Arhiva za 8. mjesec 2007. godine
2021: 1.2.3.4.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

29.08.2007. - - Održana 23. sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Na 23. sjednici Gradskog odbora SDP-a Križevci 29. 08. 2007. razmatrani su materijali za Gradsko vijeƦe 30. 08. 2007.
Iz polugodiÅ”njeg izvjeÅ”taja za I-VI o izvrÅ”enju ProraĆØuna Grada Križevaca za 2007. utvrĆ°eno je da se prihodi od poreza i ostalih prihoda Grada ostvaruju blizu planiranih (oko 45%), dok su prihodi iz Županije i Države od 7.548.000 kn ostvareni sa svega 762.412 kn ili 9,91%.
UtroÅ”ak proraĆØunskih sredstava bio je svega 28,14%, od toga najmanje u komunalnim djelatnostima od 17,14%. Nisu utroÅ”ena niti sredstva od 9.122.000 kn iz podignutog kredita iz 2006. g.

VRSTA RASHODA

PLAN
2007.

OSTVAREN
I-VI 2007.

%

1. Gradska uprava i
predstavniĆØka tijela

8.331.036

3.194.447

38,34

2. Poticaj gospodarstva i otplata zajmova

5.727.630

1.665.164

29,07

3. DruŔtvene djelatnosti (ustanove,udruge i dr)

12.291.821

5.914.667

45,59

4. Održavanje komunalne infrastrukt.

5.170.000

2.138.624

41,17

5. Izgradnja cesta, vodovoda, odvodnje

16.132.000

923.184

5,72

6. Izgradnja poslovnih zona

3.200.000

791.977

24,75

7. Prostorni planovi i održavanje imovine

1.900.000

542.200

28,54

8. ZaŔtita okoliŔa i ekologija

430.000

150.403

34,98

UKUPNO

55.865.787

15.718.867

28,14

Iz navedenih podataka vidljivo je da se mnogi projekti iz plana za 2007. nisu poĆØeli realizirati, posebno u dijelu izgradnje komunalne infrastrukture; od lokalnih cesta, vodoopskrbe naselja, kanalizacijskog sustava, ureĆ°enja ulica i javnih povrÅ”ina u gradu, do izrade detaljnih planova ureĆ°enja prostora. Stoga SDP ne može prihvatiti takvo izvjeÅ”Ć¦e na Gradskom vijeƦu.

Pored toga, iz materijala Državnog ureda za reviziju o IzvjeÅ”Ć¦u o obavljenoj reviziji Grada Križevaca za 2006. godinu konstatirano je da poslovanje Grada za 2006. nije bilo u svemu prema propisima i dato je uvjetno miÅ”ljenje, radi odreĆ°enih propusta u voĆ°enju poslovnih knjiga i radnji koje su bile suprotne zakonu.

Gradski odbor SDP-a je uputio inicijativu - prijedlog na Gradsko poglavarstvo o pokretanju zahtjeva prema Vladi RH za besplatnu dodjelu Gradu Križevcima prostora i 4 zgrade hangara bivÅ”e vojarne u Križevcima za namjene poduzetniÅ”tva - za tehnoloÅ”ki park/poduzetniĆØki inkubator. Taj bi se prostor mogao koristiti za  poduzetnike, posebno poĆØetnike, kao i one koji bi, kroz tehnoloÅ”ki park, suraĆ°ivali sa znanstvenim i Å”kolskim institucijama u razvoju poduzetniÅ”tva.


28.08.2007. - - Sazvana 23. sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Za 29. kolovoza 2007. predsjednik Gradske organizacije SDP-a Križevci Ivan Knok sazvao je 23. sjednicu Gradskog odbora na kojoj Ʀe se razmatrati materijali za sjednicu Gradkog vijeƦa Križevaca koja je sazvana za 30. rujna 2007. godine, kao i aktivnosti u pripremama za predstojeƦe parlamentarne izbore.


11.08.2007. - - Streetbal turnir u Križevcima

Gradski SDP Križevaca organizirao je 11. 08. 2007. streetbal turnir na NemĆØiƦevom trgu u Križevcima.

 

Uz "kavicu" posjetitelji su vidjeli "oŔtru" borbu ekipa. Pobjedio je tim Gornjeg grada.

 

 

Ekipi i suorganizatorima iz Koprivnice trebalo je osvježenje poslije "tekme".


10.08.2007. - - Sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Na 22. sjednici Gradskog odbora SDP-a Križevci 10. 08. utvrĆ°eni su delegati za 3. Tematsko-izvjeÅ”tajnu konvenciju SDP-a Hrvatske koja se održava 08. rujna 2007. u Zagrebu na temu: SDP i mladi.
OdreĆ°eno je 11 delegata - mladih SDP-a; Hrvoje Adam, Nenad BatkoviƦ, Mirko BrliƦ, Jurica Horvat, Martina Majdak, Marijan Mikec, Natalija MilekoviƦ, Kristijan Pajek, Romina Prepolec, Tihomir SokoliƦ i Martin VujiƦ, dok je po funkciji delegat predsjednik Gradske organizacije SDP-a Križevci Ivan Knok.

08.08.2007. - - STREETBAL TURNIR u Križevcima

Gradski SDP organizira u subotu 11. 08. od 10,00 sati STREETBAL TURNIR (koÅ”arka) na NemĆØiƦevom trgu u Križevcima.
Turnir je otvorenog tipa i mogu nastupiti ekipe (po 3 igraĆØa) uz prijavu u subotu od 9,30-10,00 sati. Organizator osigurava za 3 prvoplasirane ekipe prigodne nagrade, a svaki igraĆØ dobiva prigodni poklon.

 Ipak neƦe biti ovako...


07.08.2007. - - Sazvana sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Za petak, 10. kolovoza 2007. predsjednik Gradske organizacije SDP-a Križevci Ivan Knok sazvao je 22. sjednicu Gradskog odbora na kojoj Ʀe se izabrati delegati za 3. tematsko-izvjeÅ”tajnu Konvenciju SDP-a Hrvatske koja se održava u Zagrebu 01. rujna 2007. na temu: SDP i mladi.