Arhiva za 8. mjesec 2006. godine
2021: 1.2.3.4.5.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

31.08.2006. - - 10. sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Na održanoj, 31. kolovoza 2006., 10. sjednici Gradskog odbora SDP-a raspravljalo se o nekim aktualnim pitanjima Križevaca. UoĆØeno je da križevaĆØka gradska vlast (HSS-HSLS-HDZ) nije pokrenula neke projekte i programe koji su potrebnim odlukama trebali biti usvojeni na Gradskom vijeƦu Grada Križevaca.
Stoga je, a zbog hitnosti, pokrenuta inicijativa prema Gradskom vijeƦu za donoÅ”enje odluke o izradi nekih prostornih - urnanistiĆØkih planova, te programa rjeÅ”avanja prostora bivÅ”e Vojarne u Križevcima.

Zbog odluke Vlade RH od 02. lipnja o dodjeli na koriÅ”tenje, dijelom i prodaje, prostora Vojarne, te zemljiÅ”ta u Gornjem ƈretu, potrebno je urediti taj prostor prema GUP-u i PPUG-u Križevaca, odnosno prema Ā«Programu mjera za ureĆ°enje stanja u prostoru Grada KriževacaĀ» iz 2005. godine, odnosno donijeti DPU (detaljni plan ureĆ°enja) za prostor iza Vojarne kao i  UrbanistiĆØki plan ureĆ°enja gospodarske zone Gornji ƈret.
Izradom tih planova omoguƦilo bi se ureĆ°enje i stavljanje u funkciju prostora iza Vojarne; za druÅ”tvene namjene ā€“ od osnovne Å”kole i djeĆØjeg vrtiƦa, za stambenu gradnju i za poslovnu namjenu prema zoni Nikole Tesle, dok za lokaciju Gornji ƈret ā€“ za gospodarsku namjenu.

Isto tako, pokrenuta je inicijativa za donoÅ”enje Programa namjene, naĆØina realizacije i financiranja prostora i objekata Vojarne, obzirom da se predviĆ°a namjena tih prostora za Å”kolstvo, razne institucije i poduzetniÅ”tvo, gdje je u obvezi sufinanciranje državnih tijela, Županije ili samog Grada. Takav Program utvrdio bi namjene objekata i obveze svih sudionika u naĆØinu financiranja i dovoĆ°enja ovih prostora u potrebnu funkciju.


29.08.2006. - - Sazvana 10. sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Za ĆØetvrtak, 31. kolovoza 2006. predsjednik Gradske organizacije SDP-a Križevci Ivan Knok sazvao je 10. sjednicu Gradskog odbora na kojoj Ʀe se raspravljati aktualna pitanja u Križevcima.