Arhiva za 6. mjesec 2011. godine
2021: 1.2.3.4.5.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

15.06.2011. - Gradsko vijeƦe, nadglasavanjem vladajuƦe veƦine, nije prihvatilo cjelovit sustav odvodnje i proĆØiÅ”Ć¦avanja otpadnih voda

Na sjednici Gradskog vijeƦa Grada Križevaca 15. lipnja 2011. vladajuƦa veƦina HSS-HDZ-HSU-HSLS-HDSS ponovno je, po "sugestiji" gradonaĆØelnika (HSS), uskratila odluku kojom bi se izradio cjeloviti sustav odvodnje i proĆØiÅ”Ć¦avanja otpadnih voda na užem podruĆØju Grada Križevaca. 
Naime, projektnim rjeÅ”enjem struĆØnjaka bila je predviĆ°ena i varijanta prema kojoj bi kanalizacijski sustav obuhvatio, osim grada Križevaca i prigradskih naselja, podruĆØja naselja Podgajca, Erdovca, Dijankovca, Sv. Martina, Å piranca, Malog i Vel. Ravna, Rav. LemeÅ”a, Bojnikovca i KloÅ”tra VojakovaĆØkog.
Nažalost, prijedlog koalicije SDP-a i HNS-a, uz podrÅ”ku A-HSS-a, o ukljuĆØivanju navedenih naselju u taj sustav gradska vlast nije prihvatila, ĆØime ta naselja ne ulaze u program koji se oko 80% financira iz sredstava Europske unije.
Dakle, razvojno i dugoroĆØno opet se propuÅ”ta prilika podizanja standarda mjeÅ”tana tih naselja.

Koalicija SDP-a i HNS-a nije prihvatila izvjeÅ”Ć¦e o poslovanju "Komunalnog poduzeƦa" Križevci za 2010. godinu, kao ni "KriževaĆØkog poduzetniĆØkog centra", jer isti nisu iskazali zadovoljavajuƦe poslovne rezultate niti izvrÅ”ili planirane poslove u interesu graĆ°ana, odnosno poduzetnika ovog podruĆØja.

TakoĆ°er nije bila prihvatljiva ni prodaja nekih gradskih nekretnina, koje su pod sumnjivim prijedlogom, bez priloženih procjena struĆØnih graĆ°evinskih vjeÅ”taka, doÅ”le na Gradsko vijeƦe. Posebno je gradonaĆØelnik "htio progurati" prodaju dijela zgrade na NemĆØiƦevom trgu u kojoj je nedavno bio požar.
KriževaĆØki je SDP protiv prodaje te zgrade, koja je izuzetno vrijedna i zaÅ”tiƦeni je spomenik kulture, a naroĆØito Å”to po struĆØnjacima nije izvrÅ”ena procjena vrijednosti te nekretnine. Sumnja se u "namjeÅ”tanje prodaje" privatnim osobama.

Radi takvih sumnji u "pogodovanje" privatnom kapitalu SDP je tražio, pred dvije godine, donoÅ”enje na Gradskom vijeƦu programa upravljanja gradskom imovinom. JoÅ” uvijek taj prijedlog nije doÅ”ao na usvajanje. GradonaĆØelnik, pretpostavljamo, želi sebi ostaviti pravo prodaje gradske imovine prema dnevnim potrebama i osobnim interesima.

Gradski SDP, prema dobivenim informacijama na Gradskom vijeƦu, protivi se zahtjevu "Komunalca" iz Koprivnice o preuzimanju distribucije vode s podruĆØja Grada Križevaca i okolnih opƦina od sadaÅ”njeg distributera "Komunalnog poduzeƦa" Križevci.


07.06.2011. - - KriževaĆØki gradonaĆØelnik i "nezavisni" novinar iskrivljuju istinu o SDP-u

U jednim je dnevnim novinama 07. lipnja izaÅ”ao ĆØlanak, koji je prenio i nezavisni križevaĆØki portal Križevci.info, pod naslovom "KriževaĆØkom SDP-u ljudi su sporedniji od sobe za sastanke". Tim naslovom, a i samim tekstom novinar si daje za pravo tumaĆØiti neÅ”to Å”to nije napisano u priopƦenju gradskog SDP-a vezano uz osiguranje prostora za rad politiĆØkih stranaka, a nakon nedavnog požara u jednoj gradskoj zgradi. 

Tom usporedbom o važnosti rjeÅ”avanja smjeÅ”taja stanara u odnosu na politiĆØke stranke, kao i nedobronamjerno gradonaĆØelnikovo iznoÅ”enje stavova na službenim web stranicama Grada Križevaca i prebacivanje krivnje križevaĆØkom SDP-u, Å¾eli se skrenuti pozornost sa neodgovornog, po gradskoj vlasti, rjeÅ”avanja i zbrinjavanja smjeÅ”taja stanara i osiguravanja adekvatnog prostora za rad politiĆØkih stranaka, odnosno sanacije kroviÅ”ta zgrade.
I novinar i gradonaĆØelnik, gle ĆØuda, sjetili su se da je najvažnije zbrinuti stanare, kao da o tome treba raspravljati. Naravno da je to i za SDP najvažnije.
Da podsjetimo, stanari su privremeno zbrinuti odmah nakon požara, a trajni smjeÅ”taj Ć¦e se, nadamo se u SDP-u, brzo rijeÅ”iti.

A istina o rjeÅ”avanju i zbrinjavanju imovine, gdje je jedino u prostorijama SDP-a dijelom uniÅ”tena oprema i  namjeÅ”taj od vode prilikom gaÅ”enja požara, svodi se na tezu "svaka stranka neka si pronaĆ°e prostor za rad, to nije gradska briga". Te je rijeĆØi predstavnicima SDP-a prenio jedan od proĆØelnika Grada po nalogu gradonaĆØelnika, odmah nakon požara. GradonaĆØelnik nije htio za rad SDP-a dati privremeno niti jednu prostoriju u vlasniÅ”tvu Grada, pa je imovinu SDP-a trebalo zbrinuti privatno. A praznih gradskih prostora ima jako puno.
Naravno da se sastanci vladajuƦih stranaka (HSS-a i HDZ-a) mogu održavati u prostorijama gradske uprave, to gradonaĆØelnik dozvoljava. Vjerojatno Ʀe poslije ovog svoje sastanke i SDP moƦi organizirati u tim prostorijama. 

Neka si pouku o "politiĆØkom prepucavanju" uzmu na savjest oni koji su ovaj nesretni dogaĆ°aj, požar i posljedice iz njega, prebacili na politiĆØki ring, ne suosjeƦajuƦi sa stanarima koji su izgubili svoju imovinu i ostali bez svega - osim svojih spaÅ”enih života.

Radi svih navoda, sukladno zakonu, tražimo ovu objavu u dnevnim novinama koje su objavile gornji tekst i nezavisnom križevaĆØkom portalu Križevci.info, kao i na služebnim web stranicama Grada Križevaca.