Arhiva za 9. mjesec 2010. godine
2021: 1.2.3.4.5.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

25.09.2010. - - Konvencija SDP-a Hrvatske

U Zagrebu je 25. rujna 2010. održana 5. IzvjeÅ”tajno-tematska konvencija SDP-a Hrvatske na temu "gospodarskog razvitka i socijalne pravde" u Hrvatskoj.
Pored SDP-ovih delegate iz ĆØitave Hrvatske Konvenciji su prisustvovali ĆØelnici politiĆØkih stranaka - buduƦe koalicije; ispred HNS-a Radimir ƈaĆØiƦ i Vesna PusiƦ, IDS-a Ivan JakovĆØiƦ i HSU-a Silvano Hrelja, koji su pozdravnim porukama podržali Konvenciju.

Gospodarski strateg SDP-a Branko GrĆØiƦ iznio je Program gospodarskog razvitka Hrvatske u tri poglavlja sa stotinjak mjera koje Ʀe SDP s koalicijskim partnerima predoĆØiti javnosti prije sljedeƦih parlamentarnih izbora u 2011. godini.
U raspravi su o dijelovima iznesenog Programa govorili potpredsjednici SDP-a Hrvatske Zlatko Komadina (o energetskoj i prometnoj strategiji Hrvatske) i Milanka OpaĆØiƦ (o pravednijem druÅ”tvu i socijalnim mjerama), te ĆØlan PredsjedniÅ”tva Vojko Obersnel, gradonaĆØelnik Rijeke (o potrebi decentralizacije i lokalnoj samoupravi).

Predsjednik SDP-a Hrvatske Zoran MilanoviƦ govorio je o projekcijama i mjerama  koje treba u Hrvatskoj poduzimati za izlazak iz krize, s ciljem bržeg oporavka, podizanja standarda graĆ°ana, jaĆØanja gospodarstva, zapoÅ”ljavanja, smanjenja nejednakosti, veƦe solidarnosti i socijalne pravde te odgovornosti politiĆØkih ĆØimbenika u Hrvatskoj.

Delegati na Konvenciji iz križevaĆØke organizacije SDP-a bili su Ivan Knok, Marija VukobratoviƦ, Martina Majdak i Mirela Plantak.


Martina Majdak, Ivan Knok, Marija VukobratoviƦ, Mirela Plantak


22.09.2010. - - SDP na Gradskom vijeƦu s novom inicijativom

Na sjednici Gradskog vijeƦa Grada Križevaca 22. 09. 2010. križevaĆØki je SDP dostavio inicijativu - zahtjev kojom traži da gradonaĆØelnik zaduži "Komunalno poduzeƦe" Križevci u provedbi akcije ĆØiÅ”Ć¦enja okoliÅ”a i sakupljanja glomaznog kuƦnog otpada odbaĆØenog u Å”ume, naroĆØito uz vodotoke, i to na cjelokupnom podruĆØju Grada Križevaca, najkasnije do kraja listopada 2010. godine.

Pored toga, Klub vijeƦnika SDP-a i HNS-a na sjednici je podržao donoÅ”enje odluke o izgradnji Doma za starije osobe u Križevcima, Program rada Gradskog savjeta mladih za 2011. godinu, kao i polugodiÅ”nja izvjeÅ”Ć¦a o radu djeƦjih vrtiƦa, ustanova u kulturi, vatrogastvu, Zajednici sportskih udruga i Zajednici tehniĆØke kulture Križevci.

Klub SDP-a i HNS-a nije prihvatio izvjeÅ”Ć¦e o izvrÅ”enju ProraĆØuna Grada za I-VI 2010., izvjeÅ”Ć¦e o radu gradonaĆØelnika za prvo polugodiÅ”te 2010., kao ni izvjeÅ”Ć¦e o radu "Komunalnog poduzeƦa" za I-VI mjesec 2010., zbog ostvarenog gubitka i nerealiziranih projekata.


21.09.2010. - - Održana sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Na sjednici 21. rujna Gradski odbor SDP-a Križevci raspravljao je o materijalima za sazvanu sjednicu Gradskog vijeƦa grada Križevaca koja se održava 22. 09. 2010. godine.
Pored ostalog raspravljano je o PolugodiÅ”njem izvjeÅ”taju o izvrÅ”enju ProraĆØuna Grada Križevaca za 2010. godinu.

SDP se ne slaže s podnijetim IzvjeÅ”tajem, naroĆØito Å”to su prihodi od planiranih 70 milijuna ostvareni sa svega 22,7 milijuna ili 32%, a rashodi su veƦi od prihoda i ostvaren je gubitak od oko 1,6 milijuna kuna.
Posebno zabrinjava podatak Å”to su pomoƦi od države i Županije ostvarene s oko 900 tisuƦa kuna ili svega 10% od planiranih 9,4 milijuna kuna, Å”to znaĆØi da gradska vlast nije na vrijeme pripremila projekte.
Isto tako, u izvrÅ”enju ProraĆØuna planirana sredstva za gradske službe  i druÅ”tvene djelatnosti ostvarena su s oko 40%, dok je za stambeno-komunalne djelatnosti i komunalnu infrastrukturu utroÅ”eno svega 23%. Za potpore poduzetniÅ”tvu i poljoprivredi dodijeljeno je samo 630 tisuƦa kuna.
Na ovakav naĆØin upravljanja gradskim financijama, s dodatnim zaduženjem kreditom od 5 milijuna kuna za tekuƦu likvidnost, te neizvrÅ”enju zacrtanih programa, križevaĆØka gradska vlast na ĆØelu s HSS-om ili je nesposobna ili ne poduzima dovoljno kako bi se doneseni programi i projekti, posebno u komunalnim djelatnostima i gospodarstvu realizirali.
Iz navedenih razloga križevaĆØki SDP ne podržava donoÅ”enje PolugodiÅ”njeg izvjeÅ”taja o izvrÅ”enju ProraĆØuna Grada Križevaca za 2010. godinu.


17.09.2010. - - Sazvana sjednica Gradskog odbora SDP-a

Za utorak, 21. 09. 2010. prdsjednik Gradske organizacije SDP-a Križevci Ivan Knok sazvao je sjednicu Gradskog odbora SDP-a na kojoj Ʀe se razmatrati materijali za sjednicu Gradskog vijeƦa Grada Križevaca 22. 09. 2010. godine.

12.09.2010. - - Akcija ureĆ°enja oko Bolnice iz NOB-a u Stupama

U organizaciji gradske organizacije SDP-a Križevci i u suradnji s Udrugom antifaÅ”ista Križevci 12. rujna 2010. ureĆ°ivan je prostor Bolnice iz NOB-a s pristupnim putevima u Stupama.

U akciji je sudjelovalo preko 30 ĆØlanova Gradske organizacije SDP-a, Foruma mladih i Udruge antifaÅ”ista Križevci.

Rukovodstvo Udruge antifaÅ”ista Križevci upoznalo je prisutne o važnosti koju je  za lijeĆØenje ranjenih imala ova partizanska bolnica u 2. svjetskom ratu, te o strijeljanju ranjenika koji su poginuli od neprijateljske vojske.


08.09.2010. - - Akcija ureĆ°enja Bolnice iz NOB-a u Stupama

U nedjelju 12. 09. 2010. u organizaciji Gradske organizacije SDP-a Križevci i u suradnji s Udrugom antifaÅ”ista Križevaca, te Foruma mladih i Foruma žena Križevci ureĆ°ivati Ʀe se prostor i pristupni putevi kod Bolnice iz NOB-a u Stupama.

Ovom akcijom želi se podržati Udrugu antifaŔista u prigodi obilježavanja godiŔnjice kada je 23. rujna 1943. veliki broj sudionika NOB-a, ranjenih i bolesnih, strijeljano od neprijateljskih vojnih snaga.