Arhiva za 3. mjesec 2011. godine
2021: 1.2.3.4.5.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

16.03.2011. - - Gradsko vijeƦe od pet vladajuƦih stranaka u Križevcima u "Å”aci" gradonaĆØelnika

Održana sjednica Gradskog vijeƦa Grada Križevaca 16. ožujka 2011. bila je i ovaj puta "poligon za treniranje strogoƦe" gradonaĆØelnika Branka Hrga (HSS) prema vijeƦnicima vladajuƦe petorke iz HSS-a, HDZ-a, HSU-a, HSLS-a i HDSS-a.
Pored izjava "ovo je moj Grad, tu sam ja gradonaĆØelnik" Branko Hrg je i ovaj puta, naravno bez javnog prijenosa na Radio Križevcima i javnosti, iskazivao netrpeljivost, omalovažavanje i vrijeĆ°anje nekih vijeƦnika, naroĆØito Marijana VukoviƦa (A-HSS). Iako je to pitanje opƦe kulture i politiĆØke korektnosti prema izabranim vijeƦnicima, ovakav odnos i bahatost gradonaĆØelnika može se poistovijetiti s blaƦenjem i istupima u državi vladajuƦe HDZ-ove vrhuÅ”ke o onima koji isto ne misle.


Gospodarska zona "Gornji ƈret"  kod Križevaca

NajveƦi prijepor na sjednici bio je kod rasprave oko "Modela upravljanja gospodarskom zonom Gornji ƈret", gdje je gradonaĆØelnik odbio amandmane Kluba vijeƦnika SDP-a i HNS-a o davanju dodatnih pogodnosti poduzetnicima za ulaganja u tu zonu, s ciljem novog zapoÅ”ljavanja.

Nije htio prihvatiti prijedloge SDP-a i HNS-a oko smanjenja cijene kupnje zemljiÅ”ta od 120 kn  na 30 kn po m2, kao ni davanje dodatnih olakÅ”ica za poduzetnike proizvodnih djelatnosti po cijeni od 15 kn po m2 koji bi zaposlili viÅ”e od 25 radnika u toj zoni. Isto tako, nije prihvatio ni prijedloge o smanjanju plaƦanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade za poduzetnike koji bi poveƦavali novo zaposlene tijekom godine, kao ni ograniĆØenje kojima bi se zabranilo poduzetnicima kupnja zemljiÅ”ta u Å”pekulativne svrhe, a da ne zavrÅ”e svoju investiciju i ne pokrenu djelatnost kroz najdulje 30 mjeseci.

Sve ovo ne bi bilo ĆØudno da se na rasprave od strane vijeƦnika Ivana Knoka (SDP), Marijana VukoviƦa (A-HSS), Vilima JuriƦa (SDP) i Nenada Matijeka (HNS) o važnosti prihvaƦanja navedenih pogodnosti nisu "grĆØevito ustali u obranu gradonaĆØelnika" vijeƦnici Tomislav KatanoviƦ (HSS) i Božidar Å tubelj (HSU), tvrdeƦi da amandmani Kluba SDP-a i HNS-a omoguƦuju poduzetnicima povoljnu kupnju zemljiÅ”te, a to im ne treba dopustiti. 
JoÅ” je ĆØudnija izjava gradonaĆØelnika, na upit vijeƦnika Sandra Novosela (SDP), kojom potvrĆ°uje da je, kao gradonaĆØelnik, imao razgovore sa zainteresiranim stranim partnerom koji bi "preuzeo upravljanje tom zonom", ali da je, zbog loÅ”e gospodarske situacije u Hrvatskoj, isti odustao od te namjere.

Iz navedenog se može zakljuĆØiti da je gradonaĆØelnik "htio dati drugima upravljanje tom zonom" i stoga ne ĆØudi njegov stav da ne želi cijenu zemljiÅ”ta smanjiti i prilagoditi poduzetnicima koji bi u nju ulagali i zapoÅ”ljavali nove radnike.
To pokazuju i podaci da se od 45 hektara zemljiÅ”ta u gospodarskoj zoni Gornji ƈret, koju je država besplatno dodijelila Gradu, a iz pretpristupnih fondova EU je Gradu doznaĆØeno za poĆØetak ureĆ°enja infrastrukture oko 3 milijuna kuna, treba za poslovne namjene prodati preko 320 tisuƦa m2. Po cijeni od 120 kn po m2 to bi iznosilo preko 38 milijuna kuna, kao prihod od prodaje zemljiÅ”ta.
Naravno da su to velika sredstva kojima gradonaĆØelnik sa "svojim posluÅ”nicima u Gradskom vijeƦu može upravljati na sumnjiv naĆØin", jer u prihvaƦenom "Modelu" po križevaĆØkim vijeƦnicima HSS-a, HDZ-a, HSU-a, HSLS-a i HDSS-a nisu razraĆ°eni kontrolni mehanizmi za eventualno "nenamjensko troÅ”enje" prikupljenih sredstava.

Zbog svega navedenog i sumnje u dobronamjerno upravljanje tom zonom, te neprihvaƦanja olakÅ”ica za poduzetnike, oporbeni vijeƦnici SDP-a, HNS-a i A-HSS-a napustili su prostorije Velike gradske vijeƦnice kada se o tome glasovalo.
Ove stranke smatraju da, zbog visoke cijene zemljiÅ”ta i beznaĆØajnih olakÅ”ica, neƦe biti previÅ”e zainteresiranih investitora za ulaganja, te da ova zona neƦe biti izgraĆ°ena i popunjena poduzetnicima niti za 10 godina.


14.03.2011. - - Amandmani za sjednicu Gradskog vijeƦa 16. 03. 2011.

Na sjednici Gradskog odbora SDP-a Križevci 10. 03. 2011. razmatrani su materijali za sjednicu Gradskog vijeƦa sazvanu za 16. 03. 2011. godine. IzmeĆ°u ostalog, zakljuĆØeno je da se podnesu amandmani na "Model upravljanja gospodarskom zonom Gornji ƈretā€œ koji je predložio na usvajanje gradonaĆØelnik sa svojim službama.

Klub SDP-a i HNS-a predlaže Gradskom vijeƦu dodatne olakÅ”ice na predložene mjere iz primljenog materijala, i to:

  • na kupnju zemljiÅ”ta umjesto popusta od 20% na poĆØetnu cijenu ili cijene 120 kn po m2 predlaže se poduzetnicima veƦi popust, tj.  80% ili cijenu zemljiÅ”ta 30 kn za m2
  • za poduzetnike ĆØija je u zoni pretežita djelatnost proizvoĆ°aĆØka i koji zaposle viÅ”e od 25 radnika odobrava se dodatni popust na poĆØetnu cijenu od 90 %, tako da cijena zemljiÅ”ta s popustom iznosi 15 kn za m2
  • predlaže se dodatno umanjenje komunalne naknade za poduzetnike koji tijekom godine zaposle viÅ”e od 10 novo zaposlenih za 20% godiÅ”nje
  • za poduzetnike ĆØija je u zoni pretežita djelatnost proizvoĆ°aĆØka za graĆ°evine do 5000 m3 komunalni doprinos se umanjuje za 50%, a za preko 5000 m3 za 75 %
  • za ostale poduzetnike za graĆ°evine do 5000 m3 komunalni doprinos se umanjuje za 25%, za preko 5000 m3 za 50%

Predložene izmjene u cilju su ostvarivanja dodatnih pogodnosti za poduzetnike, posebno onih proizvodnih djelatnosti, radi privlaƦenja investitora i stavljanja Zone u funkciju, te omoguƦavanja poduzetnicima smanjenje troÅ”kova investicije, sve u cilju novog zapoÅ”ljavanja.

 

Navedene dodatne pogodnosti smatramo potrebitima i primjenjive su, obzirom da je zemljiÅ”te dodijeljeno Gradu Križevcima bez naknade, a za komunalno ureĆ°enje Zone najveƦi dio sredstava dobivena su iz državnih i drugih izvora za poticanje poduzetniÅ”tva.

 

Slijedom toga i za daljnje faze ureĆ°enja Zone neophodno je kandidirati projekt za nova sredstva iz državnih ili vanjskih fondova, ĆØime bi se Zona mogla infrastrukturno pripremiti za ulaganja poduzetnika.


12.03.2011. - - Održana Konvencija SDP-a Županije

U Koprivnici je 12. 03. 2011. u prepunoj dvorani Doma mladih održana IzvjeŔtajno-tematska konvencija Županijske organizacije SDP-a.
Konvenciji su prisustvovali mnogobrojni gosti iz susjednih županijskih organizacija SDP-a i vodstva SDP-a Hrvatske, predsjednik Zoran MilanoviƦ, glavni tajnik Igor Dragovan, te saborski zastupnici SDP-a iz ove izborne jedinice Boris Å prem i Davor BernardiƦ.

Predsjednik Županijske organizacije Darko Ledinski otvorio je Konvenciju i podnio izvjeÅ”Ć¦e o proteklom radu.
ƈlanovi vodstva SDP-a Županije govorili su o aktualnostima i stanju u Županiji i razvojnim projektima, s naglaskom na ulogu SDP-a u realizaciji tih programa.
Tako je Ivan Knok iznio razvojne projekcije u podruĆØju infrastrukture (vodoopskrba, odvodnja, prometna infrastruktura, zaÅ”tita okoliÅ”a), Marija VukobratoviƦ u podruĆØju poljoprivrede i razvoja sela, Frane FraniĆØeviƦ o gospodarstvu, poduzetniÅ”tvu i zapoÅ”ljavanju, a Dražen Pros o obrazovanju i stjecanju znanja kao važnoj odrednici sveukupnog razvoja Županije. 

U tematskom dijelu - pripremama za parlamentarne izbore, govorili su ĆØlan PredsjedniÅ”tva SDP-a i saborski zastupnik Zvonimir MrÅ”iƦ, te predsjednik SDP-a Hrvatske Zoran MilanoviƦ, naglasivÅ”i da su, zbog izrazito loÅ”eg stanja u zemlji, hitno potrebni parlamentarni izbori, kako bi nova vlada izvela Hrvatsku iz stagnacije i ove krize i uvela je u Europsku uniju.


08.03.2011. - - SDP obilježio Dan žena

Prigodom obilježavanja meĆ°unarodnog Dana žena, 8. ožujka, križevaĆØki je SDP ĆØestitao svim ženama njihov praznik.

Predsjednik Ivan Knok i ĆØlan PredsjedniÅ”tva Gradske organizacije SDP-a Tihomir SokoliƦ podijelili su ženama nekoliko stotina ruža na gradskim trgovima, ustanovama i tvrtkama u Križevcima.

ƈlanice vodstva Foruma žena Križevci obilježile su stotu godiÅ”njicu Dana žena prigodnim druženjem u prostorijama stranke na NemĆØiƦevom trgu uz aktualnu temu "Rodna (ne)ravnopravnost u sferi rada i zapoÅ”ljavanja", pridsjeƦajuƦi se na borbu žena pred sto godina o stjecanju osnovnih prava o ravnopravnosti.

Forum žena smatra:
- da politika rodne radnopravnosti, odnosno rodno osvijeŔtena politika mora postati sastavnim dijelom svih relevantnih strategija druŔtvenog i gospodarskog razvoja,
- da treba razviti sustav realnih i održivih mjera za zapoÅ”ljavanje žena, prekvalifikaciju, usavrÅ”avanje i obrazovanje u znaĆØajnijoj mjeri ....
jer,
POLITIKA RADNE RAVNOPRAVNOSTI = DRUÅ TVENI RAZVOJ I GOSPODARSKI NAPREDAK


07.03.2011. - - Sazvana sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Za ĆØetvrtak 10. 03. 2011. predsjednik Gradske organizacije SDP-a Križevci Ivan Knok sazvao je sjednicu Gradskog odbora na kojoj Ʀe se raspravljati o pripremama za IzvjeÅ”tajno-tematsku konvenciju Županijske organizacije SDP-a koja se održava 12. 03. 2011. u Koprivnici.

03.03.2011. - * Sretan Dan žena - 8. ožujka *

Svim ženama ĆØestitamo 8. mart -Dan žena

Gradska organizacija SDP-a Križevci,
Socijaldemoratski Forum žena Križevci,
Forum mladih SDP-a Križevci