Arhiva za 9. mjesec 2013. godine
2021: 1.2.3.4.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

28.09.2013. - Održano Savjetovanje "Kalnik 2013."

Na Kalniku je 28. 09. 2013. u organizaciji Gradskke organizacije SDP-a Križevci i suorganizaciji Županijske organizacije održano županijsko savjetovanje za vijeƦnike SDP-a iz opƦinskih i gradskih vijeƦa i ĆØlanove Županijske skupÅ”tine na temu o ulozi vijeƦnika u radu opƦinskih i gradskih vijeƦa i Županijskoj skupÅ”tini. PredavaĆØi su bili Darko Ledinski, predsjednik Županijskog SDP-a i Ivan Knok, predsjednik Gradske organizacije Križevci.

Nakon zavrÅ”etka ovog savjetovanja Forum mladih SDP-a Križevci i Županijski Forum mladih organizirali su za ĆØlanove foruma mladih iz opƦina i gradova radionicu na kojoj su, o ulozi mladih u politiĆØkom radu u lokalnim sredinama, govorili MiÅ”el JakÅ”iƦ, predsjednik Županijskog i Dejan Pernjak, predsjednik križevaĆØkog Foruma mladih.


26.09.2013. - Predane kandidature za unutarstranaĆØke izbore u SDP-u Križevci

Izborna komisija za unutarstranaĆØke izbore SDP-a Križevci zaprimila je zakljuĆØno s 26. 09. 2013. kandidature ĆØlanova koji su iskazali namjeru za kandidiranje za organe Gradske organizacije SDP-a Križevci.

Za predsjednika Gradske organizacije kandidaturu su iskazali Ivan Knok i Ivan Majdak, za potpredsjednike Jurica Horvat, Davor Konfic i Martin VujiƦ, a za PredsjedniÅ”tvo Emina ƈubiƦ, Stjepan ƈut, Jurica Horvat, Davor Konfic, Ivan Ledinski, Dejan Pernjak, Tihomir SokoliƦ, Mihael TruÅ”ĆØec, Martin VujiƦ i Želimir VukobratoviƦ.

Za gradski Odbor kandidirali su se: Romina Brtan, Emina ƈubiƦ, Stjepan ƈut, Matija Ɛurin, Jurica Horvat, Vesna Horvat, Darko JambrekoviƦ, Mladen KataleniƦ, Marko KatanoviƦ, Davor Konfic, Vlasta KoretiƦ, Jadranko KovaĆØ, Ivan Ledinski, Antonio LovrekoviƦ, Nenad LovrekoviƦ, Ivan Majdak, Dejan Pernjak, Ivan Premec, Tihomir SokoliƦ, Aleksandra StojsavljeviƦ, Nada Å egrt, Gordana Topolko, Mihael TruÅ”ĆØec, Branko VitanoviƦ i Martin VujiƦ.

Kandidati su dužni prikupiti propisani broj potpisa ĆØlanova i predati Komisiji zakljuĆØno s 05. 10. 2013., kada Ʀe Komisija utvrditi pravovaljanost kandidature.


20.09.2013. - Forum žena obilježio Dan borbe protiv nasilja nad ženama

U petak 20.09. Forum žena SDP Križevci obilježio je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. 09., pridruživÅ”i se Udruzi HERA koja je organizirala javnu akciju u suradnji sa PU KoprivniĆØko-križevaĆØkom, PP Križevci i Centrom za socijalnu skrb Križevci.

20.09.2013. - Kamp - savjetovanje "Kalnik 2013."

U organizaciji Gradske organizacije SDP-a i Foruma mladih Križevci i uz suorganizaciju Županijske organizacije i županijskog Foruma mladih SDP-a u subotu 28. rujna 2013. na Kalniku u prostorijama opƦine Kalnik održava se Kamp - savjetovanje "Kalnik 2013" za ĆØlanove stranke s podruĆØja Županijske organizacije KoprivniĆØko-križevaĆØke.

U prijepodnevnim satima savjetovanje Ʀe biti na temu o ulozi vijeƦnika opƦinskih/gradskih vijeƦa i Županijske skupÅ”tine u radu tih tijela, za sve vijeƦnike SDP-a i predsjednike opƦinskih/gradskih organizacija s podruĆØja Županije.

Poslijepodne je savjetovanje namijenjeno mladima uz sudjelovanje ĆØlanova foruma mladih iz opƦinskih/gradskih organizacija s podruĆØja Županije.

U veĆØernjim satima organiziran je program namijenjen mladima.


19.09.2013. - Gradski odbor je donio odluku o unutarstranaĆØkim izborima

Gradski odbor SDP-a Križevci na svojoj sjednici 19. 09. 2013. donio je odluku o održavanju unutarstranaĆØkih izbora i odluku o sazivanju Izborne konvencije Gradske organizacije SDP-a Križevci.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ODLUKA

o raspisivanju unutarstranaĆØkih izbora, kandidiranju i naĆØinu izbora u Gradskoj organizaciji SDP-a Križevci

 

I

Sukladno Statutu i Pravilima o izboru organa za Gradsku organizaciju SDP-a Križevci raspisuju se izbori i pokreƦe postupak kandidiranja, poĆØev od 20. 09. 2013., za:

1)      predsjednika/cu

2)      2  potpredsjednika/ce

3)      7 ĆØlanova/ica PredsjedniÅ”tva

4)      21 ĆØlana/ice Gradskog odbora

II

UtvrĆ°uju se rokovi za kandidiranje i izbor ĆØlanova u organe Gradske organizacije SDP-a Križevci, kako slijedi:

a)      20. 09. - 26. 09. ā€“ iskazivanje namjere o kandidiranju za organe iz toĆØke I ove Odluke

b)      do 26. 09. - do 20,00 ā€“ predaja kandidature Izbornoj komisiji (obrazac SDP-KD.02 GO)

c)      27. 09. 2013. ā€“ Izborna komisija utvrĆ°uje pravovaljanost kandidature

d)     28. 09. - 05. 10. ā€“ kandidati prikupljaju potpise ĆØlanova (obrazac SDP-KD.06 PPK)

e)      do 05. 10 ā€“ do 20,00 ā€“ predaja prikupljenih potpisa Izbornoj komisiji (obrazac SDP-KD.06 PPK)

f)       06. 10. ā€“ Izborna komisija utvrĆ°uje pravovaljanost prikupljenih potpisa

g)      07. ā€“ 26. 10. ā€“ izborna promidžba kandidata za predsjednika/cu i ĆØlanove ostalih organa

h)      27. 10. ā€“ prvi krug izbora kandidata za predsjednika/cu

i)        03. 11. ā€“ drugi krug izbora kandidata za predsjednika/cu

j)        15. 11. ā€“ Izborna konvencija ā€“ bira ostale organe

III

Posebnom odlukom imenuje se Izborna komisija koja Ʀe provesti postupke izbora iz ove Odluke i Pravilima o izboru organa SDP-a Hrvatske ā€“ srpanj 2013 (u daljnjem tekstu: Pravila).

 

IV

Pravila i potrebni obrasci kandidatima su dostupni na web stranicama SDP-a Hrvatske.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ODLUKA

o sazivanju Izborne konvencije

Gradske organizacije SDP-a Križevci

 

I 

Izborna konvencija Gradske organizacije SDP-a Križevci održati Ʀe se 15. studenog 2013. godine

II 

Gradski odbor Ʀe posebnom odlukom odrediti mjesto i vrijeme održavanja, dnevni red, radna tijela i ostalo za Konvenciju.


16.09.2013. - Sazvana sjednica Gradskog odbora SDP-a

Predsjednik Gradske organizacije SDP-a Križevci Ivan Knok sazvao je za 19. 09. (ĆØetvrtak) 2013. sjednicu Gradskog odbora na kojoj Ʀe se donijeti odluka o raspisivanju unutarstranaĆØkih izbora.