Arhiva za 3. mjesec 2009. godine
2021: 1.2.3.4.5.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

28.03.2009. - - Županijski kandidati SDP-a s predstavnicima udruga mladih

U Križevcima su 28. 03. 2009. županijski SDP-ovi kandidati za župana Darko Ledinski i za zamjenicu župana Marija VukobratoviƦ, te nositelj županijske liste SDP-HNS-a Zvonimir MrÅ”iƦ razgovarali s predstavnicima udruga mladih o ulozi i aktivnostima mladih kroz djelovanje udruga na podruĆØju KoprivniĆØko -križevaĆØke županije.Tribini su prisustvovali predstavnici križevaĆØkih udruga P.O.I.N.T.-a, Glasa mladih, K.V.A.R.K.-a, KriževaĆØke uduge biciklista, Odreda izviĆ°aĆØa Kalnik, Gradskog puhaĆØkog orkestra i KriževaĆØkih mažoretkinja, koji su iznijeli iskustva o svom radu s posebnim naglaskom na premalu podrÅ”ku u financiranju projekata i programa ovih udruga od strane grada Križevaca.Istaknut je problem premale suradnje gradskih udruga mladih Križevaca s istovjetnim udrugama u Županiji, o ĆØemu se do sada nije dovoljno ukljuĆØila ni županijska uprava, a ni Savjet mladih Županije.
SDP-ovi kandidati smatraju da se ovakav pristup mora mijenjati, kao i naĆØin financiranja rada udruga koje promiƦu interese mladih, a kao primjer brige o mladima  gradonaĆØelnik Koprivnice Zvonimir MrÅ”iƦ naznaĆØio je kako je u Koprivnici ureĆ°ena zgrada Doma HV-a za mlade, kao centar mladih, te su znaĆØajnije poveƦena sredstva za projekte i programe koje provode mladi.

21.03.2009. - - Predstavljeni SDP-ovi kandidati u Kalniku

U Kalniku su 21. 03. 2009. predstavljeni SDP-ovi kandidati za naĆØelnika i zamjenika naĆØelnika opƦine Kalnik na predstojeƦim lokalnim izborima.
Za naĆØelnika je kandidiran Željko Car i KalniĆØkog Potoka, a za zamjenika Zoran Pugar iz Kalnika.
Nositelj SDP-ove liste je inž. Zoran Pugar iz Kalnika.Prestavljanju kandidata prisustvovali su SDP-ov kandidat za župana Darko Ledinski i za zamjenicu župana Marija VukobratoviƦ, te SDP-ovi kandidati iz Križevaca na županijskoj listi Nikola Novosel - MiÅ”ko, Martina Majdak, Tihomir SokoliƦ i Natalija MilekoviƦ.
Gosti iz Križevaca bili su Ivan Knok, predsjednik GO SDP-a, SDP-ov kandidat za gradonaĆØelnika Jadranko KovaĆØ, te Stjepan ƈut, Jurica Horvat i Dragutin MilekoviƦ.
Pored predstavljanja kandidata usvojen je Izborni program opƦinske organizacije SDP-a Kalnik.

20.03.2009. - - SDP-ovi županijski kandidati u Sv. Petru Orehovcu

Županijski kandidati SDP-a za lokalne izbore, za župana Darko Ledinski i za zamjenicu župana Marija VukobratoviƦ, održali su u Seljancu u organizaciji OpƦinske organizacije SDP-a Sv. Petar Orehovec 20. 03. 2009. javnu predizbornu tribinu.


Josip Meưan, Marija VukobratoviƦ i Darko Ledinski

Pored mjeÅ”tana i ĆØlanova stranke skupu su prisustvovali su gosti i kandidati na listi za Županijsku skupÅ”tinu iz Križevaca.Prof. dr. Marija VukobratoviƦ predstavila je dio županijskog Izbornog programa iz poljoprivrede s posebnim osvrtoma na obrazovanje mladih i odraslih u toj grani djelatnosti s iskustvima Visokog gospodarskog uĆØiliÅ”ta u Križevcima, a Nikola Novosel - MiÅ”ko, kandidat na županijskoj listi SDP-HNS-a, istakao je važnost dodatnog obrazovanja odraslih kroz seminare i teĆØajeve u poljoprivrednim zanimanjima.
Kandidat za župana Darko Ledinski iznio je niz mjera i projekata koji se trebaju ostvariti na ovom podruĆØju, od izgradnje vodovodne mreže po naseljima i besplatnog prikljuĆØka na vodu, ureĆ°enja i asfaltiranja lokalnih cesta, organiziranja proizvodnje i pomoƦi kod poljoprivrenika s osnivanjem otkupnih centara za poljoprivredne i druge proizvode sa sela, pa do izgradnje Å”kolsko-sportske dvorane u Sv. petru Orehovcu i dr.

Na upite prisutnih o stanju i planovima SDP-a oko razvoja i jaĆØanja gospodarstva u Križevcima, kako bi se mladih ovog kraja mogli zaposliti u tvrtkama u Križevcima, govorili su gosti iz Križevaca, Ivan Knok, nositelj gradske liste SDP-HNS-a, kao i kandidat za gradonaĆØelnika Jadranko KovaĆØ. Istakli su da Križevci i okolica imaju daleko viÅ”e moguƦnosti i Å”anse za veƦi gospodarski razvoj, ali da se za postizanje tog cilja u Križevcima moraju uĆØiniti strateÅ”ke promjene u odnosu na dosadaÅ”nje ponaÅ”anje gradske vlasti prema gospodarstvu, poljoprivredi i razvoju opƦenito.

19.03.2009. - - Predstavljeni SDP-ovi kandidati u Sv. Ivanu ŽabnuU Sv. Ivanu Žabnu na predizbornom skupu predstavljeni su javnosti 19. 03. 2009. SDP-ovi kandidati za župana Darko Ledinski,  za zamjenicu župana Marija VukobratoviƦ i nositelj Županijske liste Zvonimir MrÅ”iƦ, te za naĆØelnika opƦine Sv. Ivan Žabno Ozren Bakar, za zamjenika naĆØelnika Goran MrÅ”iƦ i nositelj OpƦinske liste SDP-a dr. Željko Bakar.Dr. Željko Bakar iznio je Izborni program OpƦinske organizacije SDP-a s posebnim naglaskom na hitnu izgradnju vodoopskrbe na podruĆØju OpƦine, asfaltiranju cesta, izgradnju kanalizacijskog sustava i ostale komunalne infrastrukture, pomoƦi poljoprivredi s organiziranjem otkupnih stanica za poljoprivredne proizvode, poticanju obrta i malog poduzetniÅ”tva s poduzetniĆØkom zonom, te ulaganja u druÅ”tveni sektor i stvaranja preduvjeta za razvoj seoskih sredina uz zadržavanje mladih na selu.

12.03.2009. - - Županijski kandidati predstavili projekt obrazovanja iz poljoprivredeNa konferneciji za medije kandididati SDP-a za župana Darko Ledinski i za zamjenicu župana Marija VukobratoviƦ predstavili su  12. 03. 2009. u Križevcima dio Izbornog županijskog programa koalicije SDP-HNS na temu: Poljoprivredno obrazovanje - pokretaĆØ razvoja Županije.

DomaƦin ove konferencije bio je predsjednik Gradske organizacije SDP-a Križevci i nositelj Gradske liste SDP-HNS-a Ivan Knok.

Prof. dr. Marija VukobratoviƦ, izmeĆ°u ostalog, je predstavila dosadaÅ”nja iskustva u obrazovnim programima koje provodi Visoko gospodarsko uĆØiliÅ”te u Križevcima, kao nositelj poljoprivrednog visokog studijskog obrazovanja, tako i u obrazovanju odraslih iz poljoprivrede u ovoj regiji. Obrazovanju i doÅ”kolovanju odraslih za poljoprivredna zanimanja kroz obrazovne programe UĆØiliÅ”ta Županija nije do sada davala dovoljno podrÅ”ke, ni financijski, ni organizacijski. A to je naroĆØito važno - da se poljoprivredni proizvoĆ°aĆØi osposobe za kvalitetnu proizvodnju kako bi se mogli nositi na tržiÅ”tu s plasmanom svojih proizvoda.
TakoĆ°er je iznjela niz mjera koje treba uĆØiniti na nivou Županije u ovom segmentu i poljoprivredi u cjelini, te projekata i programa koje Ʀe provoditi koalicija SDP-HNS-a.

Prof. Darko Ledinski je posebno zamjerio državnoj vlasti na nedovoljnoj pomoƦi malim obiteljskim gospodarstvima, koji se ne mogu nositi na tržiÅ”tu u odnosu na velike sustave, zbog nepotrebnog uvoza poljoprivrednih proizvoda.


10.03.2009. - - Održana sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Na održanoj 42. sjednici Gradskog odbora SDP-a Križevci 10. 03. 2009. raspravljalo se o dosadaÅ”njim aktivnostima Gradske organizacije SDP-a Križevci oko Lokanih izbora - 2009., kao i o predstojeƦim obvezama stranke.

09.03.2009. - - Sazvana sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Za utorak, 10. 03. 2009. predsjednik Gradske organizacije SDP-a Križevci Ivan Knok sazvao je sjednicu Gradskog odbora na kojoj Ʀe se razmatrati aktivnosti za predstojeƦe Lokalne izbore 2009., kao i ostala aktualna pitanja.

07.03.2009. - - Kandidati dijelili karanfile za Dan žena

Kandidati gradske koalicije SDP-HNS za gradonaĆØelnika Jadranko KovaĆØ i za zamjenika Mihael RebiƦ dijelili su ženama u Križevcima karanfile za Dan žena.


Foto: Križevci.info