Arhiva za 1. mjesec 2006. godine
2021: 1.2.3.4.5.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

25.01.2006. - - Stjepan Fortuna - "osoba godine" - za 2005.

Na SDP-ovom web portalu 09. sijeĆØnja 2006. pokrenuta je Anketa za izbor "osobe godine" koja je u pozitivnom smislu obilježila 2005. na podruĆØju Grada Križevaca.
Aneta je trajala do 25. sijeĆØnja u koju se ukljuĆØilo 855 posjetitelja (posjeta) web stranicama. Od tih posjetitelja 832 dalo je svoj glas za 7 predloženih sugraĆ°ana, a koji su, prema miÅ”ljenju Redakcije, svojim radom, uspjesima ili na neki drugi naĆØin obilježili proÅ”lu 2005. na naÅ”em podruĆØju.

Rezultati glasovanja su slijedeƦi:

1. STJEPAN FORTUNA - voditelj "tamburaÅ”a" (281 glas - 34%) - za voĆ°enje i mnoga prva mjesta i uspjehe gradskog tamburaÅ”kog sastava u Hrvatskoj i Europi
2. STJEPAN ƈUT - direktor "Komunalnog poduzeƦa" Križevci (198 glasova - 24%) - za uspjeÅ”no voĆ°enje i poslovanje poduzeƦa u 2005., kao i u proteklih nekoliko godina
3. SAÅ A LONƈARIƆ - aktivista civilnog druÅ”tva (174 glasa - 21%) - za mnoge akcije u razvoju civilne scene i civilnog druÅ”tva u Križevcima
4. DRAŽEN KEMENOVIƆ - motociklist (95 glasova - 11%) - za pobjede u motociklizmu i osvojeno momĆØadsko prvenstvo Hrvatske kao ĆØlan AMK Križevci
5. BRANKO ZORKO - atletiĆØar (49 glasova - 6%) - za uspjehe u atletici i osvojenu Županijsku nagradu za životno djelo
6. BRANKO HRG - gradonaĆØelnik Križevaca (18 glasova - 2%) - za uspjehe na lokalnim izborima i ponovljeni gradonaĆØelniĆØki mandat
7. IVAN KATAVIƆ - predsjednik uprave tvrtke KTC (17 glasova - 2%) - za uspjeÅ”no poslovanje, novo zapoÅ”ljavanje i razvoj tvrtke KTC Križevci

ƈESTITAMO!

Ovi rezultati, vjerujemo, ne mogu biti odraz prosjeĆØnog miÅ”ljanja graĆ°ana ovog podruĆØja, jer je za pretpostaviti da su najveƦi dio posjetitelja ĆØlanovi SDP-a, a vjerojatno ima i onih koji su nekoliko puta glasovali za "svog" kandidata. Ipak, Redakcija procjenjuje da je prijedlog za "osobe godine" bio dosta realan, obzirom da je stiglo svega 33 nova prijedloga za dodatnih 7 kandidata (sugraĆ°ana).

Posjetitelji web stranica dali su slijedeƦe nove prijedloge za "osobu godine": Marko Tomas (koÅ”arkaÅ”) - 8 prijedloga - za uspjehe u koÅ”arci, SaÅ”a ŽivkoviƦ (aktivista) - 7 prijedloga - za aktivnosti u udrugama i civilnom druÅ”tvu, dr. sc. Vinko PintiƦ (dekan VGU) - 5 prijedloga za voĆ°enje i uspjehe Visokog gospodarskog uĆØiliÅ”ta u Križevcima, vlĆØ. KreÅ”o ŽiniƦ (župnik) - 5 prijedloga - za obnovu Župe i ukljuĆØivanje u sportske i druge aktivnosti, Ante StarĆØeviƦ (predsjednik ZTK) - 4 prijedloga - za voĆ°enje i rad s mladima u tehniĆØkoj kulturi, Nastasija Jakovljev (atletiĆØarka) - 3 prijedloga - za juniorske uspjehe u atletici i atletskoj reprezentaciji Hrvatske i dr. sc. Marijan JoÅ”t (profesor na VGU) - 1 prijedlog - za znanstveni i drugi rad u zaÅ”titi okoline.
U novim prijedlozima bilo je i kandidata koje nismo uzeli u obzir, jer su iz gradskog SDP-a (Ivan Knok, Željko BrliƦ, Davor Konfic, Vlado Adam) koji su, vjerujemo, dali odreĆ°eni doprinos za lokalnu sredinu, ali smatramo da su to viÅ”e stranaĆØki prijedlozi.

Redakcija se zahvaljuje svima koji su dali glas za nekog od naŔih prijedloga ili svoj prijedlog za "osobu godine".
Hvala!


19.01.2006. - - 7. sjednica Gradskog vijeƦa Križevaca

Sjednica Gradskog vijeƦa Križevaca 19. 01.2006. održana je u dosad nazabilježenim okolnostima u gradu Križevcima.
Prvi puta su graĆ°ani i radnici jednog poduzeƦa izaÅ”li na ulice, a protiv aktualne gradske vlasti (HSS-a) u Križevcima.

Prosvjedni skup viÅ”e od 120 radnika "Komunalnog poduzeƦa" Križevci ispred Gradske vijeƦnice

Zbog promjene DruÅ”tvenog ugovora Komunalnog poduzeƦa prema dnevnom redu 7. sjednice Gradskog vijeƦa i najavljene smjene direktora g. Stjepana ƈuta, viÅ”e od 120 radnika (oko 95%) Komunalnog poduzeƦa organizirali su, protiv gradonaĆØelnika, prosvjedni skup ispred Gradske vijeƦnice.
Pored toga, protiv najavljenih promjena u Komunalnom poduzeƦu i uvoĆ°enu druge osobe u upravu po politiĆØkoj podobnosti, na sjednici Gradskog vijeƦa uruĆØena je gradonaĆØelniku Peticija s 3792 potpisa graĆ°ana Križevaca i okolnih opƦina.
Na Gradskom vijeƦu izglasane su promjene DruÅ”tvenog ugovora s 11 glasova vijeƦnika HSS-a i HSLS-a, suzdržani su bili vijeƦnici HDZ-a, a protiv vijeƦnici SDP-a i HSU-a.
SDP i vijeƦnici SDP-a su javno podržali nastojanja radnika Komunalnog poduzeƦa u zaÅ”titi njihovih radniĆØkih i sindikalnih prava, te dali punu podrÅ”ku graĆ°anima kroz potpisivanje Peticije.


19.01.2006. - - 4. sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Na održanoj 4. sjednici Gradskog odbora SDP-a Križevci 18. 01. 2006. raspravljalo se o materijalima za sjednicu Gradskog vijeƦa Križevaca 19. 01. 2006., kao i o aktualnim dogaĆ°anjima u Križevcima oko potpisivanja Peticije vezane za Komunalno poduzeƦe d.o.o. Križevci.
U radu VijeƦa mjesnih odbora i gradskih ĆØetvrti za 2005. vidljivo je da su ista, prema IzvjeÅ”Ć¦u struĆØnih službi Grada, premalo aktivna, jer gradonaĆØelnik ne saziva ĆØelnike mjesnih odbora oko lokalnih programa i projekata i ne organizira ih u interesu Grada.
S prijedlogom izmjena DruÅ”tvenog ugovora Komunalnog poduzeƦa gradski SDP se ne slaže s izmjenama o poveƦanju broja ĆØlanova uprave DruÅ”tva, kao i prijenosu dosadaÅ”njih ovlasti u izboru ĆØlanova Nadzornog odbora iz predstavniĆØkih tijela/vijeƦa na izvrÅ”na tijela/poglavarstva jedinica lokalne samouprave. 

Gradski odbor SDP-a podržava graĆ°ane Križevaca i opƦina Kalnik, Gornja Rijeka, Sv. Petar Orehovec i Sv. Ivan Žabno koji se svojim potpisom na Peticiju PROTIVE, po "najavi" gradonaĆØelnika Križevaca, smjeni direktora Komunalnog poduzeƦa d.o.o. Križevci, g. Stjepana ƈuta (SDP) imenovanjem druge osobe po politiĆØkoj podobnosti.
Isto tako SDP podržava radnike i sindikat u Komunalnom poduzeƦu, koji su takoĆ°er protiv smjene sadaÅ”njeg direktora.


16.01.2006. - - Sazvana 4. sjednica GO SDP-a Križevci

Predsjednik GO SDP-a Križevci Ivan Knok sazvao je za 18. 01. 2006. godine 4. sjednicu Gradskog odbora SDP-a Križevci.
Na sjednici Ʀe se raspravljati o materijalima za Gradsko vijeƦe Križevaca, od Programa rada Gradskog vijeƦa za 2006., IzvjeÅ”Ć¦a o radu vijeƦa mjesnih odbora i gradskih ĆØetvrti, kao i o izmjenama DruÅ”tvenog ugovora Komunalnog poduzeƦa d.o.o. Križevci.


14.01.2006. - - Sazvana 7. sjednica Gradskog vijeƦa Križevaca

Za 19. sjeĆØnja 2006. sazvana je 7. sjednica Gradskog vijeƦa Grada Križevaca. IzmeĆ°u ostalog na sjednici Ʀe se raspravljati o izvjeÅ”Ć¦ima o radu VijeƦa mjesnih odbora i gradskih ĆØetvrti, o Programu rada Gradskog vijeƦa za 2006. te o izmjenama i dopunama Odluke o usklaĆ°ivanju opƦih akata Komunalnog poduzeƦa d.o.o. Križevci.

09.01.2006. - - Anketa za križevaĆØku "osobu godine" u 2005.

Redakcija SDP-ovog web portala, sve do 25. sijeĆØnja 2006., poziva posjetitelje da se ukljuĆØe u izbor "osobe godine" koja je u pozitivnom smislu obilježila 2005. na podruĆØju Grada Križevaca - pod "Anketa".
Ponudili smo Vam nekoliko imena naÅ”ih sugraĆ°ana koji su svojim radom, uspjesima ili na neki drugi naĆØin obilježili proÅ”lu 2005. na naÅ”em podruĆØju.

U daljnjem tekstu kratko Ʀemo naznaĆØiti razloge kandidiranja (abecednim redom):

1. STJEPAN ƈUT - direktor "Komunalnog poduzeƦa" Križevci - za uspjeÅ”no poslovanje poduzeƦa u 2005., a i u proteklih nekoliko godina
2. STJEPAN FORTUNA - voditelj "tamburaŔa" - za mnoga prva mjesta i uspjehe tamburaŔkog sastava u Hrvatskoj i Europi
3. BRANKO HRG - gradonaĆØelnik Križevaca - za uspjehe na lokalnim izborima i ponovljeni gradonaĆØelniĆØki mandat
4. IVAN KATAVIƆ - predsjednik uprave tvrtke KTC - za uspjeÅ”no poslovanje, novo zapoÅ”ljavanje i razvoj tvrtke KTC Križevci
5. DRAŽEN KEMENOVIƆ - motociklist - za pobjede u motociklizmu i osvojeno momĆØadsko prvenstvo Hrvatske kao ĆØlan AMK Križevci
6. SAÅ A LONƈARIƆ - aktivista civilnog druÅ”tva - za mnoge akcije u razvoju civilne scene i civilnog druÅ”tva u Križevcima
7. BRANKO ZORKO - atletiĆØar - za uspjehe u atletici i osvojenu Županijsku nagradu za životno djelo

Kako je ovo "sužen" prijedlog za "osobu godine" bili bih Vam zahvalni da nam poÅ”aljete VaÅ”e prijedloge i imena za druge sugraĆ°ane koji su zaslužili da uĆ°u u ovu Anketu. Na kraju Ʀemo sve to objaviti, a svoj prijedlog poÅ”aljite e-mailom Redakciji na: info@sdp-kz.com.

Hvala Vam!