Gradska vlast, Križevci

 Panorama centra grada Križevaca s pogledom prema planini Kalnik (iz 2008.)


 

Na lokalnim izborima 19. svibnja 2013. za Gradsko vijeƦe Grada Križevaca koalicija HSS-HSLS-SU osvojila je 9 mandata, koalicija SDP-HNS-HSU 6 mandata, HDZ 4 mandata, A-HSS 1 mandat i Hrvatski laburisti 1 mandat.

Na konstituirajuƦoj sjednici Gradskog vijeƦa Grada Križevaca 18. 06. 2013. za predsjednika Gradskog vijeƦa izabran je Dragutin GuzaliƦ (HSS), a za potpredsjednicu Nada Å egrt (SDP).

Na 2. sjednici Gradskog vijeƦa 30. 07. 2013. za potpredsjednicu Gradskog vijeƦa izabrana je Renata Husinec (HDZ).

O Gradu Križevcima informacije se mogu dobiti na linku www.krizevci.hr