Arhiva za 12. mjesec 2012. godine
2021: 1.2.3.4.5.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

22.12.2012. - *** SRETAN BOŽIƆ I NOVA 2013.***

           

Sretan BožiƦ i uspjeÅ”nu Novu 2013. žele Vam Gradska organizacija, Forum mladih i Forum žena SDP-a Križevci.


21.12.2012. - Predstavnici Foruma mladih podjelili igraĆØake u Sv. Petru Orehovcu

Predstavnici Foruma mladih SDP-a Križevci u organizaciji svojih domaƦina Foruma mladih i OpƦinske organizacije SDP-a Sv. Petar Orehovec podijelili su 21. 12. 2012. u opƦinskoj zgradi u Sv. Petru Orehovcu igraĆØke djeci prigodom BožiƦnih blagdana.

Podjeli poklona prisustvovali su i prigodne su ĆØestitke, povodom BožiƦnih i novogodiÅ”njih blagdana, uputili djeci, roditeljima i ĆØlanovima stranke domaƦini Josip MeĆ°an, predsjednik OpƦinske organizacije SDP-a Sv. Petra Orehovca i Dražen ƈukliƦ kandidat SDP-a za naĆØelnika OpƦine, te gosti Ivan Knok, predsjednik GO SDP-a Križevci, Marija VukobratoviƦ, saborska zastupnica i Darko Ledinski, predsjednik Županijske organizacije SDP-a.


16.12.2012. - Održana Županijska konvencija SDP-a u Koprivnici

U Koprivnici je 16. 12. 2012. održana Županijska IzvjeÅ”tajno-tematska konvencija SDP-a na kojoj su, pored izvjeÅ”Ć¦a o proteklom radu, predstavljene programske smjernice stranke za predstojeƦe lokalne izbore 2013.

Konvenciji su prisustvovali predsjednik SDP-a Hrvatske Zoran MilanoviƦ, potpredsjednici Rajko OstojiƦ i Gordan Maras, glavni tajnik Igor Dragovan, saborski zastupnici SDP-a s ove izborne jedinice, predsjednici susjednih županijskih organizacija SDP-a, te predsjednici županijske organizacije HSU-a Slavko Konfic, HNS-a Melita Samoborec i HSLS-a Tomislav Tkalec.

IzvjeÅ”Ć¦e o proteklom radu podnio je predsjednik Županijske organizacije Darko Ledinski, osvrnuvÅ”i se na provedbu programa i projekata u Županiji, posebno kroz rad ĆØlanova u tijelima Å½upanijske skupÅ”tine, zahvalivÅ”i se ĆØlanovima stranke i koalicijskim partnerima na podrÅ”ci.

U programskom dijelu i u pripremama za lokalne izbore 2013. predstavili su se kandidati/kinje SDP-a za izvrÅ”ne vlasti u gradovima i Županiji.
Kandidatkinja za gradonaĆØelnicu grada ƐurĆ°evca je Milica FuĆØek, Križevaca Marija VukobratoviƦ  i Koprivnice Vesna Želježnjak.


Milica FuĆØek, Ivan Knok, Marijana MarkeÅ”iƦ, Darko Ledinski, Vesna Želježnjak, Marija VukobratoviƦ

Za izvrÅ”nu vlast u Županiji ispred SDP-a predstavili su se delegatima Konvencije i govorili; o gospodarskom razvoju, poljoprivredi i infrastrukturi kandidat za dožupana Ivan Knok iz Križevaca, o druÅ”tvenim djelatnostima kandidatkinja za dožupana Marijana MarkeÅ”iƦ iz ƐurĆ°evca, te opƦenito o razvoju Županije kandidat za župana Darko Ledinski

U pozdravnom dijelu i podrÅ”ku kandidatima dao je predsjednik SDP-a Hrvatske Zoran MilanoviƦ, naglasivÅ”i da ova Županija zaslužuje imati SDP-ovu vlast, kao i u mnogim drugim lokalnim sredinama.


15.12.2012. - Forum mladih organizirao humanitarni turnir u beli

U hotelu Kalnik u Križevcima Forum  mladih SDP-a Križevci organizirao je 15. prosinca humanitarni turnir u belotu ĆØija su sredstva namjenjena djeci slabijeg imovinskog stanja koja Ʀe se darivati prigodom podjele božiƦnih poklona.
Na turniru su nastupili mladi iz ƐurĆ°evca, Koprivnice, Sv. Petra Orehovca, Sv. Ivana Žabna i Križevaca, a najbolja je bila domaƦa ekipa.

14.12.2012. - UtvrĆ°eni kandidati SDP-a za lokalne izbore 2013.

KriževaĆØki je SDP na sjednici Gradskog odbora odredio kandidate za izvrÅ”nu vlast u Gradu Križevcima za lokalne izbore koji se održavaju u svibnju 2013. godine.

 Kandidatkinja za gradonaĆØelnicu je dr. sc. MARIJA VUKOBRATOVIƆ, profesorica na Visokom gospodarskom uĆØiliÅ”tu u Križevcima, trenutno saborska zastupnica SDP-a, a za zamjenika gradonaĆØelnice odreĆ°en je DAVOR KONFIC, inž. el., direktor privatne tvrtke.

Za zamjenika župana KoprivniĆØko-križevaĆØke županije predložen je IVAN KNOK, kojeg je potvrdio Županijski odbor SDP-a.


13.12.2012. - Lokalna HSS-ova "briga" o državi

PripoƦenjem križevaĆØkog HSS-a na službenim web stranicama Grada Križevaca pod naslovom - Koga "farbaju" križevaĆØki SDP-ovci - vidljiva je "velika briga" tih istih gradskih HSS-ovaca o "voĆ°enju državne politike".
Dakle, lokalni HSS, umjesto da vodi "brigu" o gradskoj politici, za Å”to su dobili pred ĆØetri godine povjerenje graĆ°ana, napadaju Vladu RH - da želi zaustaviti izgradnju brze ceste Gradec - Križevci i druge projekte. A o tome Å”to trebaju, kao lokalna vlast, uĆØiniti u Gradu - to je, po njihovom, obveza iste te državne vlasti. Stvarno žalosno, ali od ĆØelnika lokalnog HSS-a to nije neoĆØekivano.
Naravno, kad je predsjednik križevaĆØkog HSS-a, ujedno i gradonaĆØelnik, i predsjednik državnog HSS-a. Mora se ĆØovjek pokazati, ne samo na televiziji u Saboru, veƦ se kroz osobni i politiĆØki marketing sprema "na raĆØun SDP-a" za lokalne izbore 2013. - kada Ʀe se ponovno kandidirati za gradonaĆØelnika Križevaca. Neka mu je sa sreƦom.
Ali, bilo bi korektno da ne upliƦe križevaĆØki SDP u državnu politiku, neka se osobno spusti, kao lokalni HSS-ovac, na rjeÅ”avanje problema u Gradu, od toga zaÅ”to nije stvorio preduvjete u proteklih 12 godina gradonaĆØelniĆØkog mandata da Križevci postanu grad buduƦnosti.
ZaÅ”to su u Križevcima propala mnoga poduzeƦa i obrti, poljoprivredna obiteljska gospodarstva su na "koljenima", zaÅ”to nije u ProraĆØunu Grada za njih, kroz poticaje ili oslobaĆ°anja komunalnih nameta, osigurao potrebna sredstva? ZaÅ”to nije dopustio besplatne prikljuĆØke na vodovodni i kanalizacijski sustav, niti pomoƦ u legalizaciji objekata poduzetnika i gospodarskih zgrada poljoprivrednicima, zaÅ”to nisu asfaltirane lokalne ceste, izgraĆ°eni nogostupi, izgraĆ°eni vodovodi i dr.?  Sve su to lokalni programi i projekti o kojima gradonaĆØelnik treba voditi "brigu".  Tada bi i Križevci s okolicom bilo mjesto poželjno za rad i život. A ne da stotine graĆ°ana svakodnevno putuju na posao u Zagreb, Koprivnicu i ostale susjedne gradove ili ostaju bez posla.
KriževaĆØki SDP je spreman razgovarati o tim problemima, a ne o "visokoj državnoj politici" po želji lokalnog HSS-a.

04.12.2012. - SDP protiv ProraĆØuna Grada Križevaca za 2013.

Na održanoj sjednici Gradskog vijeƦa Grada Križevaca 04. prosinca 2012. Klub vijeƦnika SDP-a-HNS-a nije podržao ProraĆØun za 2013. godinu, kao ni programe na održavanju i izgradnji objekata komunalne infrastrukture, te Program gospodarstva za 2013. godinu.
Razlozi su u neprihvaƦanju amandmana koje je Klub vijeƦnika SDP-HNS podnio Gradskom vijeƦu, a veƦina predvoưena HSS-om, HDZ-om i HDSS-om ih je odbila.

Naime, amandmani su, u podruĆØju komunalne infrastrukture, sadržavali potrebu poveƦanja sredstva za održavanje puteva i cesta prema odlukama mjesnih odbora, za popravak lokalnih, nerazvrstanih i makadamskih cesta, nogostupa, mostova, prijelaza i sl., kao i za igradnju (pored ostalih projekata u ProraĆØunu) nogostupa u Carevdaru, Majurcu, Bjelovarskoj cesti, za ureĆ°enje Frankopanske i Zvonimirove ulice, te za modernizaciju ceste od Erdovca do Ravenskog LemeÅ”a.

U Programima gospodarstva za 2013. godinu gradski SDP je tražio da se prihvati i osiguraju sredstva u ProraĆØunu s novim programom Potpora poduzetnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima za legalizaciju poslovnih i gospodarskih objekata, Å”to vladajuƦa koalicija, na inzistiranje gradonaĆØelnika, nije prihvatila. 
Ovim bi se potporama pomoglo poduzetnicima, obrtnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na provedbi legalizacije poslovnih i gospodarskih graĆ°evina, uz to da bi gradska vlast trebala donjeti i odluku o smanjenju komunalnog doprinosa za takvu legaliaciju.

Ostale programe i projekte u druÅ”tvenim djelatnostima, od djeĆØjih vrtiƦa, Å”kola, gradskih ustanova, zajednica sportskih udruga i tehniĆØke kulture, vatrogastva, raznih udruga, socijalnih programa, programa mladih i dr. Klub vijeƦnika SDP-a i HNS-a je prihvatio.


01.12.2012. - Održana 12. sjednica Socijaldemokratskog Foruma žena Hrvatske u Zagrebu

U subotu 01. prosinca 2012. održana je u Zagrebu 12. IzvjeŔtajno-tematska skupŔtina Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Hrvatske na temu "ŽENE KAO KANDIDATKINJE NA LOKALNIM IZBORIMA 2013. - IZAZOVI SUDJELOVANJA".
Ovoj SkupÅ”tini prisustvovale su i ĆØlanice Foruma žena SDP-a Križevci, saborska zastupnica Marija VukobratoviƦ i predsjednica Foruma Nada Å egrt.