Arhiva za 7. mjesec 2011. godine
2021: 1.2.3.4.5.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

12.07.2011. - KriževaĆØki SDP na Gradskom vijeƦu protiv zaduživanja Grada Križevaca

Na održanoj sjednici Gradskog vijeƦa Grada Križevaca 12. srpnja 2011. vijeƦnici SDP-a prihvatili su zakljuĆØke po kojima se ugovorima o upravljanju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i ureĆ°ajima za proĆØiÅ”Ć¦avanje otpadnih voda poslovi povjeravaju "Komunalnom poduzeƦu" Križevci.
Podržan je i zakljuĆØak po kojemu se daje suglasnost na izgradnju Doma za starije i nemoƦne osobe u krugu bivÅ”e vojarne u Križevcima, kao i Sporazum po kojem se Grad obvezuje na provedbu programa u primjeni mjera energetske uĆØinkovitosti.

VijeƦni SDP-a bili su protiv zaduživanja, odnosno kratkoroĆØnog kredita, Grada Križevaca u iznosu od 5 milijuna kuna za održavanje tekuƦe likvidnosti.
Ovime se stavlja u sumnju pravilno troÅ”enje sredstava ProraĆØuna i odlazak u minus na poslovnom raĆØunu Grada za održavanje tekuƦe likvidnosti, odnosno na potroÅ”nju koja nije pokrivena prihodima. Iz navedenog se može zakljuĆØiti da gradonaĆØelnik "ne zna upravljati" proraĆØunskim sredstvima Grada i troÅ”i viÅ”e nego Å”to je prihodovano.

TakoĆ°er nije prihvaƦena ni Analiza poslovanja poduzetnika i stanja u gospodarstvu Grada Križevaca za 2010. godinu, jer nema izvjeÅ”Ć¦a o stanju i poslovanju obrtnika, a ni programa mjera kojim bi se pomoglo poduzetnicima u izlasku iz gospodarske krize.


11.07.2011. - Održana sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Na sjednici Gradskog odbora SDP-a Križevci 11. srpnja 2011. raspravljani su materijali za Gradsko vijeƦe koje se održava 12. 07. 2011. godine.
Gradski odbor je prihvatio prijedloge ugovora o upravljanju sustavom javne vodoopskrbe Grada Križevaca i sustava javne odvodnje i ureĆ°aja za proĆØiÅ”Ć¦avanje otpadnih voda koje se povjerava Komunalnom poduzeƦu Križevci.
Nije prihvaƦena Analiza poslovanja poduzetnika i stanja u gospodarstvu Grada Križevaca za 2010. godinu, jer iz dostavljenih podataka nema izvjeÅ”Ć¦a o stanju i poslovanju obrtnika, kao sastavnog dijela gospodarstva ovog podruĆØja, a ni programa mjera kojim bi se uz dodatne olakÅ”ice i pomoƦi Grada pomoglo poduzetnicima i poljoprivrednicima u izlasku iz recesije i gospodarske krize.

Pored navedenog, razmatrana je i aktualna politiĆØka situacija u Gradu Križevcima i aktivnosti SDP-a u pripremi parlamentarnih izbora.

IzmeĆ°u ostalog, razmatrana je informacija o sve ĆØeÅ”Ć¦im "napadima" gradonaĆØelnika Križevaca, ujedno i predsjednika HSS-a, Branka Hrga na križevaĆØki SDP i predsjednika Ivana Knoka. OĆØito je da u svojoj nesposobnosti i nedosljednom upravljanju Gradom, kao gradonaĆØelnik, pronalazi politiĆØke protivnike kako bi prikrio svoje sumnjivo politiĆØko djelovanje, naroĆØito kroz zapoÅ”ljavanje svoje rodbine, kumova ili stranaĆØkih posluÅ”nika u ustanove i gradska poduzeƦa ili omoguĆØio kroz "pogodovanje svojim poduzetnicima" dobivanje razliĆØitih poslova. Popis takvih "suradnika" je sve veƦi u protekle dvije godine.
Naravno, to je ĆØesto "pokriveno" odlukama Gradskog vijeƦa, gdje gradonaĆØelnik uvjeri svoje koalicijske posluÅ”nike iz HSS-a, HDZ-a, HSU-a, HSLS-a i HDSS-a o "pravim potezima" koje on, kao lokalni vizionar, osmisli. Nažalost, sve to ide na "raĆØun" graĆ°ana ovog Grada.

Gradski odbor je ocijenio ovakav neprimjereni napad gradonaĆØelnika Branka Hrga na križevaĆØki SDP i ĆØelnika Ivana Knoka kao potez oĆØajnika koji svoju izabranu funkciju gradonaĆØelnika stavlja u kontekst dnevne politike na osobnoj razini. Ili je ovakvim istupima, po naputku iz vrha HSS-a, veƦ krenuo u kampanju za parlamentarne izbore, vjerojatno oĆØekujuƦi da Ʀe biti prvi na listi svoje stranke za Hrvatski sabor.

I joÅ” neÅ”to, kao gradonaĆØelnik, koristi službene web stranice Grada Križevaca za osobni obraĆØun s politiĆØkim protivnicima, umjesto da kao neutralna osoba, izabrana od graĆ°ana ovog kraja, Å”titi interese svih graĆ°ana i politiĆØkih opcija.


04.07.2011. - KriževaĆØki gradonaĆØelnik "rasprodaje" najvrijedniju imovinu

Na izvanrednoj sjednici Gradskog vijeƦa Grada Križevaca 04. srpnja gradonaĆØelnik je uspio "nagovoriti" vijeƦnike vladajuƦe koalicije HSS-HDZ-HSU-HSLS-HDSS-a za prihvaƦanje prodaje dijela gradske zgrade na Trgu Antuna NemĆØiƦa 7 u Križevcima.
Posebno iznenaĆ°uje promjena stava HDZ-a ĆØiji su vijeƦnici na proÅ”loj sjednici Gradskog vijeƦa bili protiv prodaje te imovine.


Zgrada - NemĆØiƦev trg 7 (foto: Križevci.info)

Naime, ovim zakljuĆØkom omoguƦuje se prodaja potkrovnog dijela zgrade u centru Križevaca, na kojoj je nedavno bio požar, ĆØime se Grad odriĆØe vlasniÅ”tva vrijedne imovine, zgrade zaÅ”tiƦene kulturne baÅ”tine.
Bez procjene struĆØnih vjeÅ”taka gradska vlast je odredila cijenu tog dijela zgrade, povrÅ”ine 414 m2, po svega 150 EUR/m2, uz to Å”to Grad dodatno osigurava prikljuĆØke na vodoopskrbu, odvodnju, elektriĆØnu energiju, telefon i plin, te oslobaĆ°a kupca plaƦanja komunalnog doprinosa.
S ovako niskom poĆØetnom cijenom po m2 sumnja se u "pogodovanje" graĆ°evinskim poduzetnicima s kojima gradonaĆØelnik veƦ dulje vrijeme "suraĆ°uje" na zajedniĆØkim projektima izgradnje.

Gradski vijeƦnici SDP-a bili su protiv odluke o prodaji tog dijela zgrade i tražili su da zgrada ostaje u vlasniÅ”tvu Grada, uz zahtjev hitne sanacije kroviÅ”ta, radi zaÅ”tite gradske imovine.