Arhiva za 10. mjesec 2010. godine
2021: 1.2.3.4.5.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

28.10.2010. - - Održana IzvjeŔtajno-tematska skupŔtina Socijaldemokratskog Foruma žena SDP-a Križevci

Na održanoj IzvjeÅ”tajno-tematskoj skuÅ”tini Socijaldemokratskog Foruma žena SDP-a Križevci 28. 10. 2010. predsjednica Nada Å egrt podnijela je izvjeÅ”Ć¦e o radu Foruma žena za proteklo jednogodiÅ”nje razdoblje.

Kroz mnoge aktivnosti proveden je usvojen na Izbornoj skupÅ”tini u sijeĆØnju 2010. program rada Foruma žena. Uz obilježavanje Dana žena 08. 03. organiziran je okrugli stol na temu potrebe veƦeg ukljuĆØivanja žena u radu lokalne zajednice i upravljanju druÅ”tvenim procesima.
U obilježavanju Dana narcisa 27. 03. i dana oboljelih od raka dojke ĆØlanice Foruma sudjelovale su u akciji prikupljanja sredstava za oboljele od raka dojke s udrugom "Agata", a kroz kreativnu radionicu s udrugom žena "Hera" sudjelovale su u vrijeme UskrÅ”njih blagdana na 8. izložbi pisanica križevaĆØkog kraja.
Uz meĆ°unarodni Dan obitelji 15. 05. organizirano je upoznavanje žena o provoĆ°enju zakonske regulative o zaÅ”titi obitelji, naroĆØito u programima poboljÅ”anja kvalitete života kroz obiteljsku zajednicu.
U raspravi o izvrÅ”enju programa sudjelovale su: Marija VukobratoviƦ, Vesna Knok, Irena Horvat, Vlasta KoretiƦ i Gordana Topolko.

U tematskom dijelu "Žene u poduzetniÅ”tvu" naglaÅ”eno je da u naÅ”oj sredini, a opƦenito i u Hrvatskoj žene sudjeluju u upravljanju kroz poduzetniÅ”tvo sa svega s 26%, Å”to je ispod prosjeka u zemljama Europske unije. 
SkupŔtina je izabrala delegatkinje za Izbornu skupŔtinu Socijaldemokratskog Foruma žena Županije i Foruma žena Hrvatske.
SkupŔtinu Foruma žena Križevci pozdravio je i pozvao na suradnju s Gradskom organizacijom SDP-a predsjednik Ivan Knok.


28.10.2010. - - Održana sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Gradski odbor SDP-a održao je 28. 10. 2010. sjednicu na kojoj je donesena odluka o sazivanju IzvjeÅ”tajno-tematske konvencije Gradske organizacije SDP-a Križevci koja se održava 03. prosinca 2010. godine. Na Konvenciji Ʀe se podnijeti izvjeÅ”Ć¦e o proteklom jednogodiÅ”njem radu Gradske organizacije i njezinih tijela, te izvrÅ”iti izbor delegata za Županijsku konvenciju u veljaĆØi 2011. godine.


25.10.2010. - - Sazvana sjednica Gradskog odbora SDP-a

Za ĆØetvrtak, 28. listopada 2010. predsjednik Gradske organizacije SDP-a Križevci Ivan Knok sazvao je sjednicu Gradskog odbora SDP-a na kojoj Ʀe se donijeti odluka o sazivanju redovne IzvjeÅ”tajno-tematske konvencije Gradske organizacije SDP-a Križevci.

23.10.2010. - - Forum mladih u humanitarnoj akciji

 

Forum mladih SDP-a Križevci prikljuĆØio se Klubu žena s bolestima dojke Agata u njihovoj humanitarnoj akciji za nabavu limfomata.

U subotu, 23. listopada 2010. na utakmici koÅ”arkaÅ”ke A2 lige Sjever izmeĆ°u KK Prigorje financije i KK Radnik forumaÅ”i su prikupljali dobrotvorne priloge i sakupili 1.583,35 kune.

 

 

Klub žena Agata akciju 'Limfomat za Križevce' zapoĆØeo je 02. listopada 2010. na Dan ružiĆØaste vrpce, gdje je za nabavku ovog ureĆ°aja, koji služi za postoperativni tretman žena oboljelih od raka dojke, potrebno 30 tisuƦa kuna. 

 

Iako je za vrijeme utakmice održana sveĆØanost uruĆØenja donacije Klubu žena Agata od tvrtke Usluga Prigorje koja pokriva cjelokupan iznos potreban za nabavku limfomata, akcija ide dalje, buduƦi da treba dodatnih 5 tisuƦa kuna za osposobljavanje fizioterapeuta u radu na limfomatu, kao i sredstva za ureĆ°enje prostora.

 

Forum mladih SDP-a Križevci zahvaljuje gospodinu Goranu DeliƦu koji im je pružio podrÅ”ku u organizaciji ove akcije.

 


08.10.2010. - -ƈestitke za Dan neovisnosti RHGradska organizacija SDP-a Križevci ĆØestita svim graĆ°anima Dan neovisnosti Republike Hrvatske.