Arhiva za 9. mjesec 2012. godine
2021: 1.2.3.4.5.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

27.09.2012. - VijeƦnici SDP-a nisu podržali izvrÅ”enje ProraĆØuna Grada Križevaca za I -VI 2012.

Na sjednici Gradskog vijeƦa Grada Križevaca 27. 09. 2012. vijeƦnici SDP-a nisu podržali izvrÅ”enje ProraĆØuna za razdoblje sijeĆØanj - lipanj 2012., kao ni polugodiÅ”nji IzvjeÅ”taj o radu gradonaĆØelnika.

U izvrÅ”enju ProraĆØuna realizirani su projekti u stambeno-komunalnim djelatnostima (vodoopskrba, kanalizacija, ureĆ°enje cesta, ulica, nogostupa, parkiraliÅ”ta i dr.),  sa svega 22%, dok je ukupno ProraĆØun ostvaren s 34%, Å”to jer neprihvatljivo.
Pregled izvrÅ”enja vidljiv je iz sljedeƦe tablice:

RAZDJEL

PLAN 2012.

OSTVARENO
I - VI 2012.

%

1.

GRADSKA UPRAVA

9.265.000,00

4.253.715,00

46%

2.

GOSPODARSTVO I FINANCIJE

10.129.420,00

2.608.002,00

26%

3.

DRUÅ TVENE DJELATNOSTI

30.582.145,00

12.528.108,00

41%

4.

KOMUNALNE DJELATNOSTI

19.580.000,00

4.265.327,00

22%

 

UKUPNO

69.556.565,00

23.655.152,00

 34%


U polugodiÅ”njem IzvjeÅ”Ć¦u o radu gradonaĆØelnika za 2012. naznaĆØene su aktivnosti koje bi se mogle svesti na osobnu politiĆØku promociju gradonaĆØenika, prije svega kao predsjednika svoje stranke - HSS-a, dok s druge strane nije poduzeo dovoljno kako bi se realizirali planirani projekti, naroĆØito u komunalnoj infrastrukturi, te pomoƦi poduzetnicima i poljoprivrednicima, Å”to je predviĆ°eno kod godiÅ”nji ProraĆØun.

VijeƦnici SDP-a podržali su polugodiÅ”na izvjeÅ”Ć¦a o radu djeĆØjih vrtiƦa, gradskih ustanova i zajednica u 2012. godini, kao i odluku o pojednostavljenju prikljuĆØka na vodovodnu mrežu.


24.09.2012. - Održana sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Gradski odbor SDP-a Križevci održao je sjednicu 24. rujna na kojoj je izabran novi tajnik GO Tihomir SokoliƦ.
Raspravljalo se i materijalima za sjednicu Gradskog vijeƦa Grada Križevaca sazvanu za 27. 09., kao i o pripremama za predstojeƦe lokalne izbore u svibnju 2013. godine.
Na prijedlog Foruma mladih SDP-a Križevci donesena je odluka o prijemu 3 nova ĆØlana u SDP Hrvatske.

22.09.2012. - Savjetovanje Foruma mladih Županije u Velikoj MuĆØni kod Koprivnice

U organizaciji Foruma mladih SDP-a Županije u Velikoj MuĆØni kod Koprivnice organizirano je 22. 09. 2012. savjetovanje na temu priprema za lokalne izbore 2013., na kojem su prisustvovali predstavnici Foruma mladih iz Županije, kao i gosti  iz drugih organizacije foruma mladih iz Hrvatske.
Pozdravne rijeĆØi uputio je predsjednik Županijskog Foruma mladih MiÅ”el JakÅ”iƦ, a izlaganja su imali Ivan Knok, ĆØlan PredsjedniÅ”tva i Darko Ledinski, predsjednik Županijske organizacije SDP-a.


22.09.2012. - Položeni vijenci na Spomen obilježju Bolnice NOB-a u Stupama

Povodom obilježavanja godiÅ”njice kada je 23. 09. 1943. veliki broj bolesnih i ranjenih sudionika NOB-a strijeljano od neprijateljskih vojnih snaga u Bolnici Stupe, predstavnici Udruge antifaÅ”ista iz Županije i Križevaca s rukovodstvom Gradske organizacije i Foruma mladih SDP-a Križevci položili su 22. 09. vijence na Spomen obilježje Bolnice.

Predstavnici Udruge andifaÅ”ista iskazali su ogorĆØenje nad devastiranim i uniÅ”tenim stupovima Spomen obilježja koje su izvrÅ”ili, joÅ” uvijek nepoznati, poĆØinitelji tijekom proljeƦa ove godine.


21.09.2012. - Sjednica Gradskog odbora SDP-a Križevci

Za ponedjeljak, 24. 09. 2012. u 19 sati predsjednik Gradske organizacije SDP-a Križevci Ivan Knok sazvao je sjednicu Gradskog odbora koja se održava u hotelu "Kalnik" u Križevcima.