Arhiva za 7. mjesec 2006. godine
2021: 1.2.3.4.5.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

11.07.2006. - - 10. sjednica Gradskog vijeƦa Križevaca

Na održanoj 10. sjednici gradskog vijeƦa Križevaca 11. 07. 2006. raspravljalo se, izmeĆ°u ostalog, o IzvjeÅ”Ć¦u o radu Gradskog poglavarstva za razdoblje VI-XII/2005., o Reviziji financijskih izvjeÅ”Ć¦a i poslovanja Grada za 2005., o poslovanju Komunalnog poduzeƦa za 2005. i Planu rada za 2006., te o radu KriževaĆØkog poduzetniĆØkog centra za 2005. godinu.
VijeƦnici SDP-a Željko BrliƦ i Ivan Knok iskazali su nezadovoljstvo o radu Gradskog poglavarstva za drugu polovicu 2005., jer nisu pokrenuti projekti koje je obeƦala gradska vlast HSS-HSLS-HDZ, a takoĆ°er i zbog nepravilnosti u poslovanju Grada za 2005. godinu koje je utvrdio Državni ured za reviziju, kao i o nekvalitetno pripremljenom Programu rada Komunalnog poduzeƦa za 2006. godinu.
Pored toga, postavili su i pitanja gradonaĆØelniku; o nepodržavanju prijedloga SDP-a u podrÅ”ci razvoja gospodarstva kroz smanjenje komunalnog doprinosa u poslovnoj zoni Nikole Tesle, o nepripremljenosti Programa prenamjene i kupnje dijela Vojarne Križevci, o iseljenju mladih iz Doma mladih za Državni arhiv, kao i o drugim važnim pitanjima za Grad Križevce. 

10.07.2006. - - 9. sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Na 9. sjednici Gradskog odbora SDP-a Križevci 10. 07. 2006. raspravljalo se o materijalima za Gradsko vijeƦe Križevaca za 11. 07. 2006., kao i o donijetim zakljuĆØcima Vlade RH održane 20. lipnja 2006. u Koprivnici, a koji se odnose na Grad Križevci.
Iz svih materijala za Gradsko vijeƦe vidljivo je da gradska vlast HSS-HSLS-HDZ joÅ” uvijek nije znaĆØajnije pokrenula razvojne projekte, te je data inicijativa o pokretanju gradnje Doma za starije osobe u Križevcima, kao i hitnog rjeÅ”avanja prostora za Å”kolstvo u okviru Vojarne Križevci. 
ƈlanovi Gradskog odbora informirani su od delegata s održane Konvencije SDP-a Hrvatske 01. srpnja 2006. u Zagrebu o stavovima i zakljuĆØcima po temi Položaj radnika i radniĆØka prava u Hrvatskoj.


05.07.2006. - - Sazvana 9. sjednica Gradskog odbora SDP-a

Za ponedjeljak 10. 07. 2006. predsjednik Gradske organizacije SDP-a Križevci Ivan Knok sazvao je 9. sjednicu Gradskog odbora.  Na istom Ć¦e se raspravljati o materijalima za Gradsko vijeƦe Križevaca koje Ʀe se održati 11. 07. 2006., a ujedno Ʀe  ĆØlanovi biti informirani o zakljuĆØcima Vlade RH sa sjednice održane 20. 06. 2006. u Koprivnici, koji se odnose na Križevce.

03.07.2006. - - SDP nije za kupnju dijela Vojarne u Križevcima - veƦ za dodjelu ili koriÅ”tenje

Gradska organizacija SDP-a Križevci je nezadovoljna sa ZakljuĆØkom Vlade RH iz Koprivnice u svezi rjeÅ”avanja Vojarne u Križevcima.

Evo izvoda iz teksta ZAKLJUƈKA VLADE RH:

Na temelju ĆØlanka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 101/98, 15/2000, 117/20001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2006. godine donijela

Z A K L J U ƈ A K

1. Republika Hrvatska kao vlasnik, podupire zahtjev Grada Križevaca za stavljanje u funkciju vojarne "Ban Stjepan LackoviƦ", te predlaže:

- za centralni dio vojarne (T-2), za potrebe predÅ”kolskog odgoja, osnovnoÅ”kolskog obrazovanja, srednjoÅ”kolskog obrazovanja i visokog obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i Å”porta, osnivanje prava graĆ°enja s Gradom Križevcima, na rok od 25 godina bez naknade

- da sve ostale dijelove vojarne ukljuĆØujuƦi i Dom HV (T-1, T-3, T-4), za
potrebe razvoja poduzetniÅ”tva, stambene izgradnje i kulture, Grad Križevci otkupit Ʀe od
Republike Hrvatske, po procjeni tržiÅ”ne vrijednosti, naknadno izraĆ°enoj od strane ovlaÅ”tenog sudskog procjenitelja, uz moguƦnost obroĆØnog plaƦanja kroz 4 godine i grace period od 1 godine, a sve sukladno skici prostora s namjenama koja je u prilogu ovog ZakljuĆØka i ĆØini njegov sastavni dio.

2. Kad se steknu uvjeti sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji, Grad Križevci Ʀe za potrebe rjeÅ”avanja imovinsko-pravnih odnosa sukladno toĆØki 1. ovog ZakljuĆØka, izraditi parcelacijski elaborat i isti uputiti na ovjeru SrediÅ”njem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom.

PREDSJEDNIK
Dr.sc. Ivo Sanader

Dakle, iz navedenog zakljuĆØka vidljivo je da se gradska vlast Križevaca nije "izborila" za besplatnu dodjelu Vojarne ili na koriÅ”tenje iste, kao Å”to je gradonaĆØelnik najavio (iz tih razloga skinuto je rebalansom ProraĆØuna 5,7 milijuna kn iz kredita za tu namjenu), jer se dio Vojarne mora kupiti.
Stoga gradski SDP smatra da koalicija HSS-HSLS-HDZ u Gradu nije ispunila oĆØekivanja graĆ°ana, jer se Vojarna na ovakav naĆØin neƦe staviti u funkciju kao Å”to je najavljeno.