Arhiva za 11. mjesec 2008. godine
2021: 1.2.3.4.5.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

14.11.2008. - - Održana sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Gradski odbor SDP-a održao je 14. 11. 2008. svoju 37. sjednicu na kojoj su, u sklopu priprema za predstojeƦe lokalne izbore u svibnju 2009. godine, pokrenute aktivnosti s ciljem osvajanja vlasti u Gradu Križevcima.

Gradski odbor je ocijenio da dosadaÅ”nja gradska vlast HSS-HSLS-HDZ nije ispunila oĆØekivanja graĆ°ana i nije ostvarila niz projekata i programa koje je obeƦala na proÅ”lim lokalnim izborima 2005. godine. Stoga gradskii SDP želi ponuditi graĆ°anima Križevaca i okolice novu viziju razvoja, kako bi se, konaĆØno,  Križevci mogli brže razvijati i zadovoljiti potrebe svojih žitelja. U tom cilju  pripremljen je novi izborni program za naredno razdoblje.

Usvojen je okvirni Izborni program za lokalne izbore 2009.-2113. s deset poglavlja u kojem su predstavljeni programi i projekti prema kojima gradski SDP želi graĆ°anima predstaviti strateÅ”ke odrednice buduƦeg razvoja Grada Križevaca, kao lokalne samouprave, kao i one projekte koji su sukladni sa Županijom.

To su slijedeƦa poglavlja:
  1. Gospodarski razvoj i zapoÅ”ljavanje (poduzetniÅ”tvo, obrtniÅ”tvo, obiteljska gospodarstva, poduzetniĆØke zone i dr.)
  2. Selo - nositelj razvoja lokalne samouprave (poticaji za seoska gazdinstva, infrastruktura u naseljima i dr.)
  3. Razvoj komunalne infrastrukture (vodoopskrba, kanalizacija, odvodnja, plinska mreža, javna rasvjeta i dr.)
  4. Prometna infrastruktura (gradske ulice i nogostupi, parkovi, lokalne ceste i dr.)
  5. Socijalni programi (subvencije i pomoƦi osobama slabijeg imovinskog stanja, podrÅ”ka institucijama iz socijale i dr.)
  6. Križevci - stari grad, za turistiĆØki razvoj (ureĆ°enje centra Križevaca za poslovno-turistiĆØku namjenu)
  7. Vojarna - za graĆ°ane Križevaca (za Å”kolstvo, predÅ”kolski odgoj, studentski standard, poduzetniÅ”tvo, udruge i ustanove i dr.)
  8. Prostorno ureĆ°enje i stambena izgradnja (detaljni prostorni planovi, ureĆ°enje prostora, naselja i stambena izgradnja i dr.)
  9. PredÅ”kolski odgoj, Å”kolstvo, zdravstvo, sport, kultura i tehniĆØka kultura (izgradnja i ureĆ°enja zgrada i prostora za te namjene, pomoƦi tom sektoru i dr.)
  10. Lokalna samouprava, udruge i civilno druÅ”tvo (pomoƦ i podrÅ”ka civilnom sektoru, udrugama, sindikalnom i radniĆØkom organiziranju, vjerskim zajednicama, vatrogastvu i dr.)

12.11.2008. - - Sazvana sjednica Gradskog odbora SDP-a

Za petak, 14. 11. 2008. predsjednik Gradske organizacije SDP-a Križevci Ivan Knok sazvao je 37. sjednicu Gradskog odbora SDP-a na kojoj Ʀe se donositi zakljuĆØci o pripremama za predstojeƦe lokalne izbore u svibnju 2009. godine.