Arhiva za 3. mjesec 2012. godine
2021: 1.2.3.4.5.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

31.03.2012. - Izborna konvencija Foruma mladih SDP-a Križevci

Forum mladih SDP-a Križevci održao je 31. 03. 2012. Izbornu konvenciju na kojoj je, pored delegata, prisustvovao veliki broj gostiju iz drugih organizacija Foruma mladih.

Pozdravne rijeĆØi Konvenciji uputili su Ivan Knok, predsjednik Gradske organizacije SDP-a Križevci, zahvalivÅ”i križevaĆØkom Forumu mladih na podrÅ”ci u radu  Gradske organizacije, te Marija VukobratoviƦ, potpredsjednica ŽO SDP-a i saborska zastupnica i Nada Å egrt, predsjednica Foruma Žena SDP-a Križevci.

       
Marko KriĆØka, tajnik FM SDP-a Hrvatske       MiÅ”el JakÅ”iƦ, predsjednik FM SDP-a KKŽ

U ime organizacija Foruma mladih Konvenciji su se obratili Marko KriĆØka, tajnik Foruma mladih SDP-a Hrvatske, Nenad Livun, ĆØlan predsjedniÅ”tva FM SDP-a Hrvatske i predsjednik FM Zagreba, MiÅ”el JakÅ”iƦ, predsjednik županijske organizacije FM SDP-a KKŽ, Željko Vugrinec, predsjednik gradske organizacije FM Koprivnice, Ana SiladiƦ, predsjednica gradske organizacije FM ƐurĆ°evca, Ivan Martinek, predsjednik opƦinske organizacije FM Sv. Petra Orehovca, Nikola DomitroviƦ, ĆØlan predsjedniÅ”tva SDP-a Kutine, Marko Filipan, predsjednik županijske organizacije FM SDP-a Bjelovarsko- bilogorske županije, Luka Zrinski, predsjednik FM Varaždina, Goran GradiĆØek, tajnik gradske organizacije FM Vrbovca, Ela NaranĆ°a, potpredsjednica FM Bjelovara i SlaĆ°ana VasiljeviƦ, predsjednica FM opƦinske organizacije Križ u ime ŽO FM SDP-a ZagrebaĆØke županije.

IzvjeÅ”Ć¦e o preteklom dvogodiÅ”njem radu podnio je predsjednik Mihael TruÅ”ĆØec, naglasivÅ”i najvažnije aktivnosti Foruma mladih Križevci, posebno kroz aktivizam i sudjelovanje u izborima za Parlamentarne izbore 2011., uz zahvalu na pomoƦi vodstvu Gradske organizacije SDP-a Križevci.

Delegati Konvencije izabrali su novo vodstvo Foruma mladih SDP-a Križevci. Za predsjednika je izabran Dejan Pernjak, a potpredsjednici su Hrvoje Tolnaj i Marko KatanoviƦ, dok su u gradski odbor Foruma mladih izabrani Dominik Birt, Viktor Ledinski, Ivan Ledinski, Mladen SokoliƦ i Aleksandra StojsavljeviƦ.


Dejan Pernjak, predsjednik Foruma mladih SDP-a Križevci


Hrvoje Tolnaj, Dejan Pernjak, Marko KatanoviƦ

Novoizabrani predsjednik Dejan Pernjak zahvalio se u ime izabranog vodstva delegatima na izboru, te je iznio Program rada gradskog Foruma mladih za naredno razdoblje, s pozivom na daljnju suradnju i podrÅ”ku od vodstva Gradske organizacije SDP-a Križevci.


Vodstvo Foruma mladih SDP-a Križevci


28.03.2012. - Forum mladih održava Izbornu konvenciju 31. ožujka

U subotu, 31. ožujka Forum mladih SDP-a Križevci održava redovnu Izbornu konvenciju u prostorijama Velike gradske vijeƦnice u Križevcima.
ForumaÅ”i Ʀe, pored izvjeÅ”Ć¦a o dosadaÅ”njem radu, izabrati novo vodstvo Foruma mladih i donijeti novi program rada za naredno razdoblje.


22.03.2012. - UnutarstranaĆØki izbori u SDP-u na državnoj razini

Glavni odbor je na sjednici 17. 03. 2012. donio Odluku o raspisivanju unutarstranaĆØkih izbora na državnoj razini za Predsjednika/cu SDP-a Hrvatske i tijela stranke (potpredsjednike/ce, ĆØlanove/ice PredsjedniÅ”tva, Glavnog i Nadzornog odbora SDP-a) i to postupkom samokandidiranja.
Predsjednika/cu biraju svi ĆØlanovi stranke 12. svibnja, dok se ostala tijela stranke biraju na 12. Konvenciji koja se održava 02. lipnja u Zagrebu.

21.03.2012. - KriževaĆØki HSS i gradonaĆØelnik opet u politiĆØkom blaƦenju SDP-a

KriževaĆØki SDP je ogorĆØen nastupom gradonaĆØelnika Križevaca Branka Hrga i objavama u sredstvima javnog priopƦavanja (Radio Križevci, Radio Koprivnica, portal Križevci.info, web stranice Grada Križevaca i web stranice križevaĆØkog HSS-a), o takozvanom SDP-ovom blokiranju ulaska poduzetnika - ulagaĆØa u gospodarsku zonu Gornji ƈret.
HSS-ov naslov da je "SDP za blokadu poslovne zone Gornji ƈret" je neutemeljen i politiĆØki je pamflet kojim se osobno gradonaĆØelnik i križevaĆØki HSS želi opravdati za nesposobnost upravljanja tom Zonom.

Neshvatljivo je da se nije javio nijedan ozbiljni ulagaĆØ u tu Zonu od otvorenog javnog natjeĆØaja 17. 05. 2011. godine, ali HSS želi prebaciti i nametnuti tu politiĆØku odgovornost SDP-u i drugim politiĆØkim strankama u Gradskom vijeƦu (osim samog HSS-a) - s tezom da svi ostali ne žele prihvatiti ulagaĆØe.
Naravno, ovakav stav gradonaĆØelnika i HSS-a je ponukan "osobnim interesima" gdje se želi pod svaku cijenu "progurati" jedan potencijalni ulagaĆØ koji je veƦ dva puta pokuÅ”ao "namjestiti" priĆØu o velikim ulaganjima i zapoÅ”ljavanju. A o tome da taj poduzetnik nije ispunio uvjete iz natjeĆØaja, nije dostavio potrebne garancije, nije izradio projekt ulaganja kojim dokazuje visinu investicije, novo zapoÅ”ljavanje i dr., to gradonaĆØelnika ne brine. Iz navedenog se može zakljuĆØiti da s tim ulagaĆØem gradonaĆØelnik ima odnose koji su blizu "osobnih, pretpostavljamo da nije u sukobu interesa". Nije vjerojatno da su sve ostale politiĆØke stranke i vijeƦnici u Gradskom vijeƦu, osim HSS-a, protiv tog ulagaĆØa iz politiĆØkih razloga. Istina je ipak drugaĆØija.

NajveƦe je ipak iznenaĆ°enje nedavni nastup gradonaĆØelnika u medijima, odnosno izjave križevaĆØkog HSS-a, da se zbog inicijative Kluba vijeƦnika SDP-HNS-a o promjeni postojeƦeg netransparentnog i promaÅ”enog ā€žModela upravljanja gospodarskom zonom Gornji ƈretā€ stavlja na teret SDP-u zaustavljanje ulaska poduzetnika u Zonu. 
Upravo suprotno, da podsjetimo, zahtjev za promjenom tog Modela je osnovan iz viŔe razloga:
-
od donaŔenja tog Modela 16. 03. 2011. do danas nije realiziran niti jedan ugovor o ulasku poduzetnika u Zonu
- objavljen Javni natjeĆØaj gradonaĆØelnika od 17. 05. 2011. za podnoÅ”enje ponuda ne sadrži jasne kriterije i uvjete iz kojih se vidi transparentnost prodaje ili osnivanja prava graĆ°enja ulagaĆØa u Zonu
- s doÅ”adaÅ”njim prijedlozima Povjerenstva za zone Gradsko vijeƦe nije prihvatilo predložene ulagaĆØe, Å”to se može zakljuĆØiti da Povjerenstvo na ĆØelu s gradonaĆØelnikom nije propisano pripremilo prijedloge, odnosno da predloženi ulagaĆØi nisu ispunili uvjete prema donesenom Modelu
- postojeƦi Model upravljanja gospodarskom zonom nema jasne kriterije i uvjete za prodaju zemljiÅ”ta ili osnivanje prava graĆ°enja, nema zaÅ”tite od Å”pekulativnih namjera, nema dovoljnih garancija da Ʀe se projekti ulagaĆØa realizirati, nema ograniĆØenja za koje se namjene ne može ulagati u Zonu, kao ni jasnih poticajnim mjera i olakÅ”ica za ulagaĆØe, posebno u proizvodne djelatnosti, novo zapoÅ”ljavanje, zaÅ”titu okoliÅ”a i dr.

Da ironija bude joÅ” veƦa, križevaĆØki HSS tvrdi na svom portalu i web stranicama Grada Križevaca, da SDP i partneri blokiraju veƦ treƦi pokuÅ”aj, pretpostavljamo istog ulagaĆØa, u Zonu. O tome SDP nema nikakvih informacija, jer takav prijedlog nije ni doÅ”ao na sjednicu Gradskog vijeƦa.
Ako je to tako, sumnjamo u ponovno pogodovanje gradonaĆØelnika i HSS-a tom ulagaĆØu. Za zapitati se, zaÅ”to do sada nema zainteresiranih drugih ulagaĆØa u Zonu, zar je natjeĆØaj otvoren, "nije valjda namjeÅ”ten" samo za tog poduzetnika, zaÅ”to je zona ƈret prazna...?

I nema li onda osnova da se izradi novi i na Gradskom vijeƦu hitno promijeni postojeƦi Model i donese novi ā€žProgram upravljanja gospodarskom zonom Gorji ƈretā€œ kojim bi se omoguƦilo poduzetnicima na transparentan naĆØin ulaganja u zonu s dodatnim olakÅ”icama koje je Klub vijeƦnika SDP-HNS-a tražio joÅ” na sjednici Gradskog vijeƦa 16. 03. 2011. kod donoÅ”enja postojeƦeg Modela. Ali, tada gradonaĆØelnik i HSS to nije prihvatio. I rezultat je danas poznat - nema nijednog poduzetnika u zoni Gorni ƈret.

Vjerujemo da smo ovime u ime SDP-a i Kluba vijeƦnika SDP-HNS-a dali dovoljno informacija graĆ°anima i medijima o istinitosti "sluĆØaja zona Gornji ƈret" - da se u buduƦnosti ovakva podmetanja SDP-u ne bi ponavljala.


18.03.2012. - Sazvana sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Za ponedjeljak 19. 03. 2012. predsjednik Gradske organizacije SDP-a Križevci sazvao je sjednicu Gradskog odbora na kojoj Ʀe se razmatrati aktivnosti održavanja stranaĆØkih državnih izbora, kao i pripreme za sazivanje IzvjeÅ”tajne konvencije SDP-a Križevci.

14.03.2012. - Klub vijeƦnika SDP-HNS-a traži donoÅ”enje novog Programa upravljanja gospodarskom zonom Gornji ƈret

Klub vijeƦnika SDP-HNS-a na sjednici Gradskog vijeƦa Grada Križevaca 14. 03. 2012. podnio je predsjedniku Gradskog vijeƦa prijedlog za donoÅ”enjem novog Programa upravljanja gospodarskom zonom Gornji ƈret.

Ovim zahtjevom traži se izmjena postojeƦeg ā€žModela upravljanja gospodarskom zonom Gornji ƈretā€ kojeg je Gradsko vijeƦe Grada Križevaca usvojilo na 14. sjednici 16. ožujka 2011. godine.

Ovaj zahtjev osnovan je iz viŔe razloga:

-       od donaÅ”enja tog Modela 16. 03. 2011. do danas nije realiziran niti jedan ugovor o ulasku poduzetnika u Zonu

-       objavljen Javni natjeĆØaj gradonaĆØelnika od 17. 05. 2011. za podnoÅ”enje ponuda ne sadrži jasne kriterije i uvjete iz kojih se vidi transparentnost prodaje ili osnivanja prava graĆ°enja ulagaĆØa u Zonu

-       s doÅ”adaÅ”njim prijedlozima Povjerenstva za zone Gradsko vijeƦe nije prihvatilo predložene ulagaĆØe, Å”to se može zakljuĆØiti da Povjerenstvo na ĆØelu s gradonaĆØelnikom nije propisano pripremilo prijedloge, odnosno da predloženi ulagaĆØi nisu ispunili uvjete prema donesenom Modelu

-       postojeƦi Model upravljanja gospodarskom zonom nema jasne kriterije i uvjete za prodaju zemljiÅ”ta ili osnivanje prava graĆ°enja, nema zaÅ”tite od Å”pekulativnih namjera, nema dovoljnih garancija da Ʀe se projekti ulagaĆØa realizirati, nema ograniĆØenja za koje se namjene ne može ulagati u Zonu, kao ni jasnih poticajnim mjera i olakÅ”ica za ulagaĆØe, posebno u proizvodne djelatnosti, novo zapoÅ”ljavanje, zaÅ”titu okoliÅ”a i dr.

 

                   


Zbog svih navedenih razloga, a i drugih nejasnih uvjeta iz postojeƦeg
Modela upravljanja gospodarskom zonom, Klub vijeƦnika SDP-HNS traži od predsjednika Gradskog vijeƦa da se na Gradskom vijeƦu hitno promjeni ovaj Model i donese novi ā€žProgram upravljanja gospodarskom zonom Gorji ƈretā€œ, te da se do tog donoÅ”enja zaustavi daljnji postupak provedbe Javnog natjeĆØaja za podnoÅ”enje ponuda.


08.03.2012. - ƈlanovi Foruma mladih u posjeti Hrvatskom saboru

ƈlanovi križevaĆØkog Foruma mladih SDP-a Emina ƈubiƦ, Aleksandra StojsavljeviƦ, Marko KatanoviƦ, Dominik Birt s potpredsjednicima Ivanom Ledinskim i Dejanom Pernjakom posjetili su 08. ožujka prostorije Hrvatskog sabora na poziv saborske zastupnice Marije VukobratoviƦ. Upoznali su se s povijeÅ”Ć¦u i radom Hrvatskog sabora, te su prisustvovali raspravi o novom Zakonu o socijalnoj skrbi.

07.03.2012. - ƈestitke uz Dan žena

Svim ženama ĆØestitamo 8. ožujka -Dan žena

Gradska organizacija SDP-a Križevci,
Socijaldemoratski Forum žena Križevci,