Arhiva za 9. mjesec 2006. godine
2021: 1.2.3.4.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

28.09.2006. - - 11. sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Na održanoj 11. sjednici Gradskog odbora SDP-a Križevci 28. 09. 2006. razmatrani su materijali dobiveni od Glavnog odbora o Organizacijskoj strategiji SDP-a za razdoblje 2006.-2007., kao i materijali za sjednicu Gradskog vijeƦa Križevaca za 03. 10. 2006. godine.

Posebno su za sjednicu Gradskog vijeƦa razmatrana izvjeÅ”Ć¦a o izvrÅ”enju programa rada ustanova i institucija, kao i o izvrÅ”enju ProraĆØuna Grada za razdoblje I-VI 2006.
Iz iskazanog izvrÅ”enja ProraĆØuna vidljivi su sljedeƦi pokazatelji:

VRSTA PRIHODA

PLAN 2006.

OSTVAREN
I-VI 2006.

 %

1. Porezi i prirezi (od dohotka, dobiti i dr)

18.905.800

10.250.382

54,22

2. PomoƦi iz Županije (zone, komunal. i dr)

2.900.000

35.500

1,22

3.

PomoƦi iz države i
fondova

7.107.545

30.750

0,43

4.

Od imovine (financ.,
najam, koncesije)

1.502.980

516.328

34,35

5. Od kom. doprinosa,
pristojbi i dr.

3.856.220

1.292.904

33,53

6. Od komunalne naknade

4.500.000

2.296.847

51,04

7. Od kazni i donacija
(pravnih i fiz. osoba)

600.000

78.345

13,06

8. Od prodaje poljopriv.
i graĆ°. zemljiÅ”ta

3.300.000

520.577

15,78

9. Od prodaje poslovnih objekata i stanova

7.450.000

142.581

1,91

10. Zaduživanje za novi kredit

20.000.000

0

0,00

UKUPNO

70.122.545

15.164.213

21,63

VRSTA RASHODA

PLAN
2006.

OSTVAREN
I-VI 2006.

%

1. Gradska uprava i
predstavniĆØka tijela

7.379.993

3.134.056

42,47

2. Poticaj gospodarstva i otplata zajmova

12.846.000

1.618.108

12,60

3. DruŔtvene djelatnosti (ustanove,udruge i dr)

11.720.205

5.419.900

46,24

4. Održavanje komunalne infrastrukt.

4.804.128

1.715.075

35,70

5. Izgradnja cesta, vodovoda, odvodnje

19.727.792

631.655

3,20

6. Izgradnja poslovnih zona

3.800.000

5.207

0,14

7. Prostorni planovi i održavanje imovine

2.960.339

513.679

13,75

8. ZaŔtita okoliŔa i ekologija

480.000

177.185

36,91

UKUPNO

63.718.467

13.214.875

20,74

Ostvarenje ProraĆØuna Grada za I-VI 2006. od planiranih 70.122.545 kn iznosi 15.164.213 kn ili 21,23%, ili ako se izuzme iznos nerealiziranog kredita od 20 milijuna kuna tada je ostvarenje samo 30,25 %, Å”to daje sliku nerealnog planiranja ProraĆØuna za 2006., o ĆØemu je gradski SDP upozoravao.
Rashodi su ostvareni s 13.214.875 kn ili svega 20,74%, od ĆØega je utroÅ”eno za druÅ”tvene djelatnosti i gradsku upravu 8.553.957 kn ili 64,73% od svih troÅ”kova. Za kapitalna ulaganja u izgradnju poslovnih zona, cesta, ulica i nogostupa, vodoopskrbu i odvodnju utroÅ”eno je svega 636.862 kn ili 2,72%, Å”to ukazuje da gradska vlast HSS-HSLS-HDZ ne podržava razvojne projekte i programe i troÅ”i sredstva za nadgradnju.
Stoga je Gradski odbor SDP-a zakljuĆØio da se neƦe podržati izvrÅ”enje ProraĆØuna Grada Križevaca za razdoblje I-VI 2006. godine.


26.09.2006. - - Sazvana 11. sjednica Gradskog odbora SDP-a

Za ĆØetvrtak, 28. 09. 2006. predsjednik Gradske organizacije SDP-a Križevci Ivan Knok sazvao je 11. sjednicu Gradskog odbora na kojoj Ʀe se dati informacija sa sjednice Glavnog odbora SDP-a Hrvatske o organizacijskim pitanjima stranke u razdoblju 2006.-2007. godine.

03.09.2006. - - Akcija ureĆ°enja Bolnice NOB-a u Stupama

Na inicijativu AntifaÅ”istiĆØkih boraca NOB-a iz Križevaca, a prigodom predstojeƦe 65. obljetnice obilježavanja ustanka NOB-a na podruĆØju Kalnika,  Gradski SDP je u nedjelju 03. 09. 2006. organizirao akciju ureĆ°enja lokacije Bolnice iz NOB-a u Stupama kod Apatovca.

Uz sudjelovanje preko 20 ĆØlanova SDP-a, nekoliko ĆØlanova Udruge antifaÅ”ista iz Križevaca, te ostalih graĆ°ana, ureĆ°eni su pristupni putevi i staze, kao i samo mjesto gdje se za vrijeme 2. svjetskog rata nalazila partizanska bolnica u Å”umi nedaleko naselja Stupe.

Poslije akcije organiziran je nogometni susret, a "piknik" i druženje nastavljeno je kasno u noƦ.