljivo je da nisu ostvareni neki strateÅ”ki projekti od interesa za Grad Križevce; od ureĆ°enja gradskih trgova, NemĆØiƦevog i Strossmayerovog, stavljanja prostora bivÅ”e vojarne u Križevcima u civilnu namjenu, ureĆ°enja nove poslovne zone Gornji ƈret, pa do znaĆØajnijih potpora poduzetniÅ”tvu, obrtniÅ”tvu i poljoprivrednim gospodarstvima.

U Rebalansu ProraĆØuna za 2008. nisu planirana sredstva za ureĆ°enje prostora i zgrada u sklopu vojarne (za studentski kampus, treƦu osnovnu Å”kolu, djeƦji vrtiƦ,  dom za starije osobe, tehnoliÅ”ki park i poduzetniĆØki inkubator i dr.), za ureĆ°enje gradskih ulica i nogostupa, kao i niz projekata na ureĆ°enju kanalizacijskog sustava u gradu, asfaltiranje lokalnih cesta i dr., ĆØime se ne ostvaruju projekti i programi koje je gradski SDP tražio od gradske vlasti i važni su za graĆ°ane Križevaca.