Arhiva za 7. mjesec 2009. godine
2021: 1.2.3.4.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

17.07.2009. - - Održana sjednica Gradskog odbora SDP-a

Na oržanoj sjednici Gradskog odbora SDP-a Križevci 16. 07. 2009. donesene su potrebne odluke o sazivanju Izborne konvencije Gradske organizacije SDP-a Križevci, o raspisivanju izbora za tijela Gradske organizacije, te je imenovana Izborna komisija koja Ʀe organizirati i provesti postupak izbora.

Sukladno Statutu SDP-a Hrvatske i Pravilima o kandidiranju i izboru ĆØlanova za tijela Gradske organizacije SDP-a Križevci raspisani su izbori za:
 • predsjednika/cu
 • 2  potpredsjednika/ce
 • 7 ĆØlanova/ica PredsjedniÅ”tva (od ĆØega se biraju 4 ĆØlana)
 • 25 ĆØlanova/ica Gradskog odbora (od ĆØega se bira 22 ĆØlana)
 • 3 ĆØlana/ica Nadzornog odbora

UtvrĆ°eni su rokovi za kandidiranje i izbor:

 • 25. 07. - 01. 08. ā€“ iskazivanje namjere o kandidiranju
 • 02. 08. - 31. 08. ā€“ kandidati prikupljaju potpise ĆØlanova
 • 01. - 03. 09. ā€“ Izborna komisija utvrĆ°uje pravovaljanost prikupljenih potpisa
 • 04. ā€“ 08. 09. ā€“ Gradski odbor utvrĆ°uje kandidate za izbor ĆØlanova
 • 13. 09. ā€“ prvi krug izbora kandidata za predsjednika/cu
 • 20. 09. ā€“ drugi krug izbora kandidata za predsjednika/cu
 •  izmeĆ°u 22. ā€“ 24. 09. ā€“ Izborna konvencija ā€“ bira ostala tijela

13.07.2009. - - Sazvana sjednica Gradskog odbora SDP-a

Za ĆØetvrtak, 16. 07. 2009. predsjednik Gradske organizacije SDP-a Križevci Ivan Knok sazvao je sjednicu Gradskog odbora SDP-a na kojoj Ʀe se donijeti odluke o unutarstranaĆØkim izborima.

06.07.2009. - - Sjednica Gradskog vijeƦa Grada Križevaca

Na sjednici Gradskog vijeƦa Grada Križevaca 06. 07. 2009. vladajuƦa koalicija HSS-HDZ-HSU-HSLS nije prihvatila amandmane oporbene koalicije SDP-HNS na Statut Grada Križevaca.
Posebno je neshvatljivo Å”to nisu prihvaƦene odredbe da se u samoupravnom djelokrugu obavljanja poslova Grada ukljuĆØe: razvoj poduzetniÅ”tva i poduzetniĆØkih zona, te razvoj sela i poljoprivrede.

Gradski je SDP, u suradnji s HNS-om, uputio tri prijedloga prema Gradskom vijeƦu, i to za:
1) Ukidanje naknade za prikljuĆØke na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje (besplatni prikljuĆØci)
2)
Osnivanje Centra za otkup poljoprivrednih proizvoda u Križevcima
3)
Izgradnju Doma za starije i nemoƦne osobe u Križevcima

Navedenim prijedlozima traži se od izvrÅ”ne vlasti HSS-HDZ-HSU-HSLS poduzimanje potrebnih radnji da se navedene odluke i projekti pripreme i hitno usvoje na Gradskom vijeƦu Grada Križevaca i pokrene realizacija istih.

02.07.2009. - - Održana sjednica Gradskog odbora SDP-a

Na održanoj sjednici Gradskog odbora SDP-a Križevci  02. 07. 2009. razmatrani su materijali za sjednicu Gradskog vijeƦa Grada Križevaca 06. 07. 2009. godine.
Podneseni su amandmani na predloženi Statut Grada i na imenovanje upravnih vijeƦa u DjeĆØji vrtiƦ Križevci i Gradsku knjižnicu "Franjo MarkoviƦ".
Gradki odbor je imenovao Izbornu komisiju koja Ʀe organizirati 12. 07. 2009. provedbu unutarstranaĆØkih izbora kandidata iz SDP-a za Predsjednika RH.