Arhiva za 1. mjesec 2009. godine
2021: 1.2.3.4.5.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

21.01.2009. - - Predstavljanje SDP-ovih županijskih kandidata


Zvonimir MrÅ”iƦ, Marija VukobratoviƦ i Darko Ledinski

U sjediÅ”tu Gradske organizacije SDP-a Križevci 21. 01. 2009. održana je konferencija za medije na kojoj su govorili županijski kandidati SDP-a za predstojeƦe lokalne izbore na temu: SDP-ov model stvaranja uvjeta za kvalitetno obrazovanje u Križevcima i brige o graĆ°anima treƦe životne dobi.
Kandidat za župana, prof. Darko Ledinski, pored ostalog, istakao je odliĆØne rezultate koji su postignuti na podruĆØju brige o starijim osobama u Domu za starije osobe u Koprivnici, kao ogledni model u Hrvatskoj, s naznakom o potrebi Å”irenja takvog modela na podruĆØju Križevaca i ƐurĆ°evca s izgradnjom depadansi domova za starije osobe. Nažalost u ovim sredinama  joÅ” niÅ”ta nije uĆØinjeno.
Kandidatkinja za zamjenika župana prof. dr. Marija VukobratoviƦ naglasila je potrebu znaĆØajnijeg razvoja Å”kolstva u Križevcima, od izgradnje 3. osnovne Å”kole, izgradnje Srednje obrtniĆØke Å”kole u Vojarni i dogradnje Gimnazije, kako bi se oslobodio prostor u sadaÅ”njoj zgradi Gimnazije za preseljenjem nastave Srednjoj gospodarskoj Å”koli i proÅ”irenju prostora za Viskoko gospodarsko uĆØiliÅ”te - sve u cilju jednosmjenske nastave. Potrebno je izgraditi i prostore za Studentski - Ć°aĆØki dom, te rijeÅ”iti prehranu za studente i uĆØenike.
Nositelj SDP-ove županijske liste prof. Zvonomir MrÅ”iƦ smatra da se na nivou Županije treba osnovati "Podravsko-prigorsko sveuĆØiliÅ”te", gdje bi ova sredina imala veƦi znaĆØaj na podruĆØju obrazovanja mladih u Hrvatskoj, posebno u onim segmentima gdje treba kroz Å”kolovane kadrove ojaĆØati gospodarstvo ove županije.
DomaƦin ove konferencije Ivan Knok dodao je kako je gradski SDP joÅ” 2007. godine podnio inicijativu i tražio od sadaÅ”nje gradske vlasti da se krene s izgradnjom 3. osnovne Å”kole s dvoranom i DjeĆØjeg vrtiƦa u krugu bivÅ”e vojarne u Križevcima, kako bi se veƦ sada u osnovnom Å”kolstvu mogla organizirati jednosmjenska nastava. Nažalost, gradska vlast HSS-HSLS-HDZ do danas nije pokrenula ni projektiranje izgradnje tih objekata.

17.01.2009. - - Županijska konvencija SDP-a

U Koprivnici je u prepunoj dvorani "Domoljuba" održana 17. 01. 2009. godiŔnja IzvjeŔtajno-tematska konvencija Županijeske organizacije SDP-a.
IzvjeÅ”Ć¦e o proteklom jednogodiÅ”njem razdoblju podnio je predsjednik Županijske organizacije SDP-a Stjepan Henezi, naglasivÅ”i da je SDP dao veliki doprinos u proteklom razdoblju na dobrom voĆ°enju Županije s mnogim programima i projektima. IzmeĆ°u ostalog u proteklih nekoliko mjeseci formirane su tri nove opƦinske organizacije SDP-a u Županiji.
Smjernice Izbornog programa za predstojeƦe lokalne izbore u svibnju 2009. iznio je Zvomimir MrÅ”iƦ, ĆØlan predsjedniÅ”tva SDP-a Hrvatske i ponovni kandidat za gradonaĆØelnika Koprivnice.Konvenciju je pozdravio predsjednik SDP-a Hrvatske Zoran MilanoviƦ, kazavÅ”i da je cilj SDP-a na predstojeƦim lokalnim izborima postiƦi daleko bolje rezultate, te osvojiti vlast u mnogim županijama, gradovima i opƦinama.
Predstavljeni su i kandidati SDP-a za naĆØelnike i gradonaĆØelnike nekih lokalnih sredina po opƦinama i gradovima u Županiji, kao i kandidati za Županiju. 
Ispred Županijske organizacije SDP-a kandidat za župana je Darko Ledinski iz Koprivnice, a za zamjenicu župana Marija VukobratoviƦ iz Križevaca, dok je nositelj Županijske liste koalicije SDP-HNS Zvonimir MrÅ”iƦ iz Koprivnice.


14.01.2009. - - Konvencija SDP-a KriževciIzvjeŔtajno-tematska konvencija
Gradske organizacije SDP-a Križevci održana je 14. sijeĆØnja 2009. u Velikoj gradskoj vjeƦnici Grada Križevaca.
Pored delegata, Konvenciji su prisustvovali i gosti; Stjepan Henezi, predsjednik Županijske organizacije SDP-a, Milivoj AndroliƦ, potpredsjednik ŽO i predsjednik Županijske skupÅ”tine, Biserka Sitar, tajnica ŽO, Petra RožmariƦ, predsjednica ŽO Foruma mladih, te Darko Ledinski, kandidat županijskog SDP-a za župana.Predsjednik Gradske organizacije SDP-a Križevci Ivan Knok podnio je IzvjeÅ”Ć¦e o radu Gradske organizacije za proteklo jednogodiÅ”nje razdoblje, dok je u ime Foruma žena SDP-a Križevci govorila Nada Å egrt, a u ime Foruma mladih gradskog SDP-a predsjednik Mihael TruÅ”ĆØec.

   
   Ivan Knok                             Nada Å egrt

Predsjednik Ivan Knok iznio je Konvenciji Izborni program stranke za predstojeƦe lokalne izbore u svibnju 2009., naglasivÅ”i da Ʀe se gradski SDP uskoro odluĆØiti o naĆØinu nastupa na izborima u Križevcima (samostalno ili u koaliciji), kada Ʀe se predstaviti i kandidati za gradonaĆØelnika i zamjenike.

  
   Mihael TruÅ”ĆØec                       Stjepan Henezi

Predsjednik ŽO SDP-a Stjepan Henezi pozdravio je Konvenciju u ime Županijske organizacije i naglasio da je donesena odluka o zajedniĆØkom nastupu SDP-a i HNS-a za izbore na županijskom nivou.

Konvenciji su se predstavili kandidati SDP-a na lokalnim izborima; za župana prof. Darko Ledinski iz Koprivnice i za zamjenicu župana prof. dr. Marija VukobratoviƦ iz Križevaca.

  
Marija VukobratoviƦ                  Darko Ledinski

12.01.2009. - - Održana sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Na održanoj 39. sjednici Gradskog odbora SDP-a Križevci 12. 01. 2009. godine razmatrane su aktivnosti  za predstojeƦe lokalne izbore u svibnju 2009. godine.
Donesena je odluka o prijedlogu kandidata SDP-a za zamjenika župana KoprivniĆØko-križevaĆØke županije na sljedeƦim lokalnim izborima. Gradski odbor  je predložio Županijskom odboru SDP-a  prof. dr. Mariju VukobratoviƦ iz Križevaca kao zamjenicu župana.
Kandidati za gradonaĆØelnika i zamjenike gradonaĆØelnika Križevaca utvrditi Ʀe se naknadno.

03.01.2009. - - Sazvana sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Za 12. 01. 2009. predsjednik Gradske organizacije SDP-a Križevci Ivan Knok sazvao je sjednicu Gradskog odbora SDP-a Križevci na kojoj Ʀe se izvrÅ”iti zavrÅ”ne pripreme za IzvjeÅ”tajno-tematsku konvenciju Gradske organizacije koja se održava 14. 01. 2009., a ujedno Ʀe se utvrditi kandidati SDP-a za Lokalne izbore 2009.